لوله صنعتی

قیمت لوله صنعتی

قیمت لوله صنعتی  مانند سایر لوله ها از جمله قیمت لوله گالوانیزه  بر اساس مقاومت ، اندازه، ضخامت و گرید آنها متفاوت خواهد بود. 

در مجموعه آهنات مناسب ترین قیمت روز انواع لوله صنعتی در سایزهای رایج و پرکاربرد صنایع زیربط قابل ارائه است. یکی از پرتقاضاترین سایزهای لوله صنعتی لوله صنعتی درزدار ۲ میل می‌باشد. 

طول لوله های صنعتی عرضه شده به بازار معمولا ۶ متری است و دو وضعیت بارگیری بنگاه تهران و کارخانه در لیست زیر بروز رسانی می‌گردد. 

 لوله صنعتی یکی از انواع لوله های درزدار پرکاربرد در صنایعی همجون نفت و گاز است که در دو نوع سبک و گوشتدار به بازار عرضه می‌شوند.

 نوع گوشتدار این لوله ها دارای ضخامت بالاتری نسبت به سایر لوله های درزدار است که به همین علت به لوله گوشتدار نیز معروف شده است. 

نوع درز در لوله های صنعتی به صورت درز مستقیم است و تولیدکنندگان زیادی در حوزه لوله و پروفیل توان تولید این نوع لوله ها را دارند.

 لذا در لیست قیمت لوله صنعتی در سایت آهنات مشخصاتی همچون سایز لوله، برند تولیدکننده، ضخامت و محل بارگیری قابل تفکیک و گزینش برای خریداران گرامی می‌باشد.

قیمت لوله صنعتی به صورت روزانه در سایت آهنات بروز رسانی می‌گردد.

قیمت لوله درزدار صنعتی

نامسایز(Inch)ضخامت(mm)استانداردتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
لوله درز مستقیم ضخامت ۶ سایز "۴ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۶صنعتیکارخانه۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله درز مستقیم ضخامت ۴ سایز "۳ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۴صنعتیکارخانه۳۳۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله درز مستقیم ضخامت ۲٫۵ سایز "۱/۴ ۱ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲.۵صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله درز مستقیم ضخامت ۲ سایز "۳/۴ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲صنعتیکارخانه۳۲۹,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله درز مستقیم ضخامت ۶ سایز "۵ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۶صنعتیکارخانه۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۶ سایز "۳ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۶صنعتیکارخانه۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۶ سایز "۱/۲ ۲ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۶صنعتیکارخانه۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۶ سایز "۶ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۶صنعتیکارخانه۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۵ سایز "۳ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۵صنعتیکارخانه۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۵ سایز "۵ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۵صنعتیکارخانه۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۵ سایز "۱/۲ ۲ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۵صنعتیکارخانه۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۵ سایز "۶ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۵صنعتیکارخانه۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۵ سایز "۴ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۵صنعتیکارخانه۳۴۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۴ سایز "۶ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۴صنعتیکارخانه۳۳۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۴ سایز "۵ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۴صنعتیکارخانه۳۳۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۴ سایز "۴ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۴صنعتیکارخانه۳۳۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۴ سایز "۱/۲ ۲ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۴صنعتیکارخانه۳۳۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۴ سایز "۲ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۴صنعتیکارخانه۳۳۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۳ سایز "۶ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۳صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۳ سایز "۵ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۳صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۳ سایز "۴ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۳صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۳ سایز "۳ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۳صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۳ سایز "۱/۲ ۲ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۳صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۳ سایز "۲ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۳صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۳ سایز "۱/۴ ۱ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۳صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۳ سایز "۱/۲ ۱ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۳صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۳ سایز "۱ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۳صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۲٫۵ سایز "۶ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲.۵صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۲٫۵ سایز "۵ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲.۵صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۲٫۵ سایز "۴ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲.۵صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۲٫۵ سایز "۳ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲.۵صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۲٫۵ سایز "۱/۲ ۲ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲.۵صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۲٫۵ سایز "۲ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲.۵صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۲٫۵ سایز "۱/۲ ۱ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲.۵صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۲٫۵ سایز "۱ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲.۵صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۲٫۵ سایز "۳/۴ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲.۵صنعتیکارخانه۳۲۹,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۲٫۵ سایز "۱/۲ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲.۵صنعتیکارخانه۳۲۹,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۲ سایز "۴ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۲ سایز "۲ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۲ سایز "۱/۲ ۲ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۲ سایز "۱/۴ ۱ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۲ سایز "۱/۲ ۱ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۲ سایز "۱ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲صنعتیکارخانه۳۲۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱
لوله درز مستقیم ضخامت ۲ سایز "۱/۲ تهران صنعتی کارخانه ۶ متری۲صنعتیکارخانه۳۲۹,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۱

لوله های صنعتی گروه بزرگی از لوله های بزرگ هستند. لوله ها با مشخصات اندازه اسمی تولید می شوند و عدد در واقع نشان دهنده قطر بیرونی لوله است. ضخامت دیواره لوله مشخصه دیگری است که با نام رده لوله نشان داده می شود. 

