ورق سیاه

ورق سیاه

قیمت ورق سیاه و محصولات فولادی از جمله قیمت ورق آلومینوم ، ورق آجدار ، قیمت ورق گالوانیزه … در ساعات میانی روز پس از مشخص شدن قیمت ارز و نوسانات بازار در وبسایت آهنات قرار می گیرد.

ورق سیاه به عنوان مواد اولیه در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی استفاده می شود. جالب است بدانید که این ورق نقش ماده اولیه را در تولید سایر پروفیل های فولادی مانند پروفیل و لوله ایفا می کند.

در تولید انواع ورق های سیاه از استانداردهای مختلفی استفاده می شود. از این رو طیف وسیعی از این محصول در سایز های مختلف به بازار عرضه می شود. این ورق از نورد گرم شمش های فولادی تولید می شود. با ما همراه باشید و خانواده محصولات فولادی را از ما بخواهید.

در صنعت آهن ورق ها به دو روش نورد سرد یا نورد گرم تولید می شود که عمدتاً در تولید ورق های فلزی به روش نورد گرم استفاده می شود. از آنجایی که این ورق ها در کوره در دمای بالا قرار می گیرند، رنگ ورق ها کمی تیره تر و مات می شود، بنابراین به آنها ورق سیاه یا Hot Rolled Sheet می گویند

 

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه (برش خورده)

ورق سیاه فولاد مبارکه ( برش خورده )

نامضخامت(mm)عرض(mm)کارخانهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق ۱۲میلst37 رول عرض۱۵۰۰ فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۳۴۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۱۰میلst37 رول عرض۱۵۰۰ فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۳۴۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۸میلst37 رول عرض۱۵۰۰ فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۳۴۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۶میلst37 رول عرض۱۵۰۰ فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۵میلst37 رول عرض۱۵۰۰فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۳۴۹,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۴میلst37 رول عرض۱۵۰۰ فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۳میلst37 رول عرض۱۵۰۰ فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۳۵۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۲میلst37 رول عرض۱۵۰۰فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۱۵میلst37 15000*6000 فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۳۴۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۱۲میلst37 15000*6000 فولاد مبارکه - بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۳۴۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۱۰میلst37 15000*6000 فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۳۴۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۸میلst37 15000*6000 فولاد مبارکه - بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۳۴۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق۶میلst37 15000*6000 فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۳۵۳,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۵میلst37 15000*6000 فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۳۴۹,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۴میلst37 15000*6000 فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه (کارخانه)

ورق سیاه فولاد مبارکه ( کارخانه )

نامضخامت(mm)عرض(mm)کارخانهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق ۱۵میلst37 فولادمبارکه رول عرض۱۵۰۰ - کارخانهفولاد مبارکهکارخانه۳۴۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۱۲میلst37فولاد مبارکه رول عرض۱۵۰۰ -کارخانهفولاد مبارکهکارخانه۳۴۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۱۰میلst37 فولاد مبارکه رول عرض۱۵۰۰ - کارخانهفولاد مبارکهکارخانه۳۴۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۸میلst37 فولاد مبارکه رول عرض۱۵۰۰ - کارخانهفولاد مبارکهکارخانه۳۴۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۶میلst37 فولاد مبارکه رول عرض۱۵۰۰ - کارخانهفولاد مبارکهکارخانه۳۴۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۵میلst37 فولاد مبارکه رول عرض۱۵۰۰ - کارخانهفولاد مبارکهکارخانه۳۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۴میلst37 فولاد مبارکه رول عرض۱۵۰۰ - کارخانهفولاد مبارکهکارخانه۳۵۴,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۳میلst37 فولاد مبارکه رول عرض۱۵۰۰ - کارخانهفولاد مبارکهکارخانه۳۴۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۲میلst37 فولاد مبارکه رول عرض۱۵۰۰ - کارخانهفولاد مبارکهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵

قیمت ورق سیاه کاویان

ورق سیاه کاویان

نامضخامت(mm)عرض(mm)کارخانهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق۴۵میلst37 طول*۱۵۰۰ کاویان- بنگاه تهران۴۵فولاد کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق۴۰میلst37 طول*۱۵۰۰ کاویان- بنگاه تهران۴۰فولاد کاویانبنگاه تهران۳۲۳,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق۳۵میلst37 طول*۱۵۰۰ کاویان- بنگاه تهران۳۵فولاد کاویانبنگاه تهران۳۲۳,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق۲۰میلst37 1500*6000 کاویان- بنگاه تهران۲۰فولاد کاویانبنگاه تهران۳۲۳,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق۱۵میلst37 1500*6000 کاویان- بنگاه تهران۱۵فولاد کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق۱۲میلst37 1500*6000 کاویان- بنگاه تهران۱۲فولاد کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۸۰میلst37کاویان ۱۵۰۰*۶۰۰۰ - بنگاه اهواز۸۰فولاد کاویانبنگاه اهوازتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۷۰میلst37 کاویان رول ۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۷۰فولاد کاویانبنگاه اهوازتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۶۰میلst37 کاویان-رول ۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۶۰فولاد کاویانبنگاه اهوازتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۴۵میلst37کاویان رول۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۴۵فولاد کاویانبنگاه اهوازتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۴۰میلst37 کاویان رول ۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۴۰فولاد کاویانبنگاه اهواز۳۱۴,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۳۵میلst37 کاویان رول۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۳۵فولاد کاویانبنگاه اهواز۳۱۴,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۳۰میلst37 کاویان رول ۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۳۰فولاد کاویانبنگاه اهواز۳۱۴,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۲۵میلst37 کاویان رول ۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۲۵فولاد کاویانانبار اهواز۳۱۴,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۲۰میلst37 کاویان رول ۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۲۰فولاد کاویانبنگاه اهواز۳۱۴,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۱۵میلst37 1250*6000 کاویان - بنگاه اهواز۱۵فولاد کاویانبنگاه اهوازتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۱۰میلst37 کاویان رول ۱۲۵۰ - بنگاه اهواز۱۰فولاد کاویانبنگاه اهوازتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۲۰میلst37 1250*6000 کاویان - بنگاه اهواز۲۰فولاد کاویانبنگاه اهواز۲۹۳,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۱۵میلst37 کاویان رول۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۱۵فولاد کاویانبنگاه اهوازتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق۱۲میلst37 1250*6000 کاویان- بنگاه اهواز۱۲فولاد کاویانبنگاه اهوازتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۱۰میلst37 1250*6000 کاویان - بنگاه اهواز۱۰فولاد کاویانبنگاه اهوازتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵
ورق ۸میلst37 1250*6000 کاویان- بنگاه اهواز۸فولاد کاویانبنگاه اهوازتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۵

قیمت ورق سیاه اکسین

ورق سیاه اکسین

نامضخامت(mm)عرض(mm)کارخانهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق ۶۰میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۸
ورق ۵۵میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۸
ورق ۵۰میلst37 2000*6000اکسین - بنگاه تهراناکسینبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۸
ورق ۴۵میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۳۴۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۸
ورق ۴۰میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۸
ورق۳۵میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۳۳۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۸
ورق ۳۰میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۳۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۸
ورق ۲۵میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۳۲۴,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۸
ورق ۲۰میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۳۲۴,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۸
ورق ۱۵میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۳۹۸,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۸
ورق ۱۲میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۳۸۸,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۸
ورق ۱۰میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۳۹۸,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۵-۲۸
ورق ۸میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۵-۲۸

انواع ورق سیاه

این ورق را می توان از نظر کاربرد و ترکیب مواد و همچنین ظاهر به انواع مختلفی تقسیم کرد. انواع این ورق از نظر ظاهری عبارتند از:

رول این ورق ، کویل یا کلاف با طول نامحدود، ارائه شده در اندازه های ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتی متری که بسته به ضخامت محصول بین ۱.۵ تا ۱.۵ میلی متر عرض دارد.

ورق سیاه فابریک یا شیت با ضخامت ۱۵ میلی متر یا بیشتر را می توان در هر اندازه ای خریداری کرد، اما برخی از اندازه ها مانند ۱۰۰۰*۲۰۰۰ و ۱۲۵۰*۲۵۰۰ و ۱۰۰۰*۶۰۰۰ و ۱۵۰۰*۶۰۰۰ و ۲۰۰۰*۶۰۰۰ و ۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ معمولا استفاده می شوند. .

قیمت ورق سیاه

بررسی انواع ورق های سیاه با توجه به کاربرد و ترکیب فولاد

نوع معمولی

دو گرید محبوب برای این ورق های صنعتی و معمولی به ترتیب ST52 و ST37 هستند. که در آن ST مخفف Strength است و به دنبال آن استحکام و تنش نهایی یا سفتی ورق بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

سختی ورق نورد گرم با مقدار کربن موجود در فولاد تعیین می شود. همانطور که در تصاویر مشخص است، ورق  ST37 در صنایع سبک مانند ساختمان سازی به عنوان یک استاندارد با محتوای کربن و در نتیجه سختی کمتر و ورق  ST52 به عنوان نوع صنعتی با محتوای کربن بالاتر نسبت به صفحه معمولی برای صنایع سنگین استفاده می شود.

