لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان در بازار ایران روزانه و پس از مشخص شدن قیمت دلار و میزان تقاضا و عرضه در بازار و چندین پارامتر مهم دیگر تعیین می‌شود. لذا قیمت امروز لوله های مانیسمان در لیست زیر آپدیت می‌گردد. 

در مجموعه آهنات، لیست قیمت انواع لوله (قیمت لوله گالوانیزه ، لوله درزدار ، قیمت لوله اسپیرال…) به روز در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد که با استفاده از آرشیو قیمت این کالا و در نظر گرفتن شرایط بازار می‌توان به بررسی و تحلیل بازار این محصول پرداخت.

قیمت لوله مانیسمان

نامسایز(Inch)ضخامت(mm)تحویلقیمتتاریخ بروزرسانی
لوله مانیسمان۱۲ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۶/۳-بنگاه تهران۱۲۶.۳بنگاه تهران۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله مانیسمان ۸ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۶/۳-بنگاه تهران۸۶.۳بنگاه تهران۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله مانیسمان۱۰ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۶/۳-بنگاه تهران۱۰"۶.۳بنگاه تهران۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله مانیسمان ۶ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۵-بنگاه تهران۶۵بنگاه تهران۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله مانیسمان ۵ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۴/۵-بنگاه تهران۵۴.۵بنگاه تهران۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله مانیسمان ۴ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۴ -بنگاه تهران۴۴بنگاه تهران۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله مانیسمان ۳ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۳/۵-بنگاه تهران۳۳.۵بنگاه تهران۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله مانیسمان۲۱/۲ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۳/۲-بنگاه تهران۲ ۱/۲"۳.۲بنگاه تهران۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله مانیسمان ۲ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۲/۸-بنگاه تهران۲۲.۸بنگاه تهران۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله مانیسمان۱۱/۲ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۲/۸-بنگاه تهران۱ ۱/۲"۲.۸بنگاه تهران۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله مانیسمان۱۱/۴ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۲/۷-بنگاه تهران۱ ۱/۴"۲.۷بنگاه تهران۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله مانیسمان ۱ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۲/۶-بنگاه تهران۱"۲.۶بنگاه تهران۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله مانیسمان۳/۴ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۲/۵-بنگاه تهران۳/۴"۲.۵بنگاه تهران۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله مانیسمان۱/۲ اینچ - رده ۲۰- ضخامت ۲/۵-بنگاه تهران۱/۲"۲.۵بنگاه تهران۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله مانیسمان ۸ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۱۲/۷-بنگاه تهران۸۱۲.۷بنگاه تهران۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله مانیسمان۳/۴ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۳/۹۱-بنگاه تهران۳/۴"۳.۹۱بنگاه تهران۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله مانیسمان ۱۱/۲ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۳/۶۸-بنگاه تهران۱ ۱/۲"۳.۶۸بنگاه تهران۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
لوله مانیسمان۲ اینچ - رده ۴۰-بنگاه تهران۵۶.۵۵بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان ۴ اینچ - رده ۴۰- بنگاه تهران۳۵.۴۹بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۱۲ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۱۷/۴۸-بنگاه تهران۱۲۱۷.۴۸بنگاه تهران۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۱ اینچ - رده ۴۰-بنگاه تهران۵۶.۵۵بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۱۰ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۱۵/۹-بنگاه تهران۱۰"۱۵.۹بنگاه تهران۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۵ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۹/۵۳-بنگاه تهران۵۹.۵۳بنگاه تهران۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان ۶ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۱۰/۹۷-بنگاه تهران۶۱۰.۹۷بنگاه تهران۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۳ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۷/۶۲-بنگاه تهران۳۷.۶۲بنگاه تهران۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان ۴ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۸/۵۶-بنگاه تهران۴۸.۵۶بنگاه تهران۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۲ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۵/۵۴-بنگاه تهران۲۵.۵۴بنگاه تهران۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۲۱/۲ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۷/۰۱-بنگاه تهران۲ ۱/۲"۷.۰۱بنگاه تهران۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۱۱/۴ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۴/۸۵-بنگاه تهران۱ ۱/۴"۴.۸۵بنگاه تهران۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۱۱/۲ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۵/۰۸-بنگاه تهران۱ ۱/۲"۵.۰۸بنگاه تهران۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۱ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۴/۴۵-بنگاه تهران۱"۴.۴۵بنگاه تهران۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۱۲ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۱۰/۳۱-بنگاه تهران۱۲۱۰.۳۱بنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۱/۲ اینچ - رده ۸۰- ضخامت ۳/۷۳-بنگاه تهران۱/۲"۳.۷۳بنگاه تهران۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۱۰ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۹/۲۷-بنگاه تهران۱۰"۹.۲۷بنگاه تهران۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان ۸ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۸/۱۸-بنگاه تهران۸۸.۱۸بنگاه تهران۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۵ اینچ - رده ۴۰- ضخامت۶/۵۵-بنگاه تهران۵۶.۵۵بنگاه تهران۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۶ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۷/۱۱-بنگاه تهران۶۷.۱۱بنگاه تهران۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان ۴ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۶/۰۲-بنگاه تهران۴۶.۰۲بنگاه تهران۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان ۲۱/۲ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۵/۱۶-بنگاه تهران۲ ۱/۲"۵.۱۶بنگاه تهران۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان ۳ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۵/۴۹-بنگاه تهران۳۵.۴۹بنگاه تهران۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان ۲ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۳/۹۱ -بنگاه تهران۲۳.۹۱بنگاه تهران۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۱۱/۴ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۳/۵۶-بنگاه تهران۱ ۱/۴"۳.۵۶بنگاه تهران۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۳/۴ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۲/۸۷-بنگاه تهران۳/۴"۲.۸۷بنگاه تهران۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان ۱ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۳/۳۸بنگاه تهران۱"۳.۳۸بنگاه تهران۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵
لوله مانیسمان۱/۲ اینچ - رده ۴۰- ضخامت ۲/۷۷-بنگاه تهران۱/۲"۲.۷۷بنگاه تهران۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۲-۰۵

