قیمت تیرآهن هاش

تیرآهن هاش

لیست قیمت روز انواع تیرآهن هاش در دو نوع سبک و سنگین و در سایز ۱۰ الی ۷۰ همچنین قیمت انواع تیرآهن از جمله قیمت تیرآهن لانه زنبوری و تیرآهن ساده در سایت آهنات بروز رسانی می‌گردد. قیمت تیراهن هاش در ایران تحت نام برند ذوب آهن اصفهان و فایکو اعلام می‌گردد.

نام دیگر تیرآهن هاش، تیرآهن بال پهن است که با نماد IPB مشخص می‌شود. در این نوع تیرآهن اولا سطح مقطع به صورت H شکل است، ثانیا طول بال‌های آن در مقایسه با تیرآهن معمولی با سطح مقطع I بلندتر است. بعبارتی در تیرآهن هاش ارتفاع بال و جان با یکدیگر مساوی است که باعث می‌شود مقاومت کششی تیرآهن هاش در هر دو جهت بال و جان با یکدیگر برابر باشد.

 برای استعلام قیمت تیرآهن هاش و یا دریافت مشاوره خرید با کارشناسان آهنات و با شماره ۴۷۲۳۸۰۰۰-۰۲۱ در ارتباط باشید.  برای استعلام قیمت تیرآهن هاش و یا دریافت مشاوره خرید با کارشناسان آهنات و با شماره ۴۷۲۳۸۰۰۰-۰۲۱ در ارتباط باشید. 

