میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار

قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران روزانه و پس از مشخص شدن میزان تقاضا و عرضه در بازار و چندین پارامتر مهم دیگر تعیین می‌شود. لذا قیمت امروز میلگرد آجدار در لیست زیر آپدیت می‌گردد.

 در این لیست، برندهای مطرح تولید میلگرد  از جمله ذوب آهن، ظفر بناب، نیشابور و چندین برند دیگر در ایران قرار دارند که در هر برند ممکن است سایزهای قابل عرضه متفاوتی وجود داشته باشد.

به طور کلی قیمت انواع میلگرد ( قیمت میلگرد خاموت  ، میلگرد ساده ، قیمت میلگرد استیل ، آجدار ) تحت تاثیر پارامترهایی همچون نوسانات نرخ ارز، حجم تقاضا در صنایع پرمصرف، شرایط فصلی و آب و هوایی، نرخ‌های جهانی فولاد و نرخ شمش و قراضه قرار می‌گیرد. 

لذا رصد و تحلیل قیمت روز میلگرد توسط خریداران عمده که ساخت پروژه های عظیمی را بر عهده دارند، یک نیاز ضروری است.

 در مجموعه آهنات، لیست قیمت میلگرد به روز در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد که با استفاده از آرشیو قیمت میلگرد و در نظر گرفتن شرایط بازار می‌توان به بررسی و تحلیل بازار این محصول پر تقاضا پرداخت. 

چرا که قیمت میلگرد یکی از پارامترهای اساسی در هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان می‌باشد. در ادامه برای اطلاع نسبت به شرایط خرید و برخی سوالات متداول درباره میلگرد همراه ما باشید.

میلگرد آجدار راد همدان

قیمت میلگرد راد همدان

نامسایزابعاد شاخهاستانداردکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروز رسانی
میلگرد آجدار ۳۲ راد همدان A3 (کارخانه)۳۲۱۲ متریA3راد همدانکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۸ راد همدان A3 (کارخانه)۲۸۱۲ متریA3راد همدانکارخانه۲۷۱,۶۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان A3 (کارخانه)۲۵۱۲ متریA3راد همدانکارخانه۲۷۱,۱۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان A3 (کارخانه)۲۲۱۲ متریA3راد همدانکارخانه۲۷۱,۱۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان A3 (کارخانه)۲۰۱۲ متریA3راد همدانکارخانه۲۷۱,۱۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۸ راد همدان A3 (کارخانه)۱۸۱۲ متریA3راد همدانکارخانه۲۷۱,۱۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۶ راد همدان A3 (کارخانه)۱۶۱۲ متریA3راد همدانکارخانه۲۷۱,۱۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۴ راد همدانA3 (کارخانه)۱۴۱۲ متریA3راد همدانکارخانه۲۷۱,۱۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۲ راد همدان A3 (کارخانه)۱۲۱۲ متریA3راد همدانکارخانه۲۷۳,۱۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۲ راد همدان A2 (کارخانه)۱۲۱۲ متریA2راد همدانکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۰ راد همدان A3 (کارخانه)۱۰۱۲ متریA3راد همدانکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۰ راد همدان A2 (کارخانه)۱۰۱۲ متریA2راد همدانکارخانه۲۷۷,۶۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۸ راد همدان A2 (کارخانه)۸۱۲ متریA2راد همدانکارخانه۲۸۰,۱۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۳۲ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۳۲۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۸ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۲۸۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۵ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۲۵۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۲ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۲۲۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۰ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۲۰۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۸ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۱۸۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۶ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۱۶۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۲ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۱۲۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۲ راد همدان A2 (بنگاه تهران)۱۲۱۲ متریA2راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۰ راد همدان A3 (بنگاه تهران)۱۰۱۲ متریA3راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۰ راد همدان A2 (بنگاه تهران)۱۰۱۲ متریA2راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۸ راد همدان A2 (بنگاه تهران)۸۱۲ متریA2راد همدانبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵

میلگرد آجدار نیشابور

قیمت میلگرد نیشابور

نامسایزابعاد شاخهاستانداردکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروز رسانی
میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۸۱۲متریA3نیشابوربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۵۱۲متریA3نیشابوربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۲۱۲متریA3نیشابوربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۰۱۲متریA3نیشابوربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۸۱۲متریA3نیشابوربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۶۱۲متریA3نیشابوربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۴۱۲متریA3نیشابوربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۳۲ نیشابور ۱۲متری A3 (کارخانه)۳۲۱۲متریA3نیشابورکارخانه۲۶۶,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۸ نیشابور ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۸۱۲متریA3نیشابورکارخانه۲۶۶,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۵ نیشابور ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۵۱۲متریA3نیشابورکارخانه۲۶۶,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۲ نیشابور ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۲۱۲متریA3نیشابورکارخانه۲۶۶,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۰ نیشابور ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۰۱۲متریA3نیشابورکارخانه۲۶۶,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۸ نیشابور ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۸۱۲متریA3نیشابورکارخانه۲۶۶,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۶ نیشابور ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۶۱۲متریA3نیشابورکارخانه۲۶۶,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۴ نیشابور ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۴۱۲متریA3نیشابورکارخانه۲۶۶,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵

میلگرد آجدار میانه

قیمت میلگرد میانه

نامسایزابعاد شاخهاستانداردکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروز رسانی
میلگرد آجدار ۳۲ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۳۲۱۲متریA3میانهکارخانه۲۵۳,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۸ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۸۱۲متریA3میانهکارخانه۲۵۳,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۵ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۵۱۲متریA3میانهکارخانه۲۵۳,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۲ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۲۱۲متریA3میانهکارخانه۲۵۳,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۰ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۰۱۲متریA3میانهکارخانه۲۵۳,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۸ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۸۱۲متریA2میانهکارخانه۲۵۳,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۶ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۶۱۲متریA3میانهکارخانه۲۵۳,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۴ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۴۱۲متریA3میانهکارخانه۲۵۳,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۲ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۲۱۲متریA3میانهکارخانه۲۵۲,۸۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۰ میانه ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۰۱۲متریA3میانهکارخانه۲۵۳,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۳۲ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۳۲۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۸ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۸۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۵ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۵۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۲ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۲۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۰ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۰۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۸ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۸۱۲متریA2میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۶ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۶۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۴ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۴۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۲ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۲۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۰ میانه ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۰۱۲متریA3میانهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵

میلگرد آجدار ظفر بناب

قیمت میلگرد ظفر بناب

نامسایزابعاد شاخهاستانداردکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروز رسانی
میلگرد آجدار ۲۸ ظفر بناب ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۸۱۲متریA3ظفربنابکارخانه۲۶۶,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۵ ظفر بناب ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۵۱۲متریA3ظفربنابکارخانه۲۶۶,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۲ ظفر بناب ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۲۱۲متریA3ظفربنابکارخانه۲۶۶,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۰ ظفر بناب ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۰۱۲متریA3ظفربنابکارخانه۲۶۶,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۸ ظفر بناب ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۸۱۲متریA3ظفربنابکارخانه۲۶۶,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۶۱۲متریA3ظفربنابکارخانه۲۶۶,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۴ ظفر بناب ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۴۱۲متریA3ظفربنابکارخانه۲۶۶,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۲ ظفر بناب ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۲۱۲متریA2ظفربنابکارخانه۲۶۹,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵

میلگرد آجدار امیرکبیر

قیمت میلگرد امیر کبیر

نامسایزابعاد شاخهاستانداردکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروز رسانی
میلگرد آجدار ۲۵ امیر کبیر ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۵۱۲متریA3امیرکبیربنگاه تهران۲۶۱,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۵ امیر کبیر ۱۲متری A2 (بنگاه تهران)۲۵۱۲متریA2امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۰ امیر کبیر ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۲۰۱۲متریA3امیرکبیربنگاه تهران۲۶۱,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۰ امیر کبیر ۱۲متری A2 (بنگاه تهران)۲۰۱۲متریA2امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۸ امیر کبیر ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۸۱۲متریA3امیرکبیربنگاه تهران۲۶۱,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۸ امیر کبیر ۱۲متری A2 (بنگاه تهران)۱۸۱۲متریA2امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۶ امیر کبیر ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۶۱۲متریA3امیرکبیربنگاه تهران۲۶۱,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۶ امیر کبیر ۱۲متری A2 (بنگاه تهران)۱۶۱۲متریA2امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۴ امیر کبیر ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۴۱۲متریA3امیرکبیربنگاه تهران۲۶۱,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۴ امیر کبیر ۱۲متری A2 (بنگاه تهران)۱۴۱۲متریA2امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۲ امیر کبیر ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۲۱۲متریA3امیرکبیربنگاه تهران۲۶۵,۶۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۰ امیر کبیر ۱۲متری A3 (بنگاه تهران)۱۰۱۲متریA3امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۰ امیر کبیر ۱۲متری A2 (بنگاه تهران)۱۰۱۲متریA2امیرکبیربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۳۲ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۳۲۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۸ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۸۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۵ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۵۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۵ امیر کبیر ۱۲متری A2 (کارخانه)۲۵۱۲متریA2امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۰ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۰۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۰ امیر کبیر ۱۲متری A2 (کارخانه)۲۰۱۲متریA2امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۸ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۸۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۸ امیر کبیر ۱۲متری A2 (کارخانه)۱۸۱۲متریA2امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۶ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۶۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۶ امیر کبیر ۱۲متری A2 (کارخانه)۱۶۱۲متریA2امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۴ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۴۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۴ امیر کبیر ۱۲متری A2 (کارخانه)۱۴۱۲متریA2امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۲ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۲۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۰ امیر کبیر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۰۱۲متریA3امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۰ امیر کبیر ۱۲متری A2 (کارخانه)۱۰۱۲متریA2امیرکبیرکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵

میلگرد آجدار ذوب آهن

قیمت میلگرد ذوب آهن

نامسایزابعاد شاخهاستانداردکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروز رسانی
میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۳۲۱۲متریA3ذوب آهنکارخانه۲۶۲,۴۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۸ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۸۱۲متریA3ذوب آهنکارخانه۲۶۲,۴۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۵ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۵۱۲متریA3ذوب آهنکارخانه۲۶۲,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۲ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۲۱۲متریA3ذوب آهنکارخانه۲۶۲,۵۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۰ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۰۱۲متریA3ذوب آهنکارخانه۲۶۲,۵۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۸۱۲متریA3ذوب آهنکارخانه۲۶۲,۴۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۶ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۶۱۲متریA3ذوب آهنکارخانه۲۶۷,۵۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۴۱۲متریA3ذوب آهنکارخانه۲۶۷,۳۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۲ ذوب آهن ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۲۱۲متریA3ذوب آهنکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵

میلگرد آجدار ابهر

قیمت میلگرد ابهر

نامسایزابعاد شاخهاستانداردکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروز رسانی
میلگرد آجدار ۲۵ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۵۱۲متریA3ابهربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۲ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۲۱۲متریA3ابهربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۰۱۲متریA3ابهربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۸۱۲متریA3ابهربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۶۱۲متریA3ابهربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۴۱۲متریA3ابهربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۲ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۲۱۲متریA3ابهربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۲ ابهر ۱۲متری A2 (کارخانه)۱۲۱۲متریA2ابهربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۰ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۰۱۲متریA3ابهربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۰ ابهر ۱۲متری A2 (کارخانه)۱۰۱۲متریA2ابهربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۸ ابهر ۱۲متری A2 (کارخانه)۸۱۲متریA2ابهربنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۵ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۵۱۲متریA3ابهرکارخانه۲۶۱,۵۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۲ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۲۱۲متریA3ابهرکارخانه۲۶۱,۵۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۲۰ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۲۰۱۲متریA3ابهرکارخانه۲۶۱,۵۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۸ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۸۱۲متریA3ابهرکارخانه۲۶۱,۵۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۶ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۶۱۲متریA3ابهرکارخانه۲۶۱,۵۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار ۱۴ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۴۱۲متریA3ابهرکارخانه۲۶۱,۵۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۲ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۲۱۲متریA3ابهرکارخانه۲۶۶,۵۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۲ ابهر ۱۲متری A2 (کارخانه)۱۲۱۲متریA2ابهرکارخانه۲۶۴,۵۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۰ ابهر ۱۲متری A3 (کارخانه)۱۰۱۲متریA3ابهرکارخانه۲۶۶,۶۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۱۰ ابهر ۱۲متری A2 (کارخانه)۱۰۱۲متریA2ابهرکارخانه۲۶۶,۵۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵
میلگرد آجدار۸ ابهر ۱۲متری A2 (کارخانه)۸۱۲متریA2ابهرکارخانه۲۷۱,۶۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۵

میلگرد آجدار چیست؟

میلگرد آجدار مقطع فولادی توپر و یکی از انواع میلگردهایی است که بر خلاف میلگرد ساده دارای برجستگی ها و فرورفتگی هایی در سطح خود می باشد که به آن آج می گویند و به همین دلیل میلگرد آجدار نامیده می شود.

 یکی از مهمترین کاربردهای آرماتورهای فولادی استفاده از آن در سازه های بتنی برای ایجاد مقاومت کششی بهینه در سازه و جبران مقاومت کششی پایین بتن است.