در فرآیند تولید لوله های درزدار (welded pipe) از روش های مختلف جوشکاری استفاده می شود.

 به همین دلیل این نوع لوله پاسخگوی نیاز صنایع در بخش های خدماتی فشار قوی مانند پالایشگاه ها و هیدروکربن ها، انتقال نفت و گاز، اکتشاف، سیلندر های هیدرولیک، دیگ بخار و صنایع خودروسازی است و در صنایع فشار ضعیف و متوسط کاربرد بیشتری دارد. 

برای جبران بی کیفیتی لوله های درزدار در بخش صنعتی فشار قوی لوله مانیسمان یا بدون درز تولید می شود.

خرید لوله مانیسمان

لوله مانیسمان اولین نوع لوله بدون درز است که وارد کشور شده است. ماده اولیه ساخت قطعات فولادی از این نوع شمش است که از طریق حرارت، کشش، غلتک، عبور از زره و حتی روش های گریز از مرکز به محصول نهایی تبدیل می شود.

 روش خاص تولید این نوع لوله باعث می شود قیمت لوله مانیسمان نسبت به سایر لوله های موجود در بازار گرانتر باشد.

لوله مانیسمان چیست؟

این نوع خط لوله اولین بار توسط یک مهندس آلمانی به نام مانیسمان مورد استفاده قرار گرفت و در ایران با این نام شناخته می شود. همانطور که در بالا ذکر شد، بدون درز بودن لوله های مانیسمان آنها را از انواع دیگر لوله ها متمایز می کند.

 حتی در شرایط ایده آل فرآیند جوشکاری، جوش های موجود در لوله جوش داده شده می توانند به عنوان نقطه شروع ترک و رشد استفاده شوند.

بنابراین استحکام و استحکام این جوش ها به خوبی سایر قسمت های خط لوله نیست، اما لوله مانیسمان خطوط جوش یا اتصالات دیگر ندارند و بدنه لوله ساختار یکنواختی دارد. 