مطالب مرتبط :
قیمت ورق استیل

مراحل تولید ورق سیاه چیست؟

صفحات فولادی به عنوان ماده ورودی برای تولید این ورق استفاده می شود. صفحات برای دریافت دمای پیش گرم به کوره ها منتقل می شوند. در این مرحله، یک پوسته اکسید روی این ورق  تشکیل می شود. بنابراین، قبل از ادامه فرآیند، سطح باید تمیز شود.

سپس صفحات از طریق غلتک ها عبور می کنند تا ضخامت صفحات آهن کاهش یابد. به این مرحله نورد خشن یا نورد تخت می ‌گویند که نقش بسزایی در کاهش زمان فرایند دارد.

پس از نورد خشن، ورق ‌ها به مرحله نورد نهایی می ‌روند تا به دمای بالا برسند و نا همواری‌ ها و نواقص احتمالی آن‌ ها در این مرحله کاملا رفع شود. خط نورد نهایی دارای ۵ تا ۷ قفسه است که ضخامت ورق ها را به ۱.۸ تا ۳ میلی متر کاهش می دهد.

سپس دمای ورق ها را تا حدود ۵۸۰ درجه کاهش داده و برای مرحله سیم پیچی آماده می کنند. در نهایت دال های سرد شده مانند یک بسته پیچیده می شوند و راهی کارخانه ها و بازارهای مختلف می شوند.

لازم به ذکر است که در صورت استفاده از این صفحات در ساخت تیرها و ستون های سازه ای، آلیاژهای تیتانیوم و اورانیوم نیز به صفحات اضافه می شود تا محصول نهایی آماده استفاده شود.

در تولید ورق های سیاه به روش نورد گرم، کوره پیش گرم، قفسه های درشت و ریز کار، واحدهای خنک کننده، ظرفیت قابل دستیابی کوره، قطر، طول و مواد رول، ترکیبات شیمیایی و غیره مهم و در نهایت موثر خواهد بود.

کاربرد

بسته به نوع ضخامت، استاندارد تولید و ضخامت، از این ورق در صنایع مختلف استفاده می شود. ورق  ST33 که با نام ورق ST37 نیز شناخته می شود، کاربردهای مهمی در صنعت و ساخت و ساز دارد.

صفحه ST44 معروف به صفحه ST52 به دلیل سختی در ساخت تانکر و سیلندر گاز کاربرد دارد. از این محصول در برخی از لوله های روغن مخصوص نیز استفاده می شود.

قیمت ورق های سیاه با توجه به نوع و ضخامت مورد استفاده متفاوت است. میزان ضخامت در نظر گرفته شده در ورق سازی برای ساخت ورق های سیاه رنگ با ضخامت ۱.۵ تا ۲۰۰ میلی متر می باشد.

بسته به کاربرد ضخامت های ۱.۵ میلی متر تا ۱۵ میلی متر به صورت رول یا کلاف به بازار عرضه می شود. این ورق با ضخامت ۱۵ میل به بالا نیز فقط به صورت ورق در بازار موجود است.

قیمت ورق سیاه

این ورق بسته به اندازه و ضخامت و همچنین نوع سازنده قیمت های متفاوتی دارد. نوسانات و تحولات ارزی در منطقه و همچنین تغییرات قیمت جهانی فولاد،قیمت ورق سیاه را تغییر خواهد داد.

با مراجعه به سایت آهنات می توانید نمودارقیمت ورق سیاه را در ۱۵ روز گذشته مشاهده کنید.

از آنجایی که این ورق با فرآیند نورد گرم تولید می شود، قیمت آن نسبت به محصولات مشابه کمتر است. بنابراین این محصول  انتخاب مناسبی برای تولید دستگاه های با ابعاد بالا می باشد. با توجه به تقاضای زیاد برای ورق سیاه فولادی قیمت این ورق بسیار مهم است.

فولاد مبارکه، فولاد اکسین خوزستان، فولاد کاویان، لوله و پروفیل نیکان، مجتمع فولاد گیلان، مجتمع فولاد سبا و چند کارخانه دیگر از مهمترین تولیدکنندگان این محصول هستند.

برای دریافت قیمت ورق سیاه صادراتی این کارخانه ها می توانید با شماره درج شده در سایت آهنات تماس بگیرید. همچنین می توانید برای خرید و فروش ورق های سیاه از کارشناسان ما در بخش فروش آهنات کمک بگیرید.

