021-47238000

لوله-مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان در بازار ایران روزانه و پس از مشخص شدن قیمت دلار و میزان تقاضا و عرضه در بازار و چندین پارامتر مهم دیگر تعیین می‌شود. لذا قیمت امروز لوله های مانیسمان در لیست زیر آپدیت می‌گردد. در این لیست، برندهای داخلی از جمله لوله های مانیسمان اهواز و دقیق کاوه و لوله های وارداتی چینی که بخش عمده نیاز بازار ایران را تامین می کنند، قابل مشاهده می باشند.

به طور کلی لوله های مانیسمان با توجه به ضخامت های مختلفی که دارند در رده های مختلف ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ ، ۸۰ ، ۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۴۰ و ۱۶۰ تولید می شوند که هر چه رده لوله ها بالاتر می رود ضخامت آن ها نیز بیشتر می‌شود و به طبع آن خواص لوله از قبیل استحکام و مقاومت به خوردگی نیز افزایش می‌یابد.

این لوله ها با توجه به فرآیند تولید و ویژگی هایی که دارند در صنایع مهمی همچون نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد بسیار زیادی دارند. در مجموعه آهنات، لیست قیمت لوله مانیسمان به روز در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد که با استفاده از آرشیو قیمت این کالا و در نظر گرفتن شرایط بازار می‌توان به بررسی و تحلیل بازار این محصول پرداخت.

لوله مانیسمان

نامسایز(Inch)ضخامت(mm)استانداردتحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
لوله مانیسمان۲ اینچ - رده ۴۰-بنگاه تهران۵۶.۵۵صنعتیبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۴ اینچ - رده ۴۰- بنگاه تهران۳۵.۴۹صنعتیبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۱۰ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۱۵/۹-بنگاه تهران۱۰"۱۵.۹صنعتیبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۱۲ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۱۷/۴۸-بنگاه تهران۱۲۱۷.۴۸صنعتیبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۱ اینچ - رده ۴۰-بنگاه تهران۵۶.۵۵صنعتیبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۴ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۸/۵۶-بنگاه تهران۴۸.۵۶صنعتیبنگاه تهران۴۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۵ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۹/۵۳-بنگاه تهران۵۹.۵۳صنعتیبنگاه تهران۶۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۶ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۱۰/۹۷-بنگاه تهران۶۱۰.۹۷صنعتیبنگاه تهران۸۴,۳۶۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۸ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۱۲/۷-بنگاه تهران۸۱۲.۷صنعتیبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۲ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۵/۵۴-بنگاه تهران۲۵.۵۴صنعتیبنگاه تهران۱۶,۳۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۲۱/۲ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۷/۰۱-بنگاه تهران۲ ۱/۲"۷.۰۱صنعتیبنگاه تهران۲۵,۰۶۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۳ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۷/۶۲-بنگاه تهران۳۷.۶۲صنعتیبنگاه تهران۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۳/۴ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۳/۹۱-بنگاه تهران۳/۴"۳.۹۱صنعتیبنگاه تهران۵,۲۶۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۱ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۴/۴۵-بنگاه تهران۱"۴.۴۵صنعتیبنگاه تهران۷,۳۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۱۱/۴ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۴/۸۵-بنگاه تهران۱ ۱/۴"۴.۸۵صنعتیبنگاه تهران۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۱۱/۲ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۵/۰۸-بنگاه تهران۱ ۱/۲"۵.۰۸صنعتیبنگاه تهران۱۲,۵۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۱۰ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۹/۲۷-بنگاه تهران۱۰"۹.۲۷صنعتیبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۱۲ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۱۰/۳۱-بنگاه تهران۱۲۱۰.۳۱صنعتیبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۱/۲ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۳/۷۳-بنگاه تهران۱/۲"۳.۷۳صنعتیبنگاه تهران۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۵ اینچ - رده ۴۰- ضخامت۶/۵۵-بنگاه تهران۵۶.۵۵صنعتیبنگاه تهران۵۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۶ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۷/۱۱-بنگاه تهران۶۷.۱۱صنعتیبنگاه تهران۶۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۸ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۸/۱۸-بنگاه تهران۸۸.۱۸صنعتیبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۲ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۳/۹۱ -بنگاه تهران۲۳.۹۱صنعتیبنگاه تهران۱۰,۳۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۲۱/۲ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۵/۱۶-بنگاه تهران۲ ۱/۲"۵.۱۶صنعتیبنگاه تهران۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۳ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۵/۴۹-بنگاه تهران۳۵.۴۹صنعتیبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۴ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۶/۰۲-بنگاه تهران۴۶.۰۲صنعتیبنگاه تهران۳۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۱ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۳/۳۸بنگاه تهران۱"۳.۳۸صنعتیبنگاه تهران۵,۳۸۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۱۱/۴ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۳/۵۶-بنگاه تهران۱ ۱/۴"۳.۵۶صنعتیبنگاه تهران۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۱۱/۲ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۳/۶۸-بنگاه تهران۱ ۱/۲"۳.۶۸صنعتیبنگاه تهران۸,۱۲۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۱۰ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۶/۳-بنگاه تهران۱۰"۶.۳صنعتیبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۱۲ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۶/۳-بنگاه تهران۱۲۶.۳صنعتیبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۱/۲ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۲/۷۷-بنگاه تهران۱/۲"۲.۷۷صنعتیبنگاه تهران۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۳/۴ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۲/۸۷-بنگاه تهران۳/۴"۲.۸۷صنعتیبنگاه تهران۴,۶۶۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۵ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۴/۵-بنگاه تهران۵۴.۵صنعتیبنگاه تهران۳۲,۶۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۶ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۵-بنگاه تهران۶۵صنعتیبنگاه تهران۵۰,۹۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۸ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۶/۳-بنگاه تهران۸۶.۳صنعتیبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۲۱/۲ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۳/۲-بنگاه تهران۲ ۱/۲"۳.۲صنعتیبنگاه تهران۱۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۳ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۳/۵-بنگاه تهران۳۳.۵صنعتیبنگاه تهران۱۳,۹۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۴ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۴ -بنگاه تهران۴۴صنعتیبنگاه تهران۲۲,۵۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۱ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۲/۶-بنگاه تهران۱"۲.۶صنعتیبنگاه تهران۴,۵۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۱۱/۴ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۲/۷-بنگاه تهران۱ ۱/۴"۲.۷صنعتیبنگاه تهران۵,۵۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۱۱/۲ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۲/۸-بنگاه تهران۱ ۱/۲"۲.۸صنعتیبنگاه تهران۶,۵۲۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان ۲ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۲/۸-بنگاه تهران۲۲.۸صنعتیبنگاه تهران۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۱/۲ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۲/۵-بنگاه تهران۱/۲"۲.۵صنعتیبنگاه تهران۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵
لوله مانیسمان۳/۴ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۲/۵-بنگاه تهران۳/۴"۲.۵صنعتیبنگاه تهران۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۵