قیمت تیرآهن هاش

نامسایزاستانداردابعاد شاخهکارخانهتحویلقیمتتاریخ بروز رسانی
هاش سنگین ۱۰۰ کره HEB بنگاه تهران۱۰۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۷۰ کره HEB بنگاه تهران۷۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۶۵ کره HEB بنگاه تهران۶۵IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۶۰ کره HEB بنگاه تهران۶۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۵۵ کره HEB بنگاه تهران۵۵IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۵۰ کره HEB بنگاه تهران۵۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۴۵ کره HEB بنگاه تهران۴۵IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۴۰ کره HEB بنگاه تهران۴۰"IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۳۶ کره HEB بنگاه تهران۳۶IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۳۴ کره HEB بنگاه تهران۳۴IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۳۲ کره HEB بنگاه تهران۳۲IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۳۰ کره HEB بنگاه تهران۳۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۲۸ کره HEB بنگاه تهران۲۸"IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۲۶ کره HEB بنگاه تهران۲۶IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۲۴ کره HEB بنگاه تهران۲۴"IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۲۲ کره HEB بنگاه تهران۲۲IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۲۰ کره HEB بنگاه تهران۲۰"IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۱۲ کره HEB بنگاه تهران۱۲IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۱۰ کره HEB بنگاه تهران۱۰"IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک۱۰۰ کره HEA بنگاه تهران۱۰۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۷۰ کره HEA بنگاه تهران۷۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۶۵ کره HEA بنگاه تهران۶۵IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۶۰ کره HEA بنگاه تهران۶۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۵۵ کره HEA بنگاه تهران۵۵IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۵۰ کره HEA بنگاه تهران۵۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۴۵ کره HEA بنگاه تهران۴۵IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۴۰ کره HEA بنگاه تهران۴۰"IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۳۶ کره HEA بنگاه تهران۳۶IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۳۴ کره HEA بنگاه تهران۳۴IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۳۲ کره HEA بنگاه تهران۳۲IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۳۰ کره HEA بنگاه تهران۳۰IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۲۸ کره HEA بنگاه تهران۲۸"IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۲۶ کره HEA بنگاه تهران۲۶IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۲۴ کره HEA بنگاه تهران۲۴"IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۲۲ کره HEA بنگاه تهران۲۲IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۲۰ کره HEA بنگاه تهران۲۰"IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۱۲ کره HEA بنگاه تهران۱۲IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۱۰ کره HEA بنگاه تهران۱۰"IPBکرهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۱۰۰ ترک HEB بنگاه تهران۱۰۰IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۷۰ ترک HEB بنگاه تهران۷۰IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۶۵ ترک HEB بنگاه تهران۶۵IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۶۰ ترک HEB بنگاه تهران۶۰IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۵۵ ترک HEB بنگاه تهران۵۵IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۵۰ ترک HEB بنگاه تهران۵۰IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۴۵ ترک HEB بنگاه تهران۴۵IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۴۰ ترک HEB بنگاه تهران۴۰"IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۳۶ ترک HEB بنگاه تهران۳۶IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۳۴ ترک HEB بنگاه تهران۳۴IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۳۲ ترک HEB بنگاه تهران۳۲IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۳۰ ترک HEB بنگاه تهران۳۰IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۲۸ ترک HEB بنگاه تهران۲۸"IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۲۶ ترک HEB بنگاه تهران۲۶IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۲۴ ترک HEB بنگاه تهران۲۴"IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۲۲ ترک HEB بنگاه تهران۲۲IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۲۰ ترک HEB بنگاه تهران۲۰"IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۱۲ ترک HEB بنگاه تهران۱۲IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۱۰ ترک HEB بنگاه تهران۱۰"IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۷۰ ترک HEA بنگاه تهران۱۰۰IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۶۵ ترک HEA بنگاه تهران۶۵IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۶۰ ترک HEA بنگاه تهران۶۰IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۵۵ ترک HEA بنگاه تهران۵۵IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۵۰ ترک HEA بنگاه تهران۵۰IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۴۵ ترک HEA بنگاه تهران۴۵IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۴۰ ترک HEA بنگاه تهران۴۰"IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۳۶ ترک HEA بنگاه تهران۳۶IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۳۴ ترک HEA بنگاه تهران۳۴IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۳۲ ترک HEA بنگاه تهران۳۲IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۳۰ ترک HEA بنگاه تهران۳۰IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۲۸ ترک HEA بنگاه تهران۲۸"IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۲۶ ترک HEA بنگاه تهران۲۶IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۲۴ ترک HEA بنگاه تهران۲۴"IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۲۲ ترک HEA بنگاه تهران۲۲IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۲۰ ترک HEA بنگاه تهران۲۰"IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۱۲ ترک HEA بنگاه تهران۱۲IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۱۰ ترک HEA بنگاه تهران۱۰"IPBترکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۱۲۰ ذوب آهن HEB کارخانه۲۰"IPBذوب آهنکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۱۸ ذوب آهن HEB کارخانه۱۸IPBذوب آهنکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۱۶ ذوب آهن HEB کارخانه۱۶"IPBذوب آهنکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۱۴ ذوب آهن HEB کارخانه۱۴"IPBذوب آهنکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۱۸ ذوب آهن HEA کارخانه۱۸IPBذوب آهنکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۱۶ ذوب آهن HEA کارخانه۱۶"IPBذوب آهنکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۱۴ ذوب آهن HEA کارخانه۱۴"IPBذوب آهنکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۲۰ ذوب آهن HEB بنگاه تهران۲۰"IPBذوب آهنبنگاه تهران۳۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۱۸ ذوب آهن HEB بنگاه تهران۱۸IPBذوب آهنبنگاه تهران۳۸۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۱۶ ذوب آهن HEB بنگاه تهران۱۶"IPBذوب آهنبنگاه تهران۳۸۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سنگین ۱۴ ذوب آهن HEB بنگاه تهران۱۴"IPBذوب آهنبنگاه تهران۳۸۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۱۸ ذوب آهن HEAبنگاه تهران۱۸IPBذوب آهنبنگاه تهران۳۸۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۱۶ ذوب آهن HEAبنگاه تهران۱۶"IPBذوب آهنبنگاه تهران۳۸۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۴-۰۸
هاش سبک ۱۴ ذوب آهن HEAبنگاه تهران۱۴"IPBذوب آهنبنگاه تهران۴۸۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۴-۰۸

یکی از کارآمدترین محصولات صنعتی و ساختمانی که نقش مهمی در ساخت و ساز دارد ؛ تیرآهن است.