انواع میلگرد آجدار

 این پروفیل در کارخانه های مختلف با قیمت های مختلف تولید می شود که می تواند به دلیل متریال به کار رفته در آن و به دلیل اندازه متفاوت آن باشد که منجر به تفاوت در قیمت میلگرد آجدار در بازار می شود.

 برای خرید میلگرد آجدار می توانید به سایت آهنات مراجعه و جهت اطلاع جدول قیمت میلگرد آجدار را مشاهده نمایید و یا با مشاورین آهنات تماس برقرار نمایید.

سطح میلگرد در ظاهر یا صاف است که به آن میلگرد ساده A1 می گویند و یا دارای برجستگی یا فرورفتگی خاصی به نام میلگرد آجدار است. زبری یا آج سطح میلگرد برای افزایش چسبندگی فولاد به بتن ثابت می شود. امروزه مقررات بتن عموماً فقط استفاده از میلگردهای تقویت کننده آجدار در بتن را مجاز می داند. ا

ین توصیه به ویژه در مناطق زلزله خیز حائز اهمیت است و از آنجایی که کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی بر روی کمربند لرزه ای قرار دارد، استفاده از این نوع آرماتورهای فولادی (میلگرد آجدار) در سازه ها بسیار حائز اهمیت است.

انواع میلگرد آجدار

این پروفیل را می توان پرمصرف ترین مقطع فولادی دانست که در صنعت ساختمان و همچنین در انجام پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. این میلگرد ها در انواع مختلفی تولید و عرضه می شوند. 

این محصول بر اساس استاندارد روسیه در ایران نیز در سه نوع A2، A3 و A4 تولید می شود که هر کدام دارای مشخصه ها و ویژگی های خاصی هستند، 

مطابق با استانداردهای A2، A3 و اخیراً A4 تولید و ارائه می شود که از نظر وزن و طول برای نمره یکسان در استانداردهای مختلف تفاوتی با یکدیگر ندارند و تنها تفاوت در مقاومت تسلیم و مقاومت گسیختگی آن است. 

به عنوان مثال نمره ۱۲ آن استاندارد A2 و A3 دارای وزن واحد طول یکسانی هستند اما مقاومت تسلیم و گسیختگی آن ها یکسان نیست و همچنین میزان کربن فولاد نوع A2 و A3 و A4 با هم متفاوت است.

میلگرد اجدار A2

میلگرد A2 که به عنوان میلگرد نیمه سخت با آج ساده نیز شناخته می شود، در کلاس فولاد S340 قرار می گیرد. از نظر شکل ظاهری محور طولی بوده و دارای یک سری دور پیچ در اطراف این محور می باشد.

میلگرد اجدار A3

میلگرد آجدار A3، مانند A2، از فولاد نیمه سخت ساخته شده است، با این تفاوت که A2 شکل آج ساده ای دارد، در حالی که A3 دارای آج پیچیده است.

میلگرد اجدار A4

میلگرد آجدار A4 با ظرفیت تولید ۵۰۰ و ۵۲۰ نیز اخیراً در ایران از فولاد سخت و بادوام تولید می شود و محصولی جامد محسوب می شود. رده استحکام آن S500 است و شکل آج این نوع میلگرد در مقایسه با محور طولی بیشتر شبیه آج مرکب است.

مشخصات میلگرد آجدار

مشخصات این پروفیل قطر، وزن و طول می باشد. لازم به ذکر است که سایز میلگرد بر اساس قطر آن بر حسب میلی متر تعیین می شود و این محصول مطابق با استانداردهای ملی از ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸ تا ۴۰ میلی متر و در شاخه های ۶ و ۱۲ متر می باشد.

معرفی کاربردهای میلگرد آجدار

این پروفیل بیشترین کاربرد را در صنعت ساختمان دارد و از این نوع آرماتورهای فولادی برای افزایش مقاومت سازه های بتنی ۳۰ تا ۴۰ درصد استفاده می شود. 

فولاد دارای ضریب انبساط طولی ۰.۰۰۰۰۱۲ که تقریباً برابر با ضریب انبساط خطی بتن (۰.۰۰۰۰۱ تا ۰.۰۰۰۰۱۵) است و همچنین ضریب ارتجاعی آن متناسب باضریب ارتجاعی بتن و مزایای دیگری مانند در دسترس بودن، شکل پذیری و … است.

 مناسب ترین عنصر برای افزایش مقاومت کششی، مقاومت خمشی و انعطاف پذیری بتن مسلح (سازه بتنی مقاوم در برابر زلزله) در سازه های بتنی استفاده می شود.