در نتیجه از نظر استحکام مکانیکی، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر حرارت و فشار بالا از کیفیت بالاتری برخوردار بوده و برای قطعات صنعتی که نیاز به دقت بالایی در این خواص دارند، موفق تر خواهد بود.

انواع لوله مانیسمان

لوله های مانیسمان که زیر گروهی از لوله های فولادی است، عموماً قطر کمی دارند و در جایی که صنعت به قطر بیشتری نسبت به این نوع لوله نیاز دارد، فرآیند تولید تغییر کرده و هزینه بر خواهد داشت. 

لوله های مانیسمان بر اساس کاربرد، اندازه و دسته بندی به انواع مختلفی تقسیم می شوند. این لوله ها معمولاً در دو سایز شش و ۱۲ متری و دسته های ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۲۰ و ۱۴۰ تولید می شوند که از دسته های ۲۰ و ۴۰ بیشتر از سایر انواع موجود استفاده می شود.

لوله مانیسمان را می توان با توجه به کارخانه سازنده به انواع مختلفی تقسیم کرد. 

تولید این لوله ها به دلیل فرآیند تولید خاصی که نیاز دارد توسط تعداد محدودی کارخانه انجام می شود. شرکت لوله ‌های دقیق کاوه ایرانیان و کارخانه نورد و لوله اهواز از جمله کارخانه های داخلی تولید کننده لوله های مانیسمان هستند. 

البته لازم به ذکر است که در برخی سایز ها موجودی بازار وارد می شود.

روش تولید لوله مانیسمان

سنبه کاری چرخشی

در این روش شمش حرارت داده می شود تا گرم شود. سپس با کمک سنبه داخل آن ها را خالی می کنند. پس از رفع عیوب، لوله به دست آمده به اندازه دلخواه بریده می شود. 

بیلت ها (شمش های گرم شده) با کشش و نورد تولید می شوند. لوله های تولید شده با این روش ضخیم و بلند هستند

تنظیم ضخامت لوله

ضخامت لوله مانیسمان تولید شده به روش نورد کاهش می یابد. این کار به دو روش انجام می شود. در روش اول از سنبه داخلی و در روش دوم از غلتک پیلگر در کنار سنبه داخلی استفاده می شود. به این فرآیند نورد کردن می گویند.

نورد کردن به کمک غلتک پیلگر (Pilger Mill)

این روش سیم پیچی به این صورت است که غلطک های پیلگر در کنار سنبه در هر دو ضخامت لوله را تنظیم می کنند. لوله ای که سنبه در آن قرار می گیرد روی صفحه ای قرار می گیرد که حرکت متقابل غلتک ها در آن جابجا می شود.

 این نوع غلتک شکل خاصی دارد و همیشه در حال حرکت است. هنگامی که غلتک ها برمی گردند، لوله به سمت جلو حرکت می کند و می چرخد و سپس غلتک ها برمی گردند و این کار را تکرار می کنند تا قطر لوله کاهش یابد.

ریخته گری به کمک نیروی گریز از مرکز

این روش تولید به این صورت است که مواد مذاب را در قالب استوانه ای ریخته و سپس با سرعت بسیار بالا می چرخانند. این روش معمولا برای تولید لوله های کوتاه و ضخیم استفاده می شود

ریخته گری پاششی

یکی از روش های تولید لوله های بدون درز روش ریخته گری پاششی است. به طور کلی از این روش به ندرت استفاده می شود. اما در اینجا ما آن را ذکر می کنیم. برای تولید لوله در این روش، مواد مذاب را داخل محفظه می ریزند. داخل محفظه با گاز نیتروژن پر شده است.

 سپس در حالی که لوله در حال چرخش بود، یک نازل نیتروژن روی میله اسپری می کند. قطر داخلی لوله تولیدی برابر با قطر این میله است. مواد مایع به داخل پاشیده می شود و با کنترل مقدار می توان ضخامت لوله را تنظیم کرد.