قبل از تولید این تیرآهن  توسط شرکت بثهلم ، تیرهای I شکل مرسوم بود.

 در قرن بیستم ، تولید تیرآهن H بال پهن ابتکار قابل توجهی در صنعت ساخت و ساز به شمار آمد ؛ به طوری که توانست به سرعت از بخش های دیگر این صنعت فاصله بگیرد.

انواع تیرآهن هاش

امروزه از این محصول نه تنها در ساخت ساختمان ها ، بلکه در ساخت پل ها و آسمان خراش ها به میزان بسیار توجه مورد استفاده قرار می گیرد. این ویژگی ها موجب افزایش روز افزون فروش تیرآهن هاش شده است.

تیرآهن هاش ؛ سازه ای غنی و متنوع

فولاد سازه فقط یک ماده با صلاحیت فنی نیست. این ماده دارای بسیاری از خواص دیگر است که آن را به ماده انتخابی برای معماران ، طراحان و مهندسان تبدیل می کند.

مقرون به صرفه است و عملکرد مکانیکی عالی را ارائه می دهد. امکان طراحی ساختارهای ظریف ، سبک و مطبوع را فراهم می کند. فرآیندهای ساخت و ساز را تنظیم کرده و برنامه سریعی را ارائه می دهد.

اما بزرگترین مزیت آن ، آزادی بی پایانی است که برای معماران ، طراحان و مهندسان ایجاد می کند. 

ترکیب فولاد سازه ای با مواد مختلف ، خود را به طیف غنی و متنوعی از انواع ساختمان می دهد. یکی از سازه های فولادی بخش صنعت این محصول است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

مطالب مرتبط :
 تیرآهن ساده

نصب سریع و آسان

روبرو شدن با سازه ، گامی ضروری برای محافظت از دیوارهای ساختمان در برابر اثرات منفی عوامل محیطی است. از ظهور تعداد زیادی فرآیند که ساختار آن را تخریب می کنند جلوگیری می کند.

همچنین روکش کردن نمای بیرونی ساختمان آخرین مرحله در ایجاد یک نمای بیرونی منسجم است. یکی از مصالح محبوب و پرکاربرد برای پوشش ساختمان ، پانل های سایدینگ است.

فرآیند سایدینگ خانه یا هر ساختمانی شامل مراحل بسیاری است که هر کدام علاوه بر مصالح اولیه ، به عناصر اضافی نیز نیاز دارند. هر قطعه نقش مهمی در سهولت نصب دارد.

یکی از عناصر مهم اجزاء ، تیرآهن هاش است. بنابراین ، نصاب این طرح نیازی به یافتن روش های چفت و بست ندارد. با اتصال نوارها ، فرآیند نصب سایدینگ سریع و بدون دردسر است.

تیرآهن هاش ؛ محصولی کامل

وقتی صحبت از اختراع ساختارها و فرم های جدید به میان می آید ، فولاد سازه ای ، ماده ای کامل است.

انواع فولاد سازه‌ای مانند این تیرآهن  را می‌توان برای سازه‌های بزرگ مانند ساختمان‌های کوچک ، پروژه‌های ساخت‌وساز معمولی و آن‌هایی که در معرض محدودیت‌های پیچیده شهری قرار دارند ، استفاده کرد.

هیچ ماده دیگری برای ساخت سازه هایی به این نازک ، سبک و هوا استفاده نمی شود. فرم ها را می توان با استفاده از جلوه های ساختاری مختلف و پاکت هایی با منحنی های خالص یا ریز تشکیل داد.

