021-47238000

قیمت تیرآهن هاش

لیست قیمت روز انواع تیرآهن هاش در دو نوع سبک و سنگین و در سایز ۱۰ الی ۷۰ در سایت آهنات بروز رسانی می‌گردد. قیمت تیراهن هاش در ایران تحت نام برند ذوب آهن اصفهان و فایکو اعلام می‌گردد. اما در کنار آن، برندهای وارداتی تیرآهن هاش که در بازار ایران یافت می‌شود عبارتند کره جنوبی، اوکراین، اسپانیا و ترکیه. لذا با توجه به اینکه برندهای خارجی سهم خوبی در بازار ایران پیدا کرده‌اند، نوسانات قیمت ارز بر روی قیمت تیرآهن هاش داخلی نیز از حساسیت بالایی برخوردار است. نام دیگر تیرآهن هاش، تیرآهن بال پهن است که با نماد IPB مشخص می‌شود. در این نوع تیرآهن اولا سطح مقطع به صورت H شکل است، ثانیا طول بال‌های آن در مقایسه با تیرآهن معمولی با سطح مقطع I بلندتر است. بعبارتی در تیرآهن هاش ارتفاع بال و جان با یکدیگر مساوی است که باعث می‌شود مقاومت کششی تیرآهن هاش در هر دو جهت بال و جان با یکدیگر برابر باشد.

از نظر وزنی بهتر است بگوئیم که تیراهن هاش به ۲ دسته سبک و سنگین تقسیم می‌شود که به ترتیب با نمادهای IPBL و IPBV نشان داده می‌شوند. تیرآهن هاش در سایز ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیمتر در سطح دنیا وجود دارد که در بازار ایران تحت نام برندهای ایرانی در سایزهای ۱۲۰ الی ۶۰۰ میلیمتر (یا همان ۱۲ الی ۶۰ سانت) امکان تولید و عرضه وجود دارد. اما تقریبا سایزهای ۱۶۰، ۱۸۰ و ۲۰۰ این مقطع در ایران بیشتر تولید می‌شوند، چراکه تقریبا در بازار ایران هاش های فوق سنگین کاربردی ندارند. برای استعلام قیمت تیرآهن هاش و یا دریافت مشاوره خرید با کارشناسان آهنات و با شماره ۴۷۲۳۸۰۰۰-۰۲۱ در ارتباط باشید. 