لوله ها جزء جدایی ناپذیر سیستم های لوله کشی در بسیاری از بخش های صنعت هستند و برای انتقال نفت خام یا سیالات تصفیه شده مانند آب، گاز و نفت استفاده می شوند.

خرید لوله صنعتی
برخلاف تصور عموم، استفاده از لوله صنعتی تنها به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی محدود نمی شود. اما بسیاری از صنایع از جمله ساختمان سازی، خودروسازی و ماشین سازی نیز از این محصول بهره مند هستند. 

این محصولات برای حمل و نقل ایمن مواد مخرب و خورنده مانند فاضلاب آلوده، زباله های شیمیایی و اگزوز کارخانه ها ضروری هستند.

در بیشتر موارد لوله های صنعتی به صورت استوانه ای ساخته می شوند و برای اتصال آنها از زانویی و اتصالات مخصوص استفاده می شود. اگر می خواهید درباره لوله های صنعتی بیشتر بدانید با آهنات همراه باشید.

لوله صنعتی چیست؟

قیمت لوله صنعتی به جنس، ضخامت و کاربرد آنها بستگی دارد. این لوله ها بسته به نوع کاربرد در ضخامت های مختلف و شکل های مقطع متفاوت ساخته می شوند. 

طیف گسترده ای از کاربردهای لوله صنعتی این محصول را با ویژگی های ابعادی و ضخامت های متنوعی ساخته است. توسعه تدریجی صنعت بزرگ مادر منجر به استفاده گسترده تر از لوله شد که منجر به تعریف مفهوم ضخامت عددی شد. 

ضخامت عددی لوله صنعتی ترکیبی از دو مشخصه ضخامت دیواره و قطر لوله است. در حال حاضر اندازه لوله با دو مفهوم تعریف می شود:
ابعاد حفره ها در لوله ها (قطر اسمی)

ضخامت لوله

اندازه اسمی لوله یا اندازه اسمی سوراخ لوله نیز از ویژگی های این محصول است و با روش های استاندارد آمریکایی اندازه و ابعاد لوله را تعیین می کند.

انواع لوله های صنعتی


مقاومت لوله در برابر فشار داخلی مواد و فشار خارجی از محیط با جنس لوله ارتباط مستقیم دارد. انتخاب مواد مناسب برای لوله صنعتی می تواند عمر و استحکام آنها را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. 

شرایط محیطی لوله، دما و فشار مواد عبوری از لوله و خوردگی آن از عوامل مهمی هستند که در انتخاب مواد لوله باید در نظر گرفته شوند. در صنایع بزرگ، مواد لوله با استفاده از استانداردهای بین المللی مانند API و ASTM انتخاب می شوند. 

علاوه بر جنس لوله، روش ساخت و فناوری آن نیز می تواند برای بخش این خانواده بزرگ فلزی مفید باشد.در ادامه انواع لوله های صنعتی بر اساس متریال توضیح داده شده است.

لوله های صنعتی را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

لوله درزدارصنعتی، لوله های بدون درز و سایر لوله ها که اینها خود به گروه های فردی بیشتری تقسیم می شوند.

لوله درزدار

لوله درز مستقیم، لوله جدار چاه، لوله سیاه، لوله اسپیرال، لوله کالوپ، لوله داربستی، لوله درز مستقیم گاز خانگی، لوله درز مستقیم بازرسی کیفیت آب، لوله درز مستقیم گاز API

لوله های بدون درز

لوله های گوشتدار، لوله های مانیسمان، لوله های بدون درز سبک وزن (مانیسمان)

سایر لوله ها

لوله آلومینیوم، لوله چدن، لوله فولادی تزئینی، لوله فولادی ضد زنگ صنایع غذایی، لوله مسی، لوله فولادی ضد زنگ صنعتی، لوله روی، لوله پلی اتیلن

لوله صنعتی بر پایه آهن

طبق استاندارد، رده لوله های صنعتی پایه آهن با حرف A مشخص می شود.