قیمت روز ورق سیاه

با توجه به تقاضا و مصرف صنایع مختلف، قیمت روز ورق سیاه همواره یکی از انتخاب های مورد توجه متقاضیان این ورق در بازار بوده است. مشتریان همیشه مایل به خرید ورق آهن با مناسب ترین قیمت هستند.

موارد زیر عوامل موثر بر قیمت روز این ورق است. فرمول کلی قیمت آهن آلات تقریباً مشخص است. قیمت مواد اولیه (که قیمت آن با افزایش یا کاهش تقاضا، افزایش یا کاهش عرضه و مصرف سرانه جهانی تغییر خواهد کرد) هزینه های سوخت و انرژی (نفت مهم ترین آن است) هزینه های حمل و نقل و تورم جهانی به عنوان همچنین ریال ارز و ارز کشورمان نرخ ارز یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت روز این ورق در بازار است.

با درک و بررسی مطالب فوق می توان پیش بینی قیمت روز این محصول را بسیار نزدیک به واقعیت انجام داد.

شما می توانید لیست قیمت روز این ورق از کارخانجات و کالاهای وارداتی ایرانی را هر روز از سایت آهنات دریافت کنید و با مقایسه لیست قیمت ورق آهن نسبت به خرید ورق سیاه تصمیم بگیرید.

قیمت ورق های سیاه فولاد مبارکه

یکی از مهمترین تولیدکنندگان این محصول  ، شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ۷۵ کیلومتری اصفهان است. این مجموعه بزرگترین واحد صنعتی ایران است که علاوه بر داشتن خط تولید شمش فولاد، در زمینه تبدیل شمش به ورق فولادی نیز فعالیت می کند.

این واحد صنعتی با بیش از ۳۰ سال سابقه در تولید انواع ورق فولادی، ظرفیت تولید سالانه ۱۱.۳ میلیون تن را دارد.

ورق های سیاه فولاد مبارکه در اثر حرارت زیاد و نورد گرم در عین حال که رنگ می دهد مات و تیره می شود. طبق استاندارد ، ST ساخته شده و به دلیل رنگ تیره آن در بازار به این نام خوانده می شود. نرمی و سختی این ورق به میزان کربن مصرفی بستگی دارد. هر چه میزان کربن فولاد کمتر باشد، از نظر فنی نرم تر است.

استاندارد تولید فولاد مبارکه بر اساس DIN آلمان می باشد. این ورق در ضخامت های مختلف از ۲ میلی متر تا ۸ میلی متر تولید می شود. عرض معمول کلیه ورق های فولاد مبارکه مشکی رنگ عموماً ۱۵۰۰ میلی متر در نظر گرفته می شود و همچنین این صفحه به صورت رول در ضخامت های کم بسته بندی می شود.

لازم به ذکر است که این ورق همان ورق گالوانیزه گرم است که با نورد گرم ساخته می شود. ورق های سیاه فولاد مبارکه از دو فولاد ۳۶A و A1011 تولید می شوند.

قیمت این محصول فولاد مبارکه بر اساس عوامل مختلفی تعیین می شود که از جمله آنها می توان به ضخامت، صنعتی یا معمولی، ورق یا کلاف و مانند آن اشاره کرد.

برخی از عوامل به طور غیرمستقیم بر قیمت این محصول فولاد مبارکه تاثیر می گذارد که می توان به نوسانات قیمت دلار و نفت و نوسانات قیمت فولاد اشاره کرد.

این ورق بیشترین تقاضا را در بین انواع مقاطع فولادی دارد و خوشبختانه فولاد مبارکه با تولید انبوه و کیفیت این محصول پاسخگوی نیاز روزانه بازار است.

علاوه بر این، انواع ورق های سیاه فولاد مبارکه به کشورهای همسایه صادر می شود، اما این امر تاثیر منفی بر تقاضای داخلی نداشته است.

یکی از پرمصرف ترین محصولات فولادی این ورق می باشد که خوشبختانه در کارخانه های داخلی با ظرفیت بالا تولید می شود.

خرید ورق سیاه

در این راهنمای خرید ورق آهن نکاتی ذکر شده است که در هنگام خرید این محصول به شما کمک شایانی می کند؛ اما توصیه می کنیم قبل از خرید نکات زیر را در نظر بگیرید:

مطمئن شوید که سطح این ورق انتخابی شما برای کار شما مناسب است.

هنگام مقایسه قیمت بین دو کارخانه ورق های سیاه به عرض و ضخامت آنها توجه کنید. گاهی اوقات تفاوت قیمت به دلیل عرض بیشتر یا کوچکتر محصول است.

