قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد در بازار ایران روزانه و پس از مشخص شدن میزان تقاضا و عرضه در بازار و چندین پارامتر مهم دیگر تعیین می‌شود. لذا قیمت امروز میلگرد آجدار در لیست زیر آپدیت می‌گردد. در این لیست، برندهای مطرح تولید میلگرد از جمله ذوب آهن، ظفر بناب، نیشابور و چندین برند دیگر در ایران قرار دارند که در هر برند ممکن است سایزهای قابل عرضه متفاوتی وجود داشته باشد. به طور کلی قیمت میلگرد تحت تاثیر پارامترهایی همچون نوسانات نرخ ارز، حجم تقاضا در صنایع پرمصرف، شرایط فصلی و آب و هوایی، نرخ‌های جهانی فولاد و نرخ شمش و قراضه قرار می‌گیرد. لذا رصد و تحلیل قیمت روز میلگرد توسط خریداران عمده که ساخت پروژه های عظیمی را بر عهده دارند، یک نیاز ضروری است. در مجموعه آهنات، لیست قیمت میلگرد به روز در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد که با استفاده از آرشیو قیمت میلگرد و در نظر گرفتن شرایط بازار می‌توان به بررسی و تحلیل بازار این محصول پر تقاضا پرداخت. چرا که قیمت میلگرد یکی از پارامترهای اساسی در هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان می‌باشد. در ادامه برای اطلاع نسبت به شرایط خرید و برخی سوالات متداول درباره میلگرد همراه ما باشید. 

میلگرد آجدار راد همدان

قیمت میلگرد راد همدان

نامسایزابعاد شاخهاستانداردکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروز رسانی
میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان A3 (کارخانه)۲۵۱۲ متریA3راد همدانکارخانه۱۶۴,۷۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۸ راد همدان A3 (کارخانه)۲۸۱۲ متریA3راد همدانکارخانه۱۶۴,۷۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۳۲ راد همدان A3 (کارخانه)۳۲۱۲ متریA3راد همدانکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۱۸ راد همدان A3 (کارخانه)۱۸۱۲ متریA3راد همدانکارخانه۱۶۴,۲۶۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان A3 (کارخانه)۲۰۱۲ متریA3راد همدانکارخانه۱۶۴,۲۶۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان A3 (کارخانه)۲۲۱۲ متریA3راد همدانکارخانه۱۶۴,۲۶۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۲ راد همدان A3 (کارخانه)۱۲۱۲ متریA3راد همدانکارخانه۱۶۵,۲۵۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۱۴ راد همدانA3 (کارخانه)۱۴۱۲ متریA3راد همدانکارخانه۱۶۴,۲۶۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۱۶ راد همدان A3 (کارخانه)۱۶۱۲ متریA3راد همدانکارخانه۱۶۴,۲۶۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۰ راد همدان A2 (کارخانه)۱۰۱۲ متریA2راد همدانکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۰ راد همدان A3 (کارخانه)۱۰۱۲ متریA3راد همدانکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۲ راد همدان A2 (کارخانه)۱۲۱۲ متریA2راد همدانکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۸ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۲۸۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۳۲ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۳۲۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۸ راد همدان A2 (کارخانه)۸۱۲ متریA2راد همدانکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۱۸ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۱۸۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۲۰۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۲۲۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۲۵۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۲ راد همدان A2 (بنگاه تهران)۱۲۱۲ متریA2راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۲ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۱۲۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۱۶ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۱۶۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۸ راد همدان A2 (بنگاه تهران)۸۱۲ متریA2راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۰ راد همدان A2 (بنگاه تهران)۱۰۱۲ متریA2راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۰ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۱۰۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰

میلگرد آجدار نیشابور

قیمت میلگرد نیشابور

نامسایزابعاد شاخهاستانداردکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروز رسانی
میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۲۱۲متریA3نیشابوربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۵۱۲متریA3نیشابوربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۸۱۲متریA3نیشابوربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۶۱۲متریA3نیشابوربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۸۱۲متریA3نیشابوربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۰۱۲متریA3نیشابوربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور ۱۲متری A3 (کارخانه)۳۲۱۲متریA3نیشابورکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۴۱۲متریA3نیشابوربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۲۱۲متریA3نیشابورکارخانه۱۵۵,۵۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۵۱۲متریA3نیشابورکارخانه۱۵۵,۵۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۸۱۲متریA3نیشابورکارخانه۱۵۵,۵۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۶۱۲متریA3نیشابورکارخانه۱۵۵,۵۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۸۱۲متریA3نیشابورکارخانه۱۵۵,۵۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۰۱۲متریA3نیشابورکارخانه۱۵۵,۵۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۴۱۲متریA3نیشابورکارخانه۱۵۵,۵۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۱۹