لوله های کربن استیل

لوله های کربن استیل ظاهر سیاهی دارند، گروه بزرگی از لوله ها هستند که از فولاد کربنی به روش لوله مانیسمان و لوله درزدار ساخته می شوند. این لوله ایمن و بادوام است و در برابر شوک حرارتی مقاوم است. 

بنابراین می توان از این نوع لوله در شرایط سخت محیطی استفاده کرد.

لوله های فولادی آلیاژی

انواع مختلفی از لوله صنعتی در سیستم های لوله کشی سیالات با دمای بالا استفاده می شود. ترکیب شیمیایی لوله های فولادی آلیاژی علاوه بر آهن و کربن، حاوی عناصر آلیاژی مانند نیکل، کروم، کبالت، آلومینیوم، مولیبدن و تنگستن است.

 خواص مکانیکی مهم لوله های صنعتی مانند مقاومت در برابر خوردگی، استحکام، شکل پذیری، جوش پذیری و سختی با افزودن هر عنصر آلیاژی تغییر می کند. 

ما طیف گسترده ای از لوله های فولادی آلیاژی را با توجه به کاربرد طراحی و تولید می کنیم. با این حال، متداول ترین آنها با افزودن عناصر نیکل، کروم، مولیبدن، منگنز، سیلیکون و مس به دست می آیند.

لوله فولادی ضد زنگ

ساخته شده از آلیاژهای فولاد ضد زنگ مانند آلیاژهای آهن، نیکل و کروم، این نوع فولاد در برابر خوردگی مقاوم است و می تواند از سطوح داخلی و خارجی لوله ها حتی در محیط های خورنده محافظت کند.

لوله های چدنی

این نوع لوله عمدتاً به روش های مختلف ریخته گری ساخته می شود. لوله های چدن بلند اغلب در فاضلاب استفاده می شوند و برای این منظور به دو نوع دو سرتوپی و دو سرتخت تقسیم می شوند.

 آلیاژهای لوله چدن را می توان از رنگ های سفید، داکتیل، خاکستری یا مالیبل انتخاب کرد و هر کدام از این نوع چدن ها خواص منحصر به فردی دارند.

لوله‌ صنعتی با پایه غیرآهنی

لوله مسی:

مس فلزی سبک است و در برابر خوردگی و فشار زیاد مقاوم است. لوله های مسی را می توان در فواصل طولانی بدون نیاز به پشتیبانی استفاده کرد.

در این لوله انتقال حرارت سریع بوده و توزیع دما بر روی سطح بدنه لوله یکنواخت است. لوله های مسی به دلیل هزینه های تولید پایین و سازگاری با محیط زیست به طور گسترده ای در صنعت لوله کشی استفاده می شود.

مشخصات لوله صنعتی

گستره استفاده از لوله های صنعتی محصولات متنوعی را در رده لوله های صنعتی به ارمغان آورده است. اکثر این محصولات قابلیت جوشکاری بالایی دارند که نصب آنها را آسان می کند.

 لوله های صنعتی در ضخامت های مختلف تولید و عرضه می شوند. مشخصات اصلی هر نوع لوله صنعتی به شرح زیر می باشد.

مطالب مرتبط :
قیمت لوله اسپیرال

مواد لوله

بدنه لوله را می توان از فولاد کربنی، فولاد آلیاژی، فولاد ضد زنگ، چدن، مس، آلومینیوم و سایر فلزات ساخته شود.

ضخامت (رده)

ضخامت پوسته لوله با فشار داخلی و خارجی لوله، فلز مورد استفاده در ساخت لوله، فرآیند ساخت و پوشش اعمال شده روی لوله تعیین می شود. تفاوت بین قطر خارجی و قطر داخلی لوله تعیین کننده ضخامت لوله است.

اندازه لوله:

این خاصیت در واقع قطر واقعی لوله است که از قطر اسمی آن بزرگتر است.

روش ساخت لوله صنعتی

امروزه حدود دو سوم تولید لوله در جهان با استفاده از روش های مبتنی بر جوش انجام می شود. روش ساخت لوله های صنعتی می تواند بر خواصی مانند استحکام، ضخامت، جوش پذیری و انعطاف پذیری لوله ها تأثیر بگذارد. 