برخی از کارخانه های تولیدی این ورق مانند فولاد مبارکه اصفهان ابعاد دقیق تری دارند.

با وجود تلورانس های ابعادی بالا، کیفیت کارخانه های تولیدی این ورق مانند نورد فولاد گیلان از کارخانه هایی مانند نورد لوله اهواز بالاتر است.
برای ساخت قوطی پروفیل، ورق فولاد مبارکه، گیلان و نورد لوله اهواز مناسب‌ تر است.

ورق های سیاه با کیفیت، سطح صاف، بدون خط و خش هستند و مانند سایر پروفیل های فولادی، این ورق ها نیز باید در محیط با رطوبت کم نگهداری شوند.

صفحات یا کلاف های این ورق را مستقیماً روی زمین قرار ندهید.

از یک خراش یا پالت چوبی چهار شاخه برای ایجاد فاصله بین محصول و زمین استفاده کنید. اگر سیم‌ پیچ‌ های این ورق را روی هم قرار می‌ دهید، مطمئن شوید که قطر سیم ‌پیچ بالایی برابر یا کوچک ‌تر از سیم پیچ پایینی باشد.

هنگام استفاده از این ورق حتماً دستورالعمل های ایمنی را رعایت کنید، زیرا لبه های تیز آن می تواند باعث صدمات عمیق شود.

این فولاد به روش نورد گرم تولید می شود و در صنایع مختلفی مانند ساخت سلاح های سنگین، خودروسازی، کشتی سازی و ساخت و ساز استفاده می شود.

هنگام خرید این ورق باید به سازنده، مشخصات فنی، قیمت این محصول و … توجه کنید.با مراجعه به سایت آهنات و تماس با مشاوران ما ،در جریان قیمت به روز و نحوه خرید امن و آسان قرار میگیرید.

اینستاگرام آهنات را دنبال کنی

سوالات متداول

مجموعه‌ی آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی از طریق شماره‌ تلفن‌های ذیل

1. گریدها آلیاژی ورق سیاه در بازار کدامند؟

گرید مرسوم ورق سیاه ST37 است. اما گریدهای ST52، A516 و A283 نیز به صورت سفارشی و برش خورده قابلیت سفارش را دارند. 

2. ورق سیاه در چه حالت هایی به بازار عرضه می‌شود؟

دو حالت شیت فابریک و رول 

3. ضخامت و سایز ورق های سیاه فولاد مبارکه چگونه است؟

خط تولید این کارخانه توان تولید ضخامت‌های بین 1.2 تا 16 میلیمتر را دارد، اما مرسوم ترین ضخامت‌هایی که سفارش بیشتری دارد، بین 2 تا 15 میل است. عرض این ورق ها در ضخامت های پایین (بجز در 2 میل) در 1000، 1250 و 1500 میل موجود است. در ضخامت های بالا آن چیزی که مرسوم است، عرض 1500 میل است. 

4. مشخصات ضخامت و عرض ورق های فولاد کاویان چگونه است؟

 ورق‌های نورد شده این کارخانه از ضخامت 8 میل به بالا (تا 40 میل) در عرض‌های 1250 و 1500 میلیمتر می‌باشد. 

5. ورق اکسین اهواز در چه عرض و ضخامت هایی ورق سیاه تولید می‌کند؟

این کارخانه عموما عرض 2 متر تولید می‌کند اما چون توان تولید تا عرض 5/4 متر را دارد بر اساس سفارش مشتری عرض‌های دیگر هم در بازار با نام این کارخانه دیده می‌شود. این کارخانه ورق‌های سیاه خود را در ضخامت‌های 6 میل به بالا (حتی بالاتر از 40 میل) تولید می‌کند. کیفیت محصولات نورد این کارخانه از کیفیت بسیار خوبی برخودار است. 

6. محصولات نورد گرم فولاد گیلان در چه سایزهایی تولید و عرضه می‌شود؟

 این کارخانه در بخش نورد گرم محصولات قابلیت تولید ضخامت‌های 2 تا 17 میل را دارد، اما ضخامت‌های 3 تا 15 میل فولاد گیلان، بیشترین سفارش را در بازار دارد. محدوده عرض ورق‌های سیاه این کارخانه از 600 تا 1420 میلی متر است، اما باز هم آنچه بیشتر در بازار مرسوم است، عرض های 1000، 1250 و 1500 میل می‌باشد. 

Call Now Buttonتماس با آهنات
×

شما میتوانید از طریق شبکه اجتماعی واتساپ با واحد فروش در ارتباط باشید ...

×