021-47238000

قیمت قوطی ساختمانی

لیست قیمت پروفیل ساختمانی قیمت پروفیل و قوطی ساختمانی در بازار به صورت روزانه در لیست قیمت آهنات بروزرسانی می‌گردد. پروفیل ها تنوع بالایی از مقاطع طویل هستند که در ۲ دسته بزرگ پروفیل‌های باز و پروفیل‌های بسته قرار می‌گیرند. از اینرو هیچ پروژه عمرانی را نمی‌توان یافت که در آن از پروفیل ساختمانی استفاده نشود. سایز (ضخامت) پروفیل های ساختمانی عبارتند از : ۵/۱، ۲، ۲/۲، ۵/۲، ۳ و ۴ میل تعداد تولیدکنندگان پروفیل در ایران به رقم نسبتا بالایی در مقایسه با سایر مقاطع رسیده است و آهنات نیز قیمت پروفیل و قوطی صنعتی را از برندهای مطرح و با کیفیتی همچون ساوه، گل نرده و سایر کارخانجات تهران و مشهد در بهترین و مناسب‌ترین قیمت اعلام می‌کند. تولیدکنندگان پروفیل ساختمانی در ایران، محصولات خود را مطابق با استاندارد DIN اروپا تولید می‌کنند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید قیمت پروفیل ساختمانی علاوه بر تاثیرپذیری از سطح عرضه و تقاضا در بازار و همچنین نوسانات نرخ ارز، تابعی از نرخ شمش و ورق نیز می‌باشد. اینکه چرا شمش و ورق بر قیمت پروفیل موثر است، به روش تولید آن برمی‌گردد. پروفیل‌ها یا در روش مستقیم از شمشی که ابتدا به لوله تبدیل می‌گردد و سپس آن را با زاویه دار کردن به سطح مقطع نهایی مورد نظر تغییر می‌دهند، حاصل می‌شود؛ و یا در حالتی که پروفیل‌های ساختمانی روش غیر مستقیم تولید شده باشند، ابتدا ورق را خم کرده و سپس با جوشکاری دو لبه انتهایی به یکدیگر پروفیل ساخته می‌شود.

تفاوت شیوه تولید، منجر به تفاوت در کیفیت نیز می‌گردد که این موضوع با توجه به نوع فرایند تولید مستقیما بر روی قیمت پروفیل ساختمانی برندهای مختلف موثر خواهد بود. بهتر است بدانید که کیفیت پروفیل ساختمانی تولید شده در روش اول، که روش مستقیم نامیده می‌شود، به علت عدم جوشکاری و عدم خم کردن ورق که در نتیجه دارای ساختار یکنواخت تر و مستحکم‌تری خواهد بود، بالاتر از روش غیرمستقیم است. پروفیل‌های تولیدی از ورق، بر حس اینکه چه نوع ورقی مورد استفاده قرار گیرد به دو دسته سبک و سنگین تقسیم می‌شوند، که پروفیل های ساختمانی نیز رده پروفیل های سنگین به حساب می آیند. 