بنابراین برای انتخاب صحیح باید بدانید که لوله ها چگونه ساخته می شوند و ویژگی هایی که می توان از هر کدام به دست آورد. لوله صنعتی را می توان از منظر روش ساخت به دو دسته تقسیم کرد:

لوله بدون درز (مانیسمان)

همانطور که از نام آن مشخص است در تمام سطح بدنه این نوع لوله صنعتی درز جوش وجود ندارد. یکنواختی سطح لوله بدون درز استحکام مکانیکی را بهبود می بخشد. فرآیند ساخت این لوله مانند حذف تنش جوش است. 

با این حال، به دلیل پیچیدگی فرآیند تولید لوله های بدون درز، این محصولات گران تر از لوله های بدون درز هستند. لوله‌های بدون درز زمانی استفاده می‌شوند که لوله‌ها سیالات خورنده و مخرب را حمل می‌کنند یا در جاهایی که دما و فشار کار نیاز به توجه ویژه در سیستم‌های لوله‌کشی دارد. لوله های مانیسمان به یکی از روش های زیر تولید می شوند:

روش سنبه کاری چرخشی:

در این روش از سنبه برای توخالی کردن شمش گرم شده و تبدیل آن به محصول نهایی با استفاده از فرآیند کشش و نورد سرد استفاده می شود.

ریخته گری گریز از مرکز:

در این روش مواد مذاب را در قالبی می ریزند که با سرعت بالا می چرخد. اکثر لوله های مانیسمان که به این روش تولید می شوند ضخیم و کوتاه هستند.

روش ریخته گری پاششی:

در این روش که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، مواد مذاب را در ظرف حاوی نیتروژن قرار می دهند. میله ای به قطر برابر با قطر داخلی لوله نهایی در مرکز محفظه قرار می گیرد و مذاب روی آن پاشیده می شود. ضخامت لوله تولیدی از این طریق به راحتی قابل کنترل است.

لوله‌ درزدار صنعتی

لوله های درزدار با شکل دهی و جوشکاری صفحات فلزی ساخته می شوند. روش‌های ساخت لوله‌های جوشی را می‌توان با توجه به نوع فرآیند جوشکاری مورد استفاده در فرآیند ساخت، به دو نوع فلزی پرکننده و بدون فلز پرکننده تقسیم کرد.

 با این حال، فرآیند شکل دهی ورق فلز نیز می تواند به روش های مختلفی انجام شود. بر این اساس انواع روش های ساخت لوله درزدار صنعتی عبارتند از:

فرم‌دهی در استندهای غلتکی گرد
فرم‌دهی سه‌‎غلتکی
فرم‌دهی U&O
فرم‌دهی JCO

شکل دهی اسپیرال:

ابتدایی ترین و در عین حال رایج ترین روش ساخت لوله در دنیا شکل دهی اسپیرال است که در یک یا دو مرحله انجام می شود. سیم جوش این روش مارپیچ است.

کاربرد لوله صنعتی

در بین انواع لوله های صنعتی، لوله های فولادی در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارند. 

در صنعت آب و فاضلاب از لوله هایی برای انتقال سیالاتی استفاده می شود که دائماً در تماس با آب و مواد خورنده بوده و آسیب نبینند و زنگ نزنند و فشارهای بالا را تحمل کنند. لوله فولادی ضد زنگ برای این کاربرد انتخابی مناسب است. 

استفاده از این محصول در پروژه های لوله کشی آب و فاضلاب به دلیل عمر طولانی بسیار مقرون به صرفه می باشد. علاوه بر صنعت آب و فاضلاب، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز به شدت به خطوط لوله صنعتی متکی هستند.

لوله های کربن استیل می توانند دماهای بسیار بالا و بسیار پایین را برای وسایل لوله کشی در این صنعت تحمل کنند. لوله های بدون درز به دلیل احتمال نشتی و آسیب، انتخاب مطمئن تری برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هستند. 

لوله های فولادی در صنعت ساختمان نیز کاربردهای خاصی دارند. به این ترتیب لوله های فولادی ساختمان های بلند به سمت زمین هدایت می شوند تا فونداسیون را آب بندی کرده و قبل از اجرای پی‌ریزی مقاومت آن را افزایش دهند. لوله های فولادی در صنعت برق نیز کاربردهای مهمی دارند.