از آنجایی که بتن از مقاومت فشاری بالایی برخوردار است، استفاده از آن برای قطعات فشرده مانند ستون ها و قوس ها بسیار مناسب است.

 اما به دلیل مقاومت کششی کم و شکنندگی نسبتاً زیاد بتن، استفاده از آن محدود به قطعاتی است که به طور کامل یا موضعی در معرض کشش هستند. 

برای رفع این محدودیت، اعضای بتنی با قرار دادن آرماتورهای فولادی (میلگرد) در آنها تقویت شده و جسم مرکب حاصل از ترکیب این دو را بتن مسلح می نامند.

میلگرد آجدار برای تقویت پل ها، ساختمان ها و سدها استفاده می شود. کاربرد اصلی این پروفیل در تقویت بتن یا تولید بتن مسلح است. اگرچه بتن مقاومت فشاری بالایی دارد، اما مقاومت در برابر نیروهای کششی یکی از نقاط ضعف آن است.
به همین دلیل از این پروفیل استفاده می شود که در آن آج روی سطح چسبندگی بیشتری به بتن ایجاد می کند تا عملکرد بتن را بهبود بخشد و مقاومت کششی آن را افزایش دهد.

استفاده گسترده از این پروفیل در صنعت ساختمان تاثیر بسزایی بر قیمت میلگرد ساده  و آجدار در بازار مسکن داشته است. میلگرد ساده علاوه بر میلگرد اجدار در صنعت ساختمان نیز کاربرد فراوانی دارد.

قیمت میلگرد آجدار

ساده ترین راه برای اطلاع از قیمت میلگرد، استعلام از بازار است. اما برای پیش بینی قیمت میلگرد آجدار و روند کلی قیمت ارماتور باید عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار شناسایی و ارزیابی شوند. 

بیشترین مصرف میلگرد در صنعت ساختمان و پروژه های ساختمانی است، بنابراین با توجه به این نکته می توان نتیجه گرفت که رونق بازار مسکن و یا تسریع روند ساخت پروژه ها باعث افزایش تقاضا برای میلگرد و همین افزایش تقاضا می شود. قیمت میلگرد آجدار را افزایش می دهد.

علاوه بر میزان عرضه و تقاضا که بر اساس اصول اقتصادی قیمت ها را تغییر می دهد (تا رسیدن به قیمت تعادلی)، عوامل بین المللی نیز بر قیمت میلگرد تاثیرگذار خواهد بود. قیمت میلگرد آجدار اساساً قیمت تمام شده اجزای آن به اضافه ارزش افزوده کارخانه تولید کننده آن است.

قیمت مواد اولیه مانند سنگ آهن در بازار جهانی و به طور مشابه در بازار چین (به دلیل حجم آهن) مستقیماً بر قیمت نهایی میلگرد تأثیر می گذارد و هزینه حمل و نقل و قیمت نفت باعث افزایش قیمت تمام شده میلگرد می شود.

البته در کنار عوامل ذکر شده که از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد آجدار هستند، می توان به شک های احساسی بازار نیز توجه کرد که معمولا در اقتصاد ایران به دلیل تاثیر اتفاقات سیاسی رخ می دهد.

راهنمای خرید میلگرد آجدار

میلگرد را می توان به طور مستقیم از کارخانه یا از طریق تامین کنندگان واسطه خریداری کرد. خرید میلگرد آجدار در درب کارخانه ممکن است هزینه کمتری داشته باشد، اما باید توجه داشت که محدودیت هایی نیز وجود دارد.

یکی از محدودیت های خرید میلگرد آجدار از کارخانه این است که خرید باید به صورت عمده باشد و امکان خرید شاخه‌ای وجود ندارد. از طرفی کارخانه ها میلگرد در اندازه های مختلف تولید نمی کنند.

انتخاب یک تامین کننده و شرکت فروش میلگرد آجدار مناسب گزینه بهتر و مقرون به صرفه تری نسبت به خرید از درب کارخانه است. هنگام خرید میلگرد آجدار از بنگاه‌های می توانید هر سایز این پروفیل را با برند و تناژ مورد نظر خود و یا حتی به صورت شاخه‌ای خریداری کنید.

مجموعه آهنات یکی از تامین کنندگان معتبر در بازار آهن آلات می باشد که با تکیه بر تجربه چندین ساله خود و تلاش برای رهایی از دست واسطه ها، بهترین قیمت میلگرد آجدار را با ضمانت کیفیت ارائه می دهد.