مطالب مرتبط :
قیمت لوله صنعتی

کاربرد لوله مانیسمان چیست؟

این لوله ساختاری بدون درز دارد. به این معنا، درز موجود در لوله دیگر، که محل تمرکز تنش و عامل گسیختگی است، در لوله مانیسمان وجود ندارد. 

این امر باعث می شود لوله های مانیسمان نسبت به لوله های موجود در بازار دوام بیشتری داشته باشند و برای نصب در شرایط خاص مانند فشار کاری بالا طراحی شده اند. 

استفاده از لوله های مانیسمان به دلیل مقاومت فشاری بالاتری نسبت به لوله های جوشی در حمل و نقل مایعات با ارزش در صنایعی مانند خطوط لوله نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و پالایشگاه ها حائز اهمیت است.

کاربردهای لوله مانیسمان در صنایع مختلف

۱. صنعت نفت و گاز

نفت و گاز به عنوان بزرگترین صنعت ارز در جهان شناخته شده است. کاربرد لوله مانیسمان در این صنعت بسیار گسترده است.

 لوله‌های بدون درز برای کاربردهای مختلفی از جمله صنعت بالادست خط لوله نفت (OTC)، لوله‌ها و لوله‌های حفاری پوششی، لوله‌های انتقال مایع و گاز، لوله‌های مورد استفاده برای پالایش نفت و گاز و مشتقات آن استفاده می‌شوند.

 علاوه بر لوله های بدون درز، لوله های API نیز به طور گسترده در خطوط لوله گاز استفاده می شود.
طبق استانداردها لوله های بدون درز مورد استفاده در این صنعت عبارتند از: A53، A333، A106 و API5I.

 این لوله ها بیشترین سهم را در بازار دارند و به دلیل خواص مکانیکی و استحکام در دماهای بالا و پایین و همچنین مقاومت در برابر خوردگی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.

۲. صنایع دریایی

یکی دیگر از کاربردهای لوله مانیسمان صنایع دریایی است. لوله های بدون درز به طور گسترده در کشتی سازی استفاده می شود، از جمله در سیستم های لوله کشی دیگ بخار و قسمت هایی از کشتی ها که در معرض دما و فشار بالا قرار دارند.
لوله های مانیسمان علاوه بر کشتی سازی در سایر صنایع دریایی مانند زیردریایی ها، سکوهای هلیکوپتر و فانوس های دریایی نیز استفاده می شود.

 لوله های بستر دریا به استحکام خوب و مقاومت در برابر خوردگی و همچنین تغییرات ابعادی کم به دلیل خوردگی و فشار زیاد محیط نیاز دارند که این امر باعث می شود لوله های بدون درز بهترین انتخاب برای این کاربرد باشند.

۳. لوله مانیسمان در ساخت تجهیزات هیدرولیک

لوله های هیدرولیک (honed tube) زیر مجموعه لوله های بدون درز هستند و در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. 

از این لوله ها در ساخت انواع لوله های مکانیکی، سیلندرهای هیدرولیک، لوله های فولادی محوری، بازو های مکانیکی و ماشین های اینجکشن استفاده می شود.

فولادهای مورد استفاده برای این نوع لوله ها فولادهای ضد زنگ ۳۰۴ و ۳۰۴L می باشد. فولاد ۳۰۴ لیتری برای کاربردهای دمای پایین (در محدوده دمایی بین ۴۲۶ تا ۸۹۳ قطعه با افت شدید خواص مکانیکی) و برای دماهای بالاتر از فولاد ۳۰۴ لیتری استفاده می شود.

 تولید این لوله ها عموما به روش مانیسمان و کشش سرد انجام می شود

. مزیت مهم استفاده از کشش سرد کیفیت بالای سطح انتهایی لوله، دقت ابعادی بالا، افزایش تراکم مواد، افزایش استحکام لوله است. همچنین به دلیل اینکه فرآیند در دمای پایین انجام می شود، سطح لوله اکسید نمی شود.