از لوله صنعتی در ساخت مبدل های حرارتی در بخش انرژی نیروگاه ها و صنعت برق استفاده می شود.از لوله صنعتی در سیستم های ترمز هیدرولیک نیز استفاده می شود.

 راکتورهای صنعت هسته ای از لوله های فولادی برای انتقال آب دریا برای خنک‌سازی تجهیزات استفاده می کنند.

 زیرا این لوله ها در برابر محیط خورنده آب دریا مقاوم هستند. سایر لوله های صنعتی از جمله لوله های چدنی، مسی، سربی و برنجی نیز در صنایع مختلف کاربرد ویژه ای دارند. 

به عنوان مثال از لوله های چدنی برای انتقال آب و فاضلاب کم فشار استفاده می شود. لوله های مسی با انتقال حرارت بالا برای انتقال سوخت، روغن موتور و سیستم های تهویه استفاده می شود.

 لوله های سربی برای انتقال مواد خورنده، اسیدی و شیمیایی استفاده می شود.

قیمت لوله صنعتی

قیمت لوله صنعتی

لوله های صنعتی از فولاد ساخته شده اند. فولاد آلیاژی از آهن است.«آلیاژ» ترکیبی از فلزات یا ترکیبی از فلزات و عناصر غیرفلزی است. به عنوان مثال، از ترکیب طلا و مس آلیاژی به نام «طلای سرخ» به دست می‌آید. 

از طرف دیگر، هنگامی که فلز آهن و کربن با هم مخلوط می شوند، آلیاژ حاصل را «آهن سیلیکون» یا «فولاد» می نامند. آلیاژها همیشه با عناصر فلزی ترکیب می شوند، بنابراین خواص فلزی از خود نشان می دهند.

طبق تعریف آلیاژ، فولاد یک آلیاژ است. بنابراین مشتقات فولادی نیز آلیاژ محسوب می شوند.بنابراین قیمت لوله صنعتی بستگی به قیمت فولاد دارد و چون فولاد آلیاژی است قیمت فولاد به قیمت آهن و قیمت آهن به قیمت سنگ آهن بستگی دارد. 

قیمت سنگ آهن نیز به نرخ ارز روزانه مانند دلار و نفت بستگی دارد. از سوی دیگر اینکه تولیدات داخلی تا چه حد می توانند نیاز بازار را تامین کنند بسیار مهم است.

اگر نیاز بازار با تولیدات داخلی به طور کامل تامین شود و نیازی به واردات لوله های صنعتی از خارج نباشد، به دلیل کمبود خروج ارز از کشور و حتی امکان ارز، قیمت ها کاهش می یابد.

 رشد تولید داخلی و افزایش صادرات و کاهش واردات برخی از کالاها، وابستگی قیمت کالاها به ارز را کاهش می دهد.

قیمت روز لوله صنعتی

به طور کلی برای اطلاع از قیمت روز لوله صنعتی باید قیمت روز ماده اولیه را در نظر گرفت. از آنجایی که مواد اولیه اصلی لوله های صنعتی فولاد است، قیمت لوله صنعتی به نسبت فولاد بستگی دارد. 

در این صورت عوامل زیادی بر قیمت لوله‌ صنعتی تأثیر می‌گذارد که از آن جمله می‌توان به قیمت جهانی سنگ آهن، قیمت سوخت (نفت) و سایر نیازهای انرژی، نرخ حمل و نقل کالا، تورم و … اشاره کرد.

طبیعتا قیمت لوله صنعتی در حالت بنگاه با اختلاف کمی بالاتر از قیمت کارخانه می‌باشد که این اختلاف قیمت مربوط به هزینه بنگاه داری است. 

به منظور استعلام قیمت لوله صنعتی در بازار میتوانیدبا کارشناسان آهنات در ارتباط باشید. همچنین توجه داشته باشید که قیمت به کیفیت لوله صنعتی بستگی دارد. مثلا قیمت لوله صنعتی ضخیم قطعا بالاتر خواهد بود.در سایت آهنات می توانید قیمت روز آهن آلات را مشاهده کنید.

این بخش محصولاتی را که روزانه به فروش می رسد نشان می دهد که می توانید قیمت روز لوله صنعتی را مشاهده و بصورت اینترنتی خرید خود را سفارش دهید.

لوله های صنعتی خانواده بزرگی از لوله های فولادی و غیر آهنی هستند که جزء لاینفک صنعت امروزی هستند.هیچ حرکت سیال بدون لوله در هیچ بخشی از صنعت امکان پذیر نیست.