معماران ، طراحان و مهندسان می توانند با انواع تیرآهن قدرت تخیل و خلاقیت خود را القاء کنند.

کاربردهای تیرآهن هاش

این تیرآهن یکی از  مصالح ساختمانی استاندارد بوده که از درجات خاصی از فولاد ساخته شده و در اشکال مقطع استاندارد موجود است.

این سازه ی فولادی با استحکام ، یکنواختی خواص ، وزن سبک و سهولت استفاده و … مشخص می شود.

خواص فیزیکی مطلوبی از جمله کاربردهای اصلی این محصول در ساختمان های بلند و چند طبقه ، ساختمان های صنعتی ، برج ها ، تونل ها ، پل ها ، موانع جاده ای و ساختمان های صنعتی و … است.

در مفهوم کلی معماری ، تیر آهن هاش می تواند پنهان یا آشکار شود. در هر دو مورد ، طراحی مدولار ، فشردگی ، صرفه جویی در مواد ، آزادی استفاده و سرعت مونتاژ و غیره از مزیت های آن است.

قابل اطمینان و جذاب

تیر آهن هاش یک جزء اضافی است که به اتصال کامل پانل های استارت کمک می کند. این محصول یک عنصر ساختاری عمودی با دو نوار زبانه است.

نصب آن با در نظر گرفتن تغییرات دما انجام می شود. ساختمان ها متفاوت هستند و در برخی موارد طول استاندارد پانل های روکشی برای تکمیل روکش کاری کافی نیست.

در چنین مواقعی باید با اتصال چند محصول طول را افزایش دهید. برای این منظور تیر آهن هاش برای سایدینگ ایجاد شد.

نتیجه استفاده از این مورد ، اثر نوارهای پیوسته است و اتصال از نظر قابلیت اطمینان و جذابیت مورد توجه قرار گرفته است.

افزایش طول یا عرض پنل

یکی از ویژگی های این محصول فولادی این است که در مقطع آن شبیه حرف H است. امکان اعمال مواد در حالت افقی و عمودی وجود دارد.

شاخص قدرت پروفیل ۷ برابر بیشتر از همان پارامتر برای یک محصول مربع شکل است. به طور کلی ، سختی ۳۰ برابر بیشتر است.

تیر آهن هاش به اتصال محکم پانل ها در همان سطح کمک می کند. می توان آن را به صورت عمودی یا افقی نصب کرد ، در حالی که مناطق بزرگی از اشکال مختلف را در یک صفحه به هم متصل می کند.

با استفاده از آن می توان طول یا عرض پنل را افزایش داد. علاوه بر این ، این طراحی بادوام و در عین حال سبک است و باعث افزایش استحکام سازه ها بدون افزایش وزن می شود.

ویژگی های نصب تیرآهن هاش

نصب تیرآهن هاش برای سایدینگ ، زمان و تلاش زیادی نمی خواهد. در این مورد ، محاسبه صحیح محل اسلات مهم است. فرآیند چسباندن به طور مشابه با نصب زاویه ها انجام می شود.

شامل ۳ مرحله زیر است ؛

• نصب براکت پایین و بالایی ؛
• در صورت لزوم گسترش سازه ، عناصر ۵ تا ۷ میلی متری با سوراخ بریده می شوند تا انبساط جبران شود ؛
• رفع دو عنصر با همپوشانی.

توجه به این نکته ضروری است که اولین پانل ها در مجاورت تیر آهن هاش قرار دارند و بالعکس نیستند. هنگام قرار دادن عمودی (طول) ، از دو روش استفاده می شود ؛ همپوشانی یا استفاده از نمایه.

هنگام نصب طرح مشخص شده ، قسمت بالایی آن در فاصله ۳ میلی متری زیر قرنیزها قرار می گیرد تا شکاف دما ایجاد شود. این به حرکت آزادانه پانل به سمت بالا در هنگام انبساط کمک می کند.