۴. لوله مانیسمان برای ذخیره و انتقال هیدروژن

هیدروژن به عنوان سوخت در صنعت و به عنوان یک منبع تجدید پذیر جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی است. اما با توجه به خواص ویژه هیدروژن مانند خوردگی زیاد، مخازن ذخیره و حمل و نقل باید دارای خواص منحصر به فردی باشند که بتوانند این شرایط را تحمل کنند و از نشت، انفجار و خوردگی محفظه دسته جلوگیری کنند.

پدیده تورم هیدروژن نتیجه نفوذ اتم های هیدروژن به عیوب محفظه نگهدارنده و تشکیل مولکول های هیدروژن و تجمع مقادیر زیادی از آنهاست که باعث متورم شدن قطعه خواهد شد یکی از عوامل عیوب قطعه، درز جوشی است که در نتیجه از لوله های بدون درز برای کاهش احتمال این پدیده استفاده می شود.

یکی دیگر از کاربردهای لوله مانیسمان تحمل فشار بالا است، زیرا فضای ذخیره هیدروژن باید بتواند فشار بالا را تحمل کند، این نوع لوله بهترین انتخاب است. برای تحمل شرایط مشخص شده در ISO 3183، سطح داخلی این لوله باید صاف و بدون جوش باشد.

۵. دیگ بخار

مقررات و گریدهای فولادی به کار رفته در آنها نیاز به گواهینامه اولیه بیشتری دارد.
اکثر لوله های بدون درز از فولاد کربن و فولاد آلیاژی ساخته شده اند. 

دیگ های کربن و فولاد آلیاژی دما و فشار کاری متفاوتی دارند. لوله های مانیسمان مورد استفاده در این صنعت باید بر اساس استانداردهای ASTM تست اولتراسونیک شوند.

انتخاب نوع لوله با توجه به محیط کار و همچنین مجموعه عوامل موثر بر وضعیت قطعه انجام می شود. با توجه به تقاضای روزافزون صنعت، خط لوله مانیسمان جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و نمی توان اهمیت آن را در صنایع مختلف نادیده گرفت، اما لوله های بدون درز به دلیل روش های تولید پیچیده و تولید کنندگان محدود، معمولا بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت بیشتری نسبت به لوله های درزدار دارند.

مزایای لوله مانیسمان

یکپارچه بودن

همانطور که قبلا ذکر شد، لوله های مانیسمان برخلاف لوله های بدون درز به صورت یکپارچه و بدون جوش تولید می شوند که همگی یک شکل و یکپارچه هستند.
یکپارچگی لوله مانیسمان به بهبود عملکرد آن کمک می کند و در عین حال ظاهری زیبا ایجاد می کند.

مقاومت بالا در برابر خوردگی و نیز دمای بالا

استفاده از این لوله بسیار گسترده است و در سیستم ها و تجهیزات لوله کشی ضروری است. نوع لوله باید با توجه به دمای مواد در هنگام عبور از لوله انتخاب شود.

لوله های مانیسمان بسیار مقاوم در برابر خوردگی، مقاوم در برابر دماهای بالا که آنها را به گزینه ای مناسب برای صنایع حساس مانند پتروشیمی، نفت و گاز تبدیل می کند.

البته باید توجه داشت که قسمتی از لوله مانیسمان که به محل اتصال جوش داده شده است ممکن است استحکام کافی نداشته باشد. در آن صورت لوله باید با توجه به نوع عملکرد و میزان مقاومت مورد نیاز انتخاب شود.

ماندگاری بالا

لوله های مانیسمان با استفاده از مواد اولیه با استحکام بالا و مقاومت کافی می توان برای مدت طولانی بدون آسیب دیدگی استفاده کرد و با توجه به دوام بالای آنها می توان لوله ها را در کشتی سازی و زیردریایی ها به شرح فوق جایگزین کرد. هم اکنون این امکان وجود دارد.

این تعویض می تواند هر چند سال یکبار انجام شود زیرا بسیار گران است.