سوالات متداول

مجموعه‌ی آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی از طریق شماره‌ تلفن‌های ذیل

۱. گرید لوله مانیسمان در ایران چگونه است؟

استاندارد لوله مانیسمان برای تمام برندهای ایرانی و وارداتی A53 یا A106 Gr B می باشد.

۲. چند نوع لوله مانیسمان در بازار ایران وجود دارد؟

 لوله ها تولید شده مانیسمان از ۲نوع PSL1 و PSL2 می باشند.

۳. آیا تحویل از بنگاه و کارخانه در هزینه تفاوتی ایجاد می‌کند؟

بله، در صورت تحویل از بنگاه، هزینه بنگاه داری به میزان کیلویی ۸۰ تا ۱۰۰ تومان بر روی هزینه نهایی اعمال می‌گردد.

۴. لوله های مانیسمان در چه ابعادی تولید می شوند؟

 لوله های تولیدی از کارخانه به صورت ۶ متری و در بعضی از سایزها ۱۲ متری هم تولید می شوند.

۵. آیا امکان آنالیز لوله ها قبل از بارگیری وجود دارد؟

بله، امکان آنالیز قبل از بارگیری در آزمایشگاه های معتبر وجود دارد و هزینه آنالیز در صورت تایید بر عهده مشتری و در غیر این صورت بر عهده مجموعه آهنات می باشد.

۶. آیا ارائه سرتیفیکیت توسط مجموعه آهنات انجام می پذیرد؟

 بله مجموعه آهنات بعد از بارگیری و مشخص شدن هیت نامبر لوله ها سرتیفیکیت بار را تقدیم مشتری می نماید.

Call Now Button