میلگرد آجدار میانه

قیمت میلگرد میانه

نامسایزابعاد شاخهاستانداردکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروز رسانی
میلگرد آجدار ۲۸ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۸۱۲متریA3میانهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۳۲ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۳۲۱۲متریA3میانهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۰ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۰۱۲متریA3میانهکارخانه۱۵۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۲ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۲۱۲متریA3میانهکارخانه۱۵۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۵ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۵۱۲متریA3میانهکارخانه۱۵۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۴ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۴۱۲متریA3میانهکارخانه۱۵۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۶ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۶۱۲متریA3میانهکارخانه۱۵۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۸ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۸۱۲متریA2میانهکارخانه۱۵۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۳۲ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۳۲۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۰ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۰۱۲متریA3میانهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۲ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۲۱۲متریA3میانهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۲ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۲۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۵ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۵۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۸ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۸۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۶ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۶۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۸ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۸۱۲متریA2میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۰ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۰۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۰ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۰۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۲ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۲۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۴ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۴۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹

میلگرد آجدار ظفر بناب

قیمت میلگرد ظفر بناب

نامسایزابعاد شاخهاستانداردکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروز رسانی
میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۲۱۲متریA3ظفربنابکارخانه۱۶۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۵۱۲متریA3ظفربنابکارخانه۱۶۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۸۱۲متریA3ظفربنابکارخانه۱۶۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۶۱۲متریA3ظفربنابکارخانه۱۶۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۸۱۲متریA3ظفربنابکارخانه۱۶۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۰۱۲متریA3ظفربنابکارخانه۱۶۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۲ ظفر بناب ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۲۱۲متریA2ظفربنابکارخانه۱۶۵,۵۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۱۴ ظفر بناب ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۴۱۲متریA3ظفربنابکارخانه۱۶۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰

میلگرد آجدار امیرکبیر

قیمت میلگرد امیر کبیر

نامسایزابعاد شاخهاستانداردکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروز رسانی
میلگرد آجدار ۲۵ امیر کبیر ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۵۱۲متریA3امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۸ امیر کبیر ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۸۱۲متریA3امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۰ امیر کبیر ۱۲متری A2 (بنگاه تهران)۲۰۱۲متریA2امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۰ امیر کبیر ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۰۱۲متریA3امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۵ امیر کبیر ۱۲متری A2 (بنگاه تهران)۲۵۱۲متریA2امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۶ امیر کبیر ۱۲متری A2 (بنگاه تهران)۱۶۱۲متریA2امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۶ امیر کبیر ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۶۱۲متریA3امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۸ امیر کبیر ۱۲متری A2 (بنگاه تهران)۱۸۱۲متریA2امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۰ امیر کبیر ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۰۱۲متریA3امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۲ امیر کبیر ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۲۱۲متریA3امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۴ امیر کبیر ۱۲متری A2 (بنگاه تهران)۱۴۱۲متریA2امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۴ امیر کبیر ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۴۱۲متریA3امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۸ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۸۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۳۲ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۳۲۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۰ امیر کبیر ۱۲متری A2 (بنگاه تهران)۱۰۱۲متریA2امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۰ امیر کبیر ۱۲متری A2 (کارخانه)۲۰۱۲متریA2امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۰ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۰۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۵ امیر کبیر ۱۲متری A2 (کارخانه)۲۵۱۲متریA2امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۲۵ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۵۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۶ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۶۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۸ امیر کبیر ۱۲متری A2 (کارخانه)۱۸۱۲متریA2امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۸ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۸۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۴ امیر کبیر ۱۲متری A2 (کارخانه)۱۴۱۲متریA2امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۴ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۴۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۶ امیر کبیر ۱۲متری A2 (کارخانه)۱۶۱۲متریA2امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۰ امیر کبیر ۱۲متری A2 (کارخانه)۱۰۱۲متریA2امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۰ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۰۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹
میلگرد آجدار ۱۲ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۲۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۱۹

میلگرد آجدار ذوب آهن

قیمت میلگرد ذوب آهن

نامسایزابعاد شاخهاستانداردکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروز رسانی
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۵۱۲متریA3ذوب آهنکارخانه۱۵۵,۵۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۸۱۲متریA3ذوب آهنکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۳۲۱۲متریA3ذوب آهنکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۸۱۲متریA3ذوب آهنکارخانه۱۵۷,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۰۱۲متریA3ذوب آهنکارخانه۱۵۷,۵۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۲۱۲متریA3ذوب آهنکارخانه۱۵۵,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۲ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۲۱۲متریA3ذوب آهنکارخانه۱۶۸,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۴۱۲متریA3ذوب آهنکارخانه۱۵۸,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۶۱۲متریA3ذوب آهنکارخانه۱۶۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰

میلگرد آجدار ابهر

قیمت میلگرد ابهر

نامسایزابعاد شاخهاستانداردکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروز رسانی
میلگرد آجدار ۲۲ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۲۱۲متریA3ابهربنگاه تهران۱۵۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۵ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۵۱۲متریA3ابهربنگاه تهران۱۵۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۶۱۲متریA3ابهربنگاه تهران۱۵۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۸۱۲متریA3ابهربنگاه تهران۱۵۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۰۱۲متریA3ابهربنگاه تهران۱۵۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۲ ابهر ۱۲متری A2 (کارخانه)۱۲۱۲متریA2ابهربنگاه تهران۱۵۸,۴۸۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۲ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۲۱۲متریA3ابهربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۴۱۲متریA3ابهربنگاه تهران۱۵۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۸ ابهر ۱۲متری A2 (کارخانه)۸۱۲متریA2ابهربنگاه تهران۱۶۳,۰۰۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۰ ابهر ۱۲متری A2 (کارخانه)۱۰۱۲متریA2ابهربنگاه تهران۱۵۸,۴۸۰ ریال۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۰ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۰۱۲متریA3ابهربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۸۱۲متریA3ابهرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۰۱۲متریA3ابهرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۲ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۲۱۲متریA3ابهرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۲۵ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۵۱۲متریA3ابهرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۲ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۲۱۲متریA3ابهرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۴۱۲متریA3ابهرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۶۱۲متریA3ابهرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۰ ابهر ۱۲متری A2 (کارخانه)۱۰۱۲متریA2ابهرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۰ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۰۱۲متریA3ابهرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۱۲ ابهر ۱۲متری A2 (کارخانه)۱۲۱۲متریA2ابهرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰
میلگرد آجدار۸ ابهر ۱۲متری A2 (کارخانه)۸۱۲متریA2ابهرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۱-۱۰-۲۰

سوالات متداول

مجموعه‌ی آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی از طریق شماره‌ تلفن‌های ذیل

۱. استاندارد میلگرد فولاد ساختمانی در ایران چگونه است؟

استاندارد میلگرد برای تمام برندهای ایرانی بر اساس استاندارد ملی ۳۱۳۲ است که با استاندارد روسی مطابق دارد. 

۲. چند نوع میلگرد آجدار در بازار ایران وجود دارد؟

در حالت کلی، میلگردهای آجدار در ۳ گرید A2، A3 و A4 وجود دارد که به ترتیب به آجدار مارپیچ، جناغی و مرکب معروف هستند. 

۳.  آیا تحویل از بنگاه و کارخانه در هزینه تفاوتی ایجاد می‌کند؟

بله، در صورت تحویل از بنگاه، هزینه بنگاه داری به میزان مشخصی بر روی هزینه نهایی اعمال می‌گردد. 

۴. در چه شرایطی میتوان از تحویل کارخانه استفاده کرد؟

در صورتی که تناژ سفارشی شما حداقل یک ظرفیت ۲۴-۲۵ تن باشد می‌توان مستقیما از کارخانه بارگیری نمود.

۵.  میلگرد با آرماتور چه فرقی دارد؟

 میلگرد یا کلاف در صورتی که در بتن و برای مسلح کردن آن بکار رود، آرماتور نامیده می‌شود. 

۶. از لحاظ مکانیکی در میلگردهای آجدار چند نوع میلگرد داریم؟

سه نوع میلگرد نرم، نیمه سخت و سخت وجود دارد. 

۷. نرم ترین و مستحکم ترین نوع میلگرد آجدار از لحاظ نوع آج کدام است؟

میلگرد آجدار با آج مارپیچ، نرم‌تر است چراکه دارای حداقل استحکام تسلیم ۳۴۰ مگا پاسکال است در حالی که میلگرد آجدار مرکب مستحکم تر است چرا که دارای حداقل استحکام تسلیم ۵۰۰ مگاپاسکال می‌باشد. 

۸. علامت مشخصه انواع میلگرد آجدار چگونه است؟

علامت مشخصه میلگرد آجدار مارپیچ با آج ۳۴۰ و آج ۳۵۰ میباشد. علامت مشخصه میلگرد آجدار با آج جناغی با آج ۴۰۰ و آج ۴۲۰ است و علامت مشخصه میلگرد آجدار با آج مرکب ، آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰ می‌باشد.

۹.  آیا نوع آج در قیمت میلگرد تاثیر دارد؟

بله، به طور معمول و با در نظر گرفتن شرایط یکسان عرضه و تقاضا، قیمت میلگرد آجدار به ترتیب در مرکب، جناغی و مارپیچ بالاتر است. 

۱۰. چه کارخانه هایی در ایران میلگرد تولید میکنند؟

 بیش از ۳۰ کارخانه در ایران به تولید میلگرد می‌پردازند که برخی از آنها عبارتند از : آریا ذوب، ابهر، آریا فولاد، امیرکبیر، آناهیتا گیلان، تیکمه داش، درپاد تبریز، ذوب آهن، راد همدان، سیرجان ، شاهرود، شاهین بناب، صبا فولاد زاگرس، ظفر بناب، فایکو، قائم، کاشان، میانه، نورد کوثر اهواز، نیشابور