مشخصات لوله مانیسمان

اولین ویژگی فنی این نوع لوله این است که بدون درز یا با استفاده از فناوری بی سیم ساخته شده است. لوله های مانیسمان از سال ۱۹۵۰ تولید شده اند و در حال حاضر یکی از کاربردی ترین تجهیزات برای پروژه های فشار قوی هستند.

به طور کلی لوله ها به دو دسته اصلی لوله های مانیسمان و لوله های درزدار تقسیم می شوند. لوله های مانیسمان در فرآیند تولید خود از هیچ گونه درز و جوشکاری استفاده نمی کنند، اما لوله های درزدار توسط جوش درز بر روی اتصالات ورق نورد تولید می شوند.

 لوله های مانیسمان نسبت به لوله های درز در برابر فشارها و تنش های محیطی مقاومت بیشتری دارند و خوردگی کمتری دارند.

فروش لوله مانیسمان

از آنجایی که استفاده از لوله های مانیسمان در سال های اخیر بسیار رایج شده است، امکان فروش آنلاین لوله مانیسمان به روش های مختلف برای خریداران وجود دارد.

 سایت آهنات با فروش این لوله به شما کمک می کند تا خریدی بی دغدغه و راحت در سریع ترین زمان و با قیمتی مناسب داشته باشید.

 قیمت روز لوله مانیسمان به صورت روزانه در سایت آهنات به روز می شود و برای اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید.

قیمت لوله مانیسمان

خرید لوله مانیسمان

بهتر است با اعلام قیمت روز لوله های مانیسمان و سامانه فروش مطمئن ، آن را از طریق شرکت و سایت فروش با شرایط مناسب برای خرید لوله مانیسمان اقدام کنید.

 وب سایت آهنات با فراهم کردن بستر آنلاین و خرید اینترنتی  لوله مانیسمان با مشاوره و اطلاع از قیمت روز لوله مانیسمان به شما کمک می کند تا خریدی راحت و حضوری را تجربه کنید.

قیمت لوله مانیسمان

به طور کلی لوله های مانیسمان قیمت های مختلفی دارند که بر اساس دسته بندی، ضخامت، کیفیت، وزن لوله و سازنده تعیین می شود.

 هر چه لوله ضخیم تر و سنگین تر باشد، قیمت لوله مانیسمان بیشتر می شود زیرا قیمت لوله های مانیسمان نیز مانند بسیاری از لوازم جانبی متفاوت بوده و روز به روز افزایش یا کاهش می یابد، برای اطلاع از قیمت روز لوله مانیسمان بهتر است قبل از خرید قیمت آن را جویا شوید.

امروزه تولید گسترده لوله های مانیسمان در ایران اکثر نیاز داخلی را تامین کرده است اما در هر صورت لوله های مانیسمان چینی با سایزها و ضخامت های مختلف و همچنین قیمت مناسب رقبای جدی برای لوله های داخلی به شمار می روند. 

با توجه به مطالب ذکر شده می ‌بینیم که لوله مانیسمان با توجه به کاربرد حساسی که در صنایع تحت فشار دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

یکنواختی و عدم وجود درزها و خطوط جوش در لوله مانیسمان استحکام و مقاومت آن را در برابر تغییرات دما و خوردگی و همچنین طول عمر بیشتر آن تضمین کرده است. روش های مختلف تولید، بسته به تجهیزات و انرژی مورد نیاز، منجر به تفاوت قیمت بین انواع لوله های مانیسمان می شود.

 انتخاب صحیح ترین نوع، اندازه و استاندارد برای لوله های مانیسمان با توجه به کاربرد، فشار، دما و شرایط کاری ضروری است که مشاوران آهنات در این امر به شما کمک میکنند تا خریدی امن و آسان داشته باشید.

سوالات متداول

۱. گرید لوله مانیسمان در ایران چگونه است؟

استاندارد لوله مانیسمان برای تمام برندهای ایرانی و وارداتی A53 یا A106 Gr B می باشد.

