021-47238000

قیمت-ورق-سیاه

ورق سیاه

قیمت ورق سیاه به صورت روزانه و منظم در سایت آهنات بروز می‌شود. ورق سیاه در بازار آهن آلات ایران، سهم قابل توجه و بیشتری نسبت به سایر ورق ها به خود اختصاص داده است. ورق سیاه فولادی یکی از انواع ورق ها به حساب می‌آید که از طریق نورد گرم بدست آمده و سطح آن نسبت به ورق های روغنی از شفافیت کمتری برخوردار است. مهمترین تولیدکنندگان ورق سیاه در ایران عبارتند از فولاد مبارکه اصفهان، اکسین اهواز، کاویان و فولاد گیلان که این برندها انواع ورق های سیاه در سایزهای نازک بار تا ضخیم بار (حتی بالاتر از ۴۰ میل)  را به بازار عرضه می‌کنند. بدلیل نوع پروسه تولید و کیفیت نهایی این نوع ورق ها، می‌توان گفت که قیمت ورق سیاه نسبت به سایر ورق ها کمی پایینتر است. اما لازم بذکر است که بدانید که تولید و عرضه این نوع ورق بدلیل کاربرد وسیع تر آن در صنعت بیش از دیگر ورق ها است. بنابراین طبیعتا قیمت ورق سیاه نسبتا پایینتر است و همین موضوع یکی از پارامترهایی است که باعث توجه بیشتر به آن نیز گردیده است. ظاهر ورق گرم مات است و بیشتر بعلت رنگ ظاهری آن نام ورق سیاه به خود گرفته است، چراکه شکل‌دهی این ورق ها در دمایی بالاتر از دمای تبلور مجددشان صورت گرفته است که نام علمی آنها یعنی ورق نورم گرم، برگرفته از دمای شکل دهی آنها می‌باشد. پارامترهای تاثیر گذار بر قیمت ورق سیاه نیز به طور مشابه با سایر آهن آلات متاثر از نسبت عرضه و تقاضا، نوسانات ارز و قیمت مواد اولیه است. 

دقت کنید که شمش مورد نیاز برای تولید ورق نسبت به شمش موردنیاز برای تولید مقاطع طویل متفاوت است و این نوع شمش که مقطعی مستطیلی دارد اسلب (تختال) نامیده می‌شود. در میان تولید کنندگان ورق سیاه در ایران، برند فولاد مبارکه اصفهان تنها برندی است که شمش اسلب موردنیاز خود را خودش تولید میکند و این موضوع بر کیفیت و قیمت ورق سیاه تولیدی از این برند موثر است. 

ورق سیاه فولاد مبارکه (برش خورده)

ورق سیاه فولاد مبارکه ( برش خورده )

نامضخامت(mm)عرض(mm)کارخانهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق ۸میلst37 رول عرض۱۵۰۰ فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۱۰میلst37 رول عرض۱۵۰۰ فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۱۲میلst37 رول عرض۱۵۰۰ فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۴میلst37 رول عرض۱۵۰۰ فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۵میلst37 رول عرض۱۵۰۰فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۶میلst37 رول عرض۱۵۰۰ فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۱۵میلst37 15000*6000 فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۲۵۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۲میلst37 رول عرض۱۵۰۰فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۳میلst37 رول عرض۱۵۰۰ فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۱۰میلst37 15000*6000 فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۲۴۹,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۱۲میلst37 15000*6000 فولاد مبارکه - بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۲۴۹,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۵میلst37 15000*6000 فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۲۴۳,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق۶میلst37 15000*6000 فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۲۴۴,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۸میلst37 15000*6000 فولاد مبارکه - بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۲۴۹,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۴میلst37 15000*6000 فولاد مبارکه- بنگاه تهرانفولاد مبارکهبنگاه تهران۲۴۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵

ورق سیاه فولاد مبارکه (کارخانه)

ورق سیاه فولاد مبارکه ( کارخانه )

نامضخامت(mm)عرض(mm)کارخانهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق ۱۵میلst37 فولادمبارکه رول عرض۱۵۰۰ - کارخانهفولاد مبارکهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۶میلst37 فولاد مبارکه رول عرض۱۵۰۰ - کارخانهفولاد مبارکهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۸میلst37 فولاد مبارکه رول عرض۱۵۰۰ - کارخانهفولاد مبارکهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۱۰میلst37 فولاد مبارکه رول عرض۱۵۰۰ - کارخانهفولاد مبارکهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۱۲میلst37فولاد مبارکه رول عرض۱۵۰۰ -کارخانهفولاد مبارکهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۳میلst37 فولاد مبارکه رول عرض۱۵۰۰ - کارخانهفولاد مبارکهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۴میلst37 فولاد مبارکه رول عرض۱۵۰۰ - کارخانهفولاد مبارکهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۵میلst37 فولاد مبارکه رول عرض۱۵۰۰ - کارخانهفولاد مبارکهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۲میلst37 فولاد مبارکه رول عرض۱۵۰۰ - کارخانهفولاد مبارکهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵

ورق سیاه کاویان

ورق سیاه کاویان

نامضخامت(mm)عرض(mm)کارخانهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق۴۵میلst37 طول*۱۵۰۰ کاویان- بنگاه تهران۴۵فولاد کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق۲۰میلst37 1500*6000 کاویان- بنگاه تهران۲۰فولاد کاویانبنگاه تهران۲۶۱,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق۳۵میلst37 طول*۱۵۰۰ کاویان- بنگاه تهران۳۵فولاد کاویانبنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق۴۰میلst37 طول*۱۵۰۰ کاویان- بنگاه تهران۴۰فولاد کاویانبنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق۱۲میلst37 1500*6000 کاویان- بنگاه تهران۱۲فولاد کاویانبنگاه تهران۲۵۴,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق۱۵میلst37 1500*6000 کاویان- بنگاه تهران۱۵فولاد کاویانبنگاه تهران۲۵۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۷۰میلst37 کاویان رول ۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۷۰فولاد کاویانبنگاه اهوازتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۸۰میلst37کاویان رول ۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۸۰فولاد کاویانبنگاه اهوازتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۴۰میلst37 کاویان رول ۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۴۰فولاد کاویانبنگاه اهواز۲۴۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۴۵میلst37کاویان رول۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۴۵فولاد کاویانبنگاه اهوازتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۶۰میلst37 کاویان-رول ۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۶۰فولاد کاویانبنگاه اهوازتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۲۵میلst37 کاویان رول ۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۲۵فولاد کاویانانبار اهواز۲۴۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۳۰میلst37 کاویان رول ۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۳۰فولاد کاویانبنگاه اهواز۲۴۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۳۵میلst37 کاویان رول۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۳۵فولاد کاویانبنگاه اهواز۲۴۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۱۵میلst37 1250*6000 کاویان - بنگاه تهران۱۵فولاد کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۲۰میلst37 کاویان رول ۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۲۰فولاد کاویانبنگاه اهواز۲۵۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۱۰میلst37 کاویان رول ۱۲۵۰ - بنگاه اهواز۱۰فولاد کاویانبنگاه اهوازتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۲۰میلst37 1250*6000 کاویان - بنگاه تهران۲۰فولاد کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۱۰میلst37 1250*6000 کاویان - بنگاه تهران۱۰فولاد کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق۱۲میلst37 1250*6000 کاویان- بنگاه تهران۱۲فولاد کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۱۵میلst37 کاویان رول۱۵۰۰ - بنگاه اهواز۱۵فولاد کاویانبنگاه اهواز۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۸میلst37 1250*6000 کاویان- بنگاه تهران۸فولاد کاویانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵

ورق سیاه اکسین

ورق سیاه اکسین

نامضخامت(mm)عرض(mm)کارخانهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
ورق ۵۰میلst37 2000*6000اکسین - بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۲۷۳,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۵۵میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۶۰میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۲۷۸,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق۳۵میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۴۰میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۴۵میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۱۵میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۲۸۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۲۰میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۲۵میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۲۶۹,۵۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۳۰میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۲۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۸میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۱۰میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۲۸۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
ورق ۱۲میلst37 2000*6000 اکسین- بنگاه تهراناکسینبنگاه تهران۲۸۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵

سوالات متداول

مجموعه‌ی آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی از طریق شماره‌ تلفن‌های ذیل

1. گریدها آلیاژی ورق سیاه در بازار کدامند؟

گرید مرسوم ورق سیاه ST37 است. اما گریدهای ST52، A516 و A283 نیز به صورت سفارشی و برش خورده قابلیت سفارش را دارند. 

2. ورق سیاه در چه حالت هایی به بازار عرضه می‌شود؟

دو حالت شیت فابریک و رول 

3. ضخامت و سایز ورق های سیاه فولاد مبارکه چگونه است؟

خط تولید این کارخانه توان تولید ضخامت‌های بین 1.2 تا 16 میلیمتر را دارد، اما مرسوم ترین ضخامت‌هایی که سفارش بیشتری دارد، بین 2 تا 15 میل است. عرض این ورق ها در ضخامت های پایین (بجز در 2 میل) در 1000، 1250 و 1500 میل موجود است. در ضخامت های بالا آن چیزی که مرسوم است، عرض 1500 میل است. 

4. مشخصات ضخامت و عرض ورق های فولاد کاویان چگونه است؟

 ورق‌های نورد شده این کارخانه از ضخامت 8 میل به بالا (تا 40 میل) در عرض‌های 1250 و 1500 میلیمتر می‌باشد. 

5. ورق اکسین اهواز در چه عرض و ضخامت هایی ورق سیاه تولید می‌کند؟

این کارخانه عموما عرض 2 متر تولید می‌کند اما چون توان تولید تا عرض 5/4 متر را دارد بر اساس سفارش مشتری عرض‌های دیگر هم در بازار با نام این کارخانه دیده می‌شود. این کارخانه ورق‌های سیاه خود را در ضخامت‌های 6 میل به بالا (حتی بالاتر از 40 میل) تولید می‌کند. کیفیت محصولات نورد این کارخانه از کیفیت بسیار خوبی برخودار است. 

6. محصولات نورد گرم فولاد گیلان در چه سایزهایی تولید و عرضه می‌شود؟

 این کارخانه در بخش نورد گرم محصولات قابلیت تولید ضخامت‌های 2 تا 17 میل را دارد، اما ضخامت‌های 3 تا 15 میل فولاد گیلان، بیشترین سفارش را در بازار دارد. محدوده عرض ورق‌های سیاه این کارخانه از 600 تا 1420 میلی متر است، اما باز هم آنچه بیشتر در بازار مرسوم است، عرض های 1000، 1250 و 1500 میل می‌باشد. 

Call Now Button