تیرآهن هاش

نام سایزاستانداردابعاد شاخهکارخانهتحویلقیمتتاریخ بروز رسانی
هاش سنگین ۵۵ کره HEB بنگاه تهران۵۵IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۶۰ کره HEB بنگاه تهران۶۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۶۵ کره HEB بنگاه تهران۶۵IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۷۰ کره HEB بنگاه تهران۷۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۱۰۰ کره HEB بنگاه تهران۱۰۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۳۴ کره HEB بنگاه تهران۳۴IPBکرهبنگاه تهران۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۳۶ کره HEB بنگاه تهران۳۶IPBکرهبنگاه تهران۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۴۰ کره HEB بنگاه تهران۴۰"IPBکرهبنگاه تهران۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۴۵ کره HEB بنگاه تهران۴۵IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۵۰ کره HEB بنگاه تهران۵۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۲۴ کره HEB بنگاه تهران۲۴"IPBکرهبنگاه تهران۳۲۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۲۶ کره HEB بنگاه تهران۲۶IPBکرهبنگاه تهران۳۱۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۲۸ کره HEB بنگاه تهران۲۸"IPBکرهبنگاه تهران۳۱۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۳۰ کره HEB بنگاه تهران۳۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۳۲ کره HEB بنگاه تهران۳۲IPBکرهبنگاه تهران۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۱۰ کره HEB بنگاه تهران۱۰"IPBکرهبنگاه تهران۳۲۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۱۲ کره HEB بنگاه تهران۱۲IPBکرهبنگاه تهران۳۲۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۲۰ کره HEB بنگاه تهران۲۰"IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۲۲ کره HEB بنگاه تهران۲۲IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۵۵ کره HEA بنگاه تهران۵۵IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۶۰ کره HEA بنگاه تهران۶۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۶۵ کره HEA بنگاه تهران۶۵IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۷۰ کره HEA بنگاه تهران۷۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک۱۰۰ کره HEA بنگاه تهران۱۰۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۳۴ کره HEA بنگاه تهران۳۴IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۳۶ کره HEA بنگاه تهران۳۶IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۴۰ کره HEA بنگاه تهران۴۰"IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۴۵ کره HEA بنگاه تهران۴۵IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۵۰ کره HEA بنگاه تهران۵۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۲۴ کره HEA بنگاه تهران۲۴"IPBکرهبنگاه تهران۳۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۲۶ کره HEA بنگاه تهران۲۶IPBکرهبنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۲۸ کره HEA بنگاه تهران۲۸"IPBکرهبنگاه تهران۳۰۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۳۰ کره HEA بنگاه تهران۳۰IPBکرهبنگاه تهران۳۱۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۳۲ کره HEA بنگاه تهران۳۲IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۱۰ کره HEA بنگاه تهران۱۰"IPBکرهبنگاه تهران۳۱۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۱۲ کره HEA بنگاه تهران۱۲IPBکرهبنگاه تهران۳۱۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۲۰ کره HEA بنگاه تهران۲۰"IPBکرهبنگاه تهران۲۳۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۲۲ کره HEA بنگاه تهران۲۲IPBکرهبنگاه تهران۳۱۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۵۵ ترک HEB بنگاه تهران۵۵IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۶۰ ترک HEB بنگاه تهران۶۰IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۶۵ ترک HEB بنگاه تهران۶۵IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۷۰ ترک HEB بنگاه تهران۷۰IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۱۰۰ ترک HEB بنگاه تهران۱۰۰IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۳۴ ترک HEB بنگاه تهران۳۴IPBترکبنگاه تهران۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۳۶ ترک HEB بنگاه تهران۳۶IPBترکبنگاه تهران۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۴۰ ترک HEB بنگاه تهران۴۰"IPBترکبنگاه تهران۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۴۵ ترک HEB بنگاه تهران۴۵IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۵۰ ترک HEB بنگاه تهران۵۰IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۲۴ ترک HEB بنگاه تهران۲۴"IPBترکبنگاه تهران۳۲۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۲۶ ترک HEB بنگاه تهران۲۶IPBترکبنگاه تهران۳۲۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۲۸ ترک HEB بنگاه تهران۲۸"IPBترکبنگاه تهران۳۱۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۳۰ ترک HEB بنگاه تهران۳۰IPBترکبنگاه تهران۲۶۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۳۲ ترک HEB بنگاه تهران۳۲IPBترکبنگاه تهران۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۷۰ ترک HEA بنگاه تهران۱۰۰IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۱۰ ترک HEB بنگاه تهران۱۰"IPBترکبنگاه تهران۳۲۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۱۲ ترک HEB بنگاه تهران۱۲IPBترکبنگاه تهران۳۲۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۲۰ ترک HEB بنگاه تهران۲۰"IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۲۲ ترک HEB بنگاه تهران۲۲IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۴۰ ترک HEA بنگاه تهران۴۰"IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۴۵ ترک HEA بنگاه تهران۴۵IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۵۰ ترک HEA بنگاه تهران۵۰IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۵۵ ترک HEA بنگاه تهران۵۵IPBترکبنگاه تهران۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۶۰ ترک HEA بنگاه تهران۶۰IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۶۵ ترک HEA بنگاه تهران۶۵IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۳۰ ترک HEA بنگاه تهران۳۰IPBترکبنگاه تهران۳۱۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۳۲ ترک HEA بنگاه تهران۳۲IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۳۴ ترک HEA بنگاه تهران۳۴IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۳۶ ترک HEA بنگاه تهران۳۶IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۲۰ ترک HEA بنگاه تهران۲۰"IPBترکبنگاه تهران۲۳۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۲۲ ترک HEA بنگاه تهران۲۲IPBترکبنگاه تهران۳۱۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۲۴ ترک HEA بنگاه تهران۲۴"IPBترکبنگاه تهران۳۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۲۶ ترک HEA بنگاه تهران۲۶IPBترکبنگاه تهران۳۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۲۸ ترک HEA بنگاه تهران۲۸"IPBترکبنگاه تهران۳۰۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۱۴ ذوب آهن HEB کارخانه۱۴"IPBذوب آهنکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۱۶ ذوب آهن HEB کارخانه۱۶"IPBذوب آهنکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۱۸ ذوب آهن HEB کارخانه۱۸IPBذوب آهنکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۱۲۰ ذوب آهن HEB کارخانه۲۰"IPBذوب آهنکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۱۰ ترک HEA بنگاه تهران۱۰"IPBترکبنگاه تهران۳۱۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۱۲ ترک HEA بنگاه تهران۱۲IPBترکبنگاه تهران۳۱۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۱۸ ذوب آهن HEB بنگاه تهران۱۸IPBذوب آهنبنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۲۰ ذوب آهن HEB بنگاه تهران۲۰"IPBذوب آهنبنگاه تهران۱۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۱۴ ذوب آهن HEA کارخانه۱۴"IPBذوب آهنکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۱۶ ذوب آهن HEA کارخانه۱۶"IPBذوب آهنکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۱۸ ذوب آهن HEA کارخانه۱۸IPBذوب آهنکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۱۴ ذوب آهن HEAبنگاه تهران۱۴"IPBذوب آهنبنگاه تهران۲۴۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۱۶ ذوب آهن HEAبنگاه تهران۱۶"IPBذوب آهنبنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سبک ۱۸ ذوب آهن HEAبنگاه تهران۱۸IPBذوب آهنبنگاه تهران۱۶۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۱۴ ذوب آهن HEB بنگاه تهران۱۴"IPBذوب آهنبنگاه تهران۲۱۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹
هاش سنگین ۱۶ ذوب آهن HEB بنگاه تهران۱۶"IPBذوب آهنبنگاه تهران۱۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۰۹