بنابراین در مقابل سقف قرار نمی گیرد. بستن در قسمت بالایی با استفاده از پیچ یا میخ انجام می شود. پس از آن ، باید مطمئن شوید که سازه به طور یکنواخت آویزان است.

در قسمت پایین ، تیر آهن هاش ۶ میلی متر زیر سطح حد مجاز پانل های پرتاب قرار می گیرد.

اگر در پایین پروفیل یک قسمت محدودکننده سازنده به شکل کف ، ایوان یا کف بیرون زده وجود داشته باشد که تحت تأثیر احتمالی دما با افزایش طول آن تداخل داشته باشد ، باید بین آنها فاصله هایی با پارامترهای ۶ میلی متر ایجاد شود.

برای افزایش تیر آهن هاش از روش اتصال همپوشانی استفاده می شود که از نظر ساختاری یادآور پروفیل های گوشه اتصال است.

این شامل خرد کردن پروفیل بالایی از پایین است. محل این طرح روی دیوارها باید از قبل فکر شود. این به شما امکان می دهد تا به طور ارگانیک در تصویر کلی پارتیشن های عمودی سایدینگ پانل های معمولی قرار بگیرید که با استفاده از نمایه H از نظر بصری تأکید می شود.

همچنین نصب این طرح اضافی در مرزهای ساختمان و ضمایم الزامی است ، زیرا در انقباض ناهموار با هم تفاوت دارند.

ویژگی ها و مزایای استفاده از تیرآهن هاش

هنگام انتخاب یک تیرآهن  شکل مناسب ، باید پارامترهای اصلی زیر را در نظر گرفت ؛

• طول ساخت با توجه به ابعاد پانل های شروع استفاده شده تعیین شده و می تواند تا چندین متر شمارش کند.

• طراحی رنگی مواد یک پارامتر مهم از نظر سازمان طراحی- انتخاب صحیح سایه ها به ایجاد یک فضای بیرونی هماهنگ از خانه کمک می کند.

• ضخامت پانل باید با پارامترهای ساختارهای اولیه سازگار باشد.

• هنگام روکش کردن ساختمان ، استفاده از تیر آهن هاش به سادگی و سهولت کار کمک می کند.

توزیع گسترده این عنصر به دلیل موارد زیر است

• مواد با کیفیت بالا و قابل اعتماد که از آن ساخته شده است ؛

• نصب سازه بدون ابزار خاص ؛

• مقاومت در برابر تمام شرایط آب و هوایی ؛

• مقاومت در برابر آسیب مکانیکی و تأثیرات تهاجمی محیطی ؛

• هماهنگی هماهنگ با نمای بیرونی ، به لطف طیف گسترده ای از رنگ ها ؛

• ایمنی برای سلامت و محیط زیست ؛

• مقاومت در برابر سایش بالا و سهولت استفاده.

صرفه جویی در زمان

استفاده از تیرآهن هاش برای سایدینگ نیز زمان مورد نیاز برای کار نصب را کاهش می دهد. سایدینگ کل ساختار پانل ها را تقویت می کند و در نتیجه عمر کاری آنها را طولانی می کند.

مشخصات اتصال با مقاومت در برابر رطوبت مشخص می شود ، بنابراین از پوسیدگی جلوگیری کرده که امکان استفاده از آن را در شرایط رطوبت بالا فراهم می کند.

هدف اصلی تیرآهن هاش

هدف اصلی تیرآهن هاش نگه داشتن صفحات پانل های وارد شده در آن است. این امر نه تنها باعث افزایش اطمینان و دوام پوشش ساختمان می شود ، بلکه به دلیل سطوح کاملاً صاف ظاهری جذاب ایجاد می کند.

. مزایای زیاد این قطعه و قیمت تیرآهن هاش که پایین میباشد  به محبوبیت آن کمک می کند.

