021-47238000

انواع-ورق

قیمت ورق

قیمت ورق وابستگی زیادی به متغیرهایی همچون  گرید آلیاژی، فرایند تولید، قیمت مواد اولیه، ضخامت و عرضه و تقاضا دارد. لذا برای هر یک از انواع ورق های فولادی باید تماما این پارامترها را در نظر گرفت. بنابراین به طور مجزا قیمت ورق های فولادی پر کاربردی از قبیل ورق سیاه، روغنی و مشتقات آنها در لیست ذیل گردآوری گردیده است. 

Call Now Button