قوطی ساختمانی تهران شرق

نامضخامتسایزابعاد شاخهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
قوطی ۳میل تهران شرق -۸۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۳۴۰*۸۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۳میل تهران شرق -۱۰۰*۱۰۰ - ۶متری - بنگاه تهران۳۱۰۰*۱۰۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۳میل تهران شرق-۱۰۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۳۴۰*۱۰۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۳میل تهران شرق-۹۰*۹۰ - ۶متری - بنگاه تهران۳۹۰*۹۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۳میل تهران شرق -۱۰۰*۵۰ - ۶متری - بنگاه تهران۳۵۰*۱۰۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل تهران شرق -۹۰*۹۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۹۰*۹۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل تهران شرق -۱۰۰*۵۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۵۰*۱۰۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل تهران شرق-۱۰۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۴۰*۱۰۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل تهران شرق -۸۰*۸۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۸۰*۸۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل تهران شرق-۸۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۴۰*۸۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل تهران شرق-۷۰*۷۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۷۰*۷۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل تهران شرق -۶۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۴۰*۶۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل تهران شرق -۴۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۴۰*۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل تهران شرق -۴۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۲۰*۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل تهران شرق -۳۰*۳۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۳۰*۳۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل تهران شرق -۳۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۲۰*۳۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل تهران شرق -۹۰*۹۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۹۰*۹۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل تهران شرق-۲۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۲۰*۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل تهران شرق -۸۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۴۰*۸۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل تهران شرق -۴۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۴۰*۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل تهران شرق -۷۰*۷۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۷۰*۷۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل تهران شرق -۶۰*۶۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۶۰*۶۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل تهران شرق -۲۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۲۰*۲۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل تهران شرق -۵۰*۵۰ - ۶متری -بنگاه تهران۲۵۰*۵۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل تهران شرق -۳۰*۳۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۳۰*۳۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل تهران شرق -۴۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۲۰*۴۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل تهران شرق -۱۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۲۰*۱۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل تهران شرق -۳۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۲۰*۳۰بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵

قوطی ساختمانی جهان

نامضخامتسایزابعاد شاخهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
قوطی ۳میل جهان -۱۰۰*۱۰۰ - ۶متری - بنگاه تهران۳۱۰۰*۱۰۰بنگاه تهران۲۵۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۳میل جهان -۸۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۳۴۰*۸۰بنگاه تهران۲۵۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۳میل جهان -۹۰*۹۰ - ۶متری - بنگاه تهران۳۹۰*۹۰کارخانه۲۵۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۳میل جهان -۱۰۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۳۴۰*۱۰۰بنگاه تهران۲۵۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل جهان -۱۰۰*۵۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۵۰*۱۰۰بنگاه تهران۲۵۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۳میل جهان -۱۰۰*۵۰ - ۶متری - بنگاه تهران۳۵۰*۱۰۰بنگاه تهران۲۵۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل جهان -۹۰*۹۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۹۰*۹۰بنگاه تهران۲۵۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل جهان -۸۰*۸۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۸۰*۸۰بنگاه تهران۲۵۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل جهان-۱۰۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۴۰*۱۰۰بنگاه تهران۲۵۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل جهان -۶۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۴۰*۶۰بنگاه تهران۲۵۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل جهان -۷۰*۷۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۷۰*۷۰بنگاه تهران۲۵۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل جهان -۳۰*۳۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۳۰*۳۰بنگاه تهران۲۵۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل جهان -۴۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۴۰*۴۰بنگاه تهران۲۵۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل جهان -۴۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۲۰*۴۰بنگاه تهران۲۵۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل جهان -۲۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۲۰*۲۰بنگاه تهران۲۵۵,۶۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل جهان -۳۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۲۰*۳۰بنگاه تهران۲۵۵,۳۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل جهان -۹۰*۹۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۹۰*۹۰بنگاه تهران۲۷۳,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل جهان -۸۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۴۰*۸۰بنگاه تهران۲۷۳,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل جهان -۴۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۴۰*۴۰بنگاه تهران۲۷۳,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل جهان -۷۰*۷۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۷۰*۷۰بنگاه تهران۲۷۳,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل جهان -۶۰*۶۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۶۰*۶۰بنگاه تهران۲۷۳,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل جهان -۲۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۲۰*۲۰بنگاه تهران۲۷۳,۶۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل جهان -۵۰*۵۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۵۰*۵۰بنگاه تهران۲۷۳,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل جهان -۴۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۲۰*۴۰بنگاه تهران۲۷۳,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل جهان -۳۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۲۰*۳۰بنگاه تهران۲۷۳,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل جهان -۳۰*۳۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۳۰*۳۰بنگاه تهران۲۷۳,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل جهان -۱۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۲۰*۱۰بنگاه تهران۲۷۴,۸۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵

قوطی ساختمانی صابری

نامضخامتسایزابعاد شاخهتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
قوطی ۳میل صابری -۱۰۰*۱۰۰ - ۶متری - بنگاه تهران۳۱۰۰*۱۰۰بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۳میل صابری -۸۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۳۴۰*۸۰بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۳میل صابری -۹۰*۹۰ - ۶متری - بنگاه تهران۳۹۰*۹۰بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۳میل صابری -۱۰۰*۵۰ - ۶متری - بنگاه تهران۳۵۰*۱۰۰بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۳میل صابری -۱۰۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۳۴۰*۱۰۰بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل صابری -۱۰۰*۵۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۵۰*۱۰۰بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل صابری-۱۰۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۴۰*۱۰۰بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل صابری -۹۰*۹۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۹۰*۹۰بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل صابری-۸۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۴۰*۸۰بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل صابری -۶۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۴۰*۶۰بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل صابری -۸۰*۸۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۸۰*۸۰بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل صابری -۴۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۴۰*۴۰بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل صابری-۷۰*۷۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۷۰*۷۰بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل صابری -۳۰*۳۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۳۰*۳۰بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل صابری -۳۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲.۵۲۰*۳۰بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل صابری -۴۰*۲۰ - ۶متری -بنگاه تهران۲.۵۲۰*۴۰بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲/۵میل صابری -۲۰*۲۰ - ۶متری -بنگاه تهران۲.۵۲۰*۲۰بنگاه تهران۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل صابری -۸۰*۴۰ - ۶متری -بنگاه تهران۲۴۰*۸۰بنگاه تهران۲۷۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل صابری -۹۰*۹۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۹۰*۹۰بنگاه تهران۲۷۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل صابری -۷۰*۷۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۷۰*۷۰بنگاه تهران۲۷۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل صابری -۶۰*۶۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۶۰*۶۰بنگاه تهران۲۷۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل صابری -۴۰*۴۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۴۰*۴۰بنگاه تهران۲۷۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل صابری -۵۰*۵۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۵۰*۵۰بنگاه تهران۲۷۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل صابری -۴۰*۲۰ - ۶متری -بنگاه تهران۲۲۰*۴۰بنگاه تهران۲۷۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل صابری -۲۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۲۰*۲۰بنگاه تهران۲۷۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل صابری -۳۰*۳۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۳۰*۳۰بنگاه تهران۲۷۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل صابری -۱۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۲۰*۱۰بنگاه تهران۲۷۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
قوطی ۲میل صابری -۳۰*۲۰ - ۶متری - بنگاه تهران۲۲۰*۳۰بنگاه تهران۲۷۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵

سوالات متداول

خانواده آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی به سوالات متداول از طریق شماره‌ ۰۲۱۴۷۲۳۸۰۰۰، کانال تلگرام و اینستاگرام با مشاوران ما در ارتباط باشید.

۱. در هر بسته از بندیل بندی پروفیل های ساختمانی چه ظرفیتی مرسوم است؟

معمولا ظرفیت هر بندیل پروفیل بین ۱ تا ۲ تن متغیر است که به برند تولیدی آن بستگی دارد. 

۲. پر مصرف ترین ضخامت های پروفیل ساختمانی کدامند؟

ضخامت های ۲ و ۳ میل پر کاربردترین ضخامت ها به حساب می آیند. 

۳. سطح مقطع پروفیل های ساختمانی به چه شکل است؟

 پروفیل های ساختمانی معمولا در شکل مربعی و مستطیلی کاربرد بیشتری دارد، اما انواع پروفیل سپری و لنگه دری درب و پنجره که در ساختمان سازی استفاده می‌شود نیز، از انواع دیگر پروفیل های ساختمانی هستند که مقطع آنها می‌تواند اشکال خاصی غیر از مربع یا مستطیل باشد. 

۴. پروفیل سنگین ساختمانی چه مشخصاتی دارد؟

ورق بکار رفته در پروفیل های سنگین ضخامتی بالاتر از ۱.۵ میل دارد و ورق استفاده شده در آن، ورق نورد گرم می‌باشد.

Call Now Button