تیر آهن هاش برای سایدینگ یک عنصر ساختاری ضروری در فرآیند سایدینگ ساختمان با نمای سایدینگ است.

این کار را سرعت می بخشد و تسهیل کرده و محافظت بیشتری در خانه ایجاد می کند.

این محصول از مواد سازگار با محیط زیست ساخته شده و برای انسان و محیط زیست کاملا بی خطر است. این ویژگی ها موجب استقبال کاربران نسبت به خرید تیرآهن هاش شده است.

به طور معمول این نوع تیرآهن محور افقی است ؛ اما در مکان هایی مانند ساختمان های صنعتی می توان تیرهای شیبدار نیز ساخت.

در این مقاطع که ناحیه فشار بتن گسترش می یابد ، از آنجایی که بتن ریزی معمولاً همراه با دال انجام می شود ، صفحه را جدول مقطع می نامند.

تیرهای مقطع میز بسیار رایج هستند. موقعیت تیرها نسبت به یکدیگر در پلان و ممان اینرسی تکیه گاه دال یا تیر دیگر را تعیین می کند. به عنوان مثال ، از آنجایی که جابجایی عمودی یک تیر با کوچک تر خواهد بود ، آن را با جابجایی عمودی بزرگ پشتیبانی می کند

علاوه بر این ، از آنجایی که بار تیر نگهدارنده زیاد خواهد بود ، سطح مقطع آن نیز تضمین می کند که پذیرش به خودی خود تحقق می یابد.

مزایای تیرآهن هاش نسبت به تیرآهن I

از آنجایی که ضخامت بال های تیرآهن هاش نسبت به تیرآهن Iبیشتر است ؛ در مواقع استفاده از ارتفاع های بیشتر کاربرد بیشتری دارد. ارتفاع مدل هاش را می توان تا ۱۰۰ متر هم پیش بینی کرد ؛

در حالیکه تیرآهن I تا طول ۳۰ متر بیشتر کاربرد ندارد. از دیگر مزایای مدل هاش می توان به مقاومت بالا و استحکام بال هایش اشاره کرد. این مزایا موجب شده تا قیمت تیر آهن هاش از تیرآهن Iبیشتر باشد.

خرید تیرآهن هاش

خرید تیرآهن هاش

ثبت سفارش تیرآهن هاش یا سایر محصولات در سایت از طریق تماس تلفنی یا سبد خرید موجود است.

با تماس با شماره کارشناس مربوط به هر محصول یا خرید تیر آهن هاش از طریق سبد خرید موجود در سایت، لیست سفارش شما به دست کارشناسان مربوطه می رسد و بلافاصله جهت هماهنگی های لازم و تکمیل خرید با شما تماس گرفته می شود.

ما در حوزه فروش خانواده آهنات هستیم جهت خرید تیرآهن هاش می توانید به سایت ما مراجعه نمایید.همانطور که می دانید قیمت تیرآهن هاش در طول روز نوسانات قابل توجهی دارد. برای اطلاع از قیمت های اخیر آهن به سایت  آهنات مراجعه کنید.

سوالات متداول

خانواده آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی به سوالات متداول از طریق شماره‌ ۰۲۱۴۷۲۳۸۰۰۰، کانال تلگرام و اینستاگرام با مشاوران ما در ارتباط باشید.

۱.  منظور از هاش سبک و سنگین چیست؟

 اشتباهی که خیلی از افراد می‌کنند این است که گمان می‌کنند منظور از هاش سبک، سایزهای کم و منظور از هاش سنگین سایزهای بزرگ است. در حالی که در هر سایزی، هاش سبک و سنگین وجود دارد که به علت اختلاف در ضخامت بال و جان و در نتیجه اختلاف در وزن هاش می‌شود. طبیعتا اختلاف در وزن، باعث اختلاف قیمت تیرآهن هاش سبک و سنگین نیز می‌گردد.