از آنجایی که سیالات ورودی و خروجی صنعت متنوع و گسترده است، تنوع انتخاب برای لوله های صنعتی نیز وجود دارد.

اما این تنوع باعث سردرگمی انتخاب نمی شود.زیرا هر نوع لوله صنعتی دارای ویژگی ها و ویژگی های منحصر به فردی است که برای استفاده در یک برنامه طراحی و ساخته شده است. 

با استفاده از مطالب این قسمت توانستیم مشخصات هر لوله صنعتی را بدانیم.این موضوع به شما کمک زیادی می کند تا بهترین و مطمئن ترین لوله را برای انتقال سیال مورد نظر انتخاب کنید.

سوالات متداول

خانواده آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی به سوالات متداول از طریق شماره‌ ۰۲۱۴۷۲۳۸۰۰۰، کانال تلگرام و اینستاگرام با مشاوران ما در ارتباط باشید.

لوله های صنعتی دارای چه ضخامت‌هایی هستند؟

ضخامت های معمول این لوله ها در سایز های ۲، ۲.۵، ۲.۸، ۳، ۳.۵، ۴ و ۵ میل می‌باشد.

آیا قیمت لوله های صنعتی در واحد شاخه قابل ارائه می‌باشد؟

بله در سایزهای ضخیم تر قیمت این لوله ها به صورت شاخه ای اعلام میگردد و در سایزهای پایینتر قیمت به صورت کیلویی 

رنج سایز لوله های صنعتی در چه بازه ای است؟

این نوع لوله ها از سایز ۱اینچ تا ۱۲۰ اینچ در ایران تولید می شوند.

سوالات متداول

مجموعه‌ی آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی از طریق شماره‌ تلفن‌های ذیل

1. گریدها آلیاژی ورق سیاه در بازار کدامند؟

گرید مرسوم ورق سیاه ST37 است. اما گریدهای ST52، A516 و A283 نیز به صورت سفارشی و برش خورده قابلیت سفارش را دارند. 

2. ورق سیاه در چه حالت هایی به بازار عرضه می‌شود؟

دو حالت شیت فابریک و رول 

3. ضخامت و سایز ورق های سیاه فولاد مبارکه چگونه است؟

خط تولید این کارخانه توان تولید ضخامت‌های بین 1.2 تا 16 میلیمتر را دارد، اما مرسوم ترین ضخامت‌هایی که سفارش بیشتری دارد، بین 2 تا 15 میل است. عرض این ورق ها در ضخامت های پایین (بجز در 2 میل) در 1000، 1250 و 1500 میل موجود است. در ضخامت های بالا آن چیزی که مرسوم است، عرض 1500 میل است. 

4. مشخصات ضخامت و عرض ورق های فولاد کاویان چگونه است؟

 ورق‌های نورد شده این کارخانه از ضخامت 8 میل به بالا (تا 40 میل) در عرض‌های 1250 و 1500 میلیمتر می‌باشد. 

5. ورق اکسین اهواز در چه عرض و ضخامت هایی ورق سیاه تولید می‌کند؟

این کارخانه عموما عرض 2 متر تولید می‌کند اما چون توان تولید تا عرض 5/4 متر را دارد بر اساس سفارش مشتری عرض‌های دیگر هم در بازار با نام این کارخانه دیده می‌شود. این کارخانه ورق‌های سیاه خود را در ضخامت‌های 6 میل به بالا (حتی بالاتر از 40 میل) تولید می‌کند. کیفیت محصولات نورد این کارخانه از کیفیت بسیار خوبی برخودار است. 

6. محصولات نورد گرم فولاد گیلان در چه سایزهایی تولید و عرضه می‌شود؟

 این کارخانه در بخش نورد گرم محصولات قابلیت تولید ضخامت‌های 2 تا 17 میل را دارد، اما ضخامت‌های 3 تا 15 میل فولاد گیلان، بیشترین سفارش را در بازار دارد. محدوده عرض ورق‌های سیاه این کارخانه از 600 تا 1420 میلی متر است، اما باز هم آنچه بیشتر در بازار مرسوم است، عرض های 1000، 1250 و 1500 میل می‌باشد. 

Call Now Buttonتماس با آهنات
×

شما میتوانید از طریق شبکه اجتماعی واتساپ با واحد فروش در ارتباط باشید ...

×