۲. چند نوع لوله مانیسمان در بازار ایران وجود دارد؟

 لوله ها تولید شده مانیسمان از ۲نوع PSL1 و PSL2 می باشند.

۳. آیا تحویل از بنگاه و کارخانه در هزینه تفاوتی ایجاد می‌کند؟

بله، در صورت تحویل از بنگاه، هزینه بنگاه داری به میزان کیلویی ۸۰ تا ۱۰۰ تومان بر روی هزینه نهایی اعمال می‌گردد.

۴. لوله های مانیسمان در چه ابعادی تولید می شوند؟

 لوله های تولیدی از کارخانه به صورت ۶ متری و در بعضی از سایزها ۱۲ متری هم تولید می شوند.

۵. آیا امکان آنالیز لوله ها قبل از بارگیری وجود دارد؟

بله، امکان آنالیز قبل از بارگیری در آزمایشگاه های معتبر وجود دارد و هزینه آنالیز در صورت تایید بر عهده مشتری و در غیر این صورت بر عهده مجموعه آهنات می باشد.

۶. آیا ارائه سرتیفیکیت توسط مجموعه آهنات انجام می پذیرد؟

 بله مجموعه آهنات بعد از بارگیری و مشخص شدن هیت نامبر لوله ها سرتیفیکیت بار را تقدیم مشتری می نماید.

سوالات متداول

مجموعه‌ی آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی از طریق شماره‌ تلفن‌های ذیل

1. گریدها آلیاژی ورق سیاه در بازار کدامند؟

گرید مرسوم ورق سیاه ST37 است. اما گریدهای ST52، A516 و A283 نیز به صورت سفارشی و برش خورده قابلیت سفارش را دارند. 

2. ورق سیاه در چه حالت هایی به بازار عرضه می‌شود؟

دو حالت شیت فابریک و رول 

3. ضخامت و سایز ورق های سیاه فولاد مبارکه چگونه است؟

خط تولید این کارخانه توان تولید ضخامت‌های بین 1.2 تا 16 میلیمتر را دارد، اما مرسوم ترین ضخامت‌هایی که سفارش بیشتری دارد، بین 2 تا 15 میل است. عرض این ورق ها در ضخامت های پایین (بجز در 2 میل) در 1000، 1250 و 1500 میل موجود است. در ضخامت های بالا آن چیزی که مرسوم است، عرض 1500 میل است. 

4. مشخصات ضخامت و عرض ورق های فولاد کاویان چگونه است؟

 ورق‌های نورد شده این کارخانه از ضخامت 8 میل به بالا (تا 40 میل) در عرض‌های 1250 و 1500 میلیمتر می‌باشد. 

5. ورق اکسین اهواز در چه عرض و ضخامت هایی ورق سیاه تولید می‌کند؟

این کارخانه عموما عرض 2 متر تولید می‌کند اما چون توان تولید تا عرض 5/4 متر را دارد بر اساس سفارش مشتری عرض‌های دیگر هم در بازار با نام این کارخانه دیده می‌شود. این کارخانه ورق‌های سیاه خود را در ضخامت‌های 6 میل به بالا (حتی بالاتر از 40 میل) تولید می‌کند. کیفیت محصولات نورد این کارخانه از کیفیت بسیار خوبی برخودار است. 

6. محصولات نورد گرم فولاد گیلان در چه سایزهایی تولید و عرضه می‌شود؟

 این کارخانه در بخش نورد گرم محصولات قابلیت تولید ضخامت‌های 2 تا 17 میل را دارد، اما ضخامت‌های 3 تا 15 میل فولاد گیلان، بیشترین سفارش را در بازار دارد. محدوده عرض ورق‌های سیاه این کارخانه از 600 تا 1420 میلی متر است، اما باز هم آنچه بیشتر در بازار مرسوم است، عرض های 1000، 1250 و 1500 میل می‌باشد. 

Call Now Buttonتماس با آهنات
×

شما میتوانید از طریق شبکه اجتماعی واتساپ با واحد فروش در ارتباط باشید ...

×