۲.  هر شاخه تیرآهن هاش چند متری است؟

هر شاخه معمول تیرآهن هاش ۱۲ متر طول دارد، همچنین در سایزهای ۸ و ۱۰ ترک وارداتی، شاخه‌های ۶ متری نیز در بازار دیده می‌شود. 

۳. گرید آلیاژی تیراهن هاش چگونه است؟

 گریدهای تولید هاش عبارتند از ST37، ST44 و ST52 که معروف ترین و پرکاربردترین آنها ST44 می‌باشد.

۴. تیرآهن هاش به چه نام های دیگری معروف است؟

به تیراهن هاش، تیراهن بال پهن و تیرآهن عریض نیز گفته می‌شود.

۵. تیرآهن هاش سبک به چه نام های دیگری معروف است؟

 به هاش سبک، IPBL و HEA گفته می‌شود. 

۶. تیرآهن هاش سنگین به چه نام های دیگری معروف است؟

 به هاش سبک، IPBV و HEB گفته می‌شود. 

۷. سایز تیرآهن هاش مربوط به کدام قسمت آن است؟

طول جان تیرآهن هاش، تعیین کننده سایز آن است که از مجموع ضخامت بال‌ها و طول داخلی جان بدست می‌آید.

سوالات متداول

مجموعه‌ی آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی از طریق شماره‌ تلفن‌های ذیل

1. گریدها آلیاژی ورق سیاه در بازار کدامند؟

گرید مرسوم ورق سیاه ST37 است. اما گریدهای ST52، A516 و A283 نیز به صورت سفارشی و برش خورده قابلیت سفارش را دارند. 

2. ورق سیاه در چه حالت هایی به بازار عرضه می‌شود؟

دو حالت شیت فابریک و رول 

3. ضخامت و سایز ورق های سیاه فولاد مبارکه چگونه است؟

خط تولید این کارخانه توان تولید ضخامت‌های بین 1.2 تا 16 میلیمتر را دارد، اما مرسوم ترین ضخامت‌هایی که سفارش بیشتری دارد، بین 2 تا 15 میل است. عرض این ورق ها در ضخامت های پایین (بجز در 2 میل) در 1000، 1250 و 1500 میل موجود است. در ضخامت های بالا آن چیزی که مرسوم است، عرض 1500 میل است. 

4. مشخصات ضخامت و عرض ورق های فولاد کاویان چگونه است؟

 ورق‌های نورد شده این کارخانه از ضخامت 8 میل به بالا (تا 40 میل) در عرض‌های 1250 و 1500 میلیمتر می‌باشد. 

5. ورق اکسین اهواز در چه عرض و ضخامت هایی ورق سیاه تولید می‌کند؟

این کارخانه عموما عرض 2 متر تولید می‌کند اما چون توان تولید تا عرض 5/4 متر را دارد بر اساس سفارش مشتری عرض‌های دیگر هم در بازار با نام این کارخانه دیده می‌شود. این کارخانه ورق‌های سیاه خود را در ضخامت‌های 6 میل به بالا (حتی بالاتر از 40 میل) تولید می‌کند. کیفیت محصولات نورد این کارخانه از کیفیت بسیار خوبی برخودار است. 

6. محصولات نورد گرم فولاد گیلان در چه سایزهایی تولید و عرضه می‌شود؟

 این کارخانه در بخش نورد گرم محصولات قابلیت تولید ضخامت‌های 2 تا 17 میل را دارد، اما ضخامت‌های 3 تا 15 میل فولاد گیلان، بیشترین سفارش را در بازار دارد. محدوده عرض ورق‌های سیاه این کارخانه از 600 تا 1420 میلی متر است، اما باز هم آنچه بیشتر در بازار مرسوم است، عرض های 1000، 1250 و 1500 میل می‌باشد. 

Call Now Buttonتماس با آهنات
×

شما میتوانید از طریق شبکه اجتماعی واتساپ با واحد فروش در ارتباط باشید ...

×