سوالات متداول

مجموعه‌ی آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی از طریق شماره‌ تلفن‌های ذیل

۱.  منظور از هاش سبک و سنگین چیست؟

 اشتباهی که خیلی از افراد می‌کنند این است که گمان می‌کنند منظور از هاش سبک، سایزهای کم و منظور از هاش سنگین سایزهای بزرگ است. در حالی که در هر سایزی، هاش سبک و سنگین وجود دارد که به علت اختلاف در ضخامت بال و جان و در نتیجه اختلاف در وزن هاش می‌شود. طبیعتا اختلاف در وزن، باعث اختلاف قیمت تیرآهن هاش سبک و سنگین نیز می‌گردد.

۲.  هر شاخه تیرآهن هاش چند متری است؟

هر شاخه معمول تیرآهن هاش ۱۲ متر طول دارد، همچنین در سایزهای ۸ و ۱۰ ترک وارداتی، شاخه‌های ۶ متری نیز در بازار دیده می‌شود. 

۳. گرید آلیاژی تیراهن هاش چگونه است؟

 گریدهای تولید هاش عبارتند از ST37، ST44 و ST52 که معروف ترین و پرکاربردترین آنها ST44 می‌باشد.

۴. تیرآهن هاش به چه نام های دیگری معروف است؟

به تیراهن هاش، تیراهن بال پهن و تیرآهن عریض نیز گفته می‌شود.

۵. تیرآهن هاش سبک به چه نام های دیگری معروف است؟

 به هاش سبک، IPBL و HEA گفته می‌شود. 

۶. تیرآهن هاش سنگین به چه نام های دیگری معروف است؟

 به هاش سبک، IPBV و HEB گفته می‌شود. 

۷. سایز تیرآهن هاش مربوط به کدام قسمت آن است؟

طول جان تیرآهن هاش، تعیین کننده سایز آن است که از مجموع ضخامت بال‌ها و طول داخلی جان بدست می‌آید.

Call Now Button