 در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما در انتخاب این پروفیل مناسب کمک می کند.

کاربرد میلگرد آجدار مورد انتظار

برای خرید میلگرد آجدار باید مشخص کنیم که مورد انتظار ما از میلگرد چیست؟ هر نوع میلگرد کاربرد خاص خود را دارد. برای مثال میلگرد آجدار a3 عمدتاً در تقویت استفاده می شود و میلگرد آجدار a2 اغلب در تولید خاموت استفاده می شود.

تاثیر سایز بر قیمت میلگرد آجدار

میلگرد یک استوانه جامد با مقطع دایره ای است. اندازه این پروفیل در واقع به اندازه قطر آن است. این مقطع در سایزهای ۸ تا ۴۰ میلی متر تولید می شود و بسته به سایز به صورت کلاف یا شاخه ای به بازار عرضه می شود.

میلگردهای تقویتی  برای سهولت حمل و نقل به صورت کلاف هایی با اندازه های کمتر از ۱۰ میلی متر بسته بندی می شوند، در حالی که یک میلگرد تقویتی  بزرگتر از ۱۰ میلی متر به صوت شاخه ای به بازار عرضه می شود.

میلگردهای تقویت کننده شاخه ای معمولاً در بسته بندی بندیل شکل در کارخانه هستند. هر بندیل شامل تعداد معینی از اندازه های میلگرد و یک یا چند عدد با طول معین (معمولاً ۱۲ متر) می باشد. وزن این بندیل ها حدود ۲ تا ۵.۵ تن است که بسته به عواملی مانند سازنده متفاوت است.

یکی از محدودیت‌های خرید درب کارخانه این است که این بندیل‌ها باز نمی‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را به شکل شاخه‌ای خریداری کرد. در آهنات امکان خرید اینترنتی میلگرد آجدار با هر وزن، طول و مارکی وجود دارد.

به وزن میلگرد دقت کنید

فروش میلگرد آجدار بر واحد کیلوگرم صورت می‌گیرد. 

بنابراین وزن هر شاخه میلگرد با اندازه های مختلف بسیار مهم است و قیمت میلگرد آجدار و ساده را تعیین می کند. برای محاسبه وزن میلگرد در هر سایزی می توانید از جدول وزن میلگرد یا جدول اشتال استفاده کنید.

البته باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که وزن میلگرد تولیدی هر کارخانه ممکن است کمی با وزن یا حتی وزن کارخانه های دیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال وزن میلگرد آجدار نیشابور با وزن میلگرد آجدار در اصفهان متفاوت است.

علائم ثبت شده در میلگرد آجدار را بررسی کنید

این علامت گذاری ها که بر روی هر شاخه از میلگرد و یا بر روی پلاکی که به هر بندیل متصل می‌شود، نوعی شناسه محصول است که مشخصات آن شامل اندازه، سازنده، روش و استاندارد تولید را نشان می دهد. با بررسی این علائم متوجه درست و اصل بودن محموله خود می شوید.

برند میلگرد؛ از بهترین ها خرید کنید

انتخاب برند مناسب کیفیت محصول شما را تضمین می کند و باید دقت کافی را داشته باشید.

قیمت میلگرد آجدار

قیمت روز میلگرد آجدار

قیمت امروز میلگرد آجدار تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. قیمت میلگرد اساساً قیمت تمام شده اجزای آن به اضافه ارزش افزوده کارخانه تولید کننده آن است.

در ایران کارخانه های زیادی وجود دارند که این پروفیل را تولید می کنند، صحیح ترین جدول قیمت میلگرد آجدار روزانه در سایت آهنات موجود است، لیست قیمت میلگرد به صورت آنی بروز می شود و با مراجعه به سایت ما می توانید این پروفیل مورد نظر خود را خریداری کنید، در آهنات فروش میلگرد آجدار به مناسب ترین قیمت صورت می گیرد.

اما یکی از شاخص هایی که می تواند در تغییر روزانه قیمت میلگرد آجدار تاثیر بسزایی داشته باشد، نوسانات ارز، قیمت اولیه آهن و ابعاد میلگرد است که باعث افزایش و کاهش قیمت روز میلگرد آجدار می شود.

 به عنوان مثال قیمت میلگرد آجدار نمره ۱۰ a2 کمتر از نمره ۱۲ a2 است . یعنی هر چه نمره میلگردی که بر اساس قطر مشخص شده با استاندارد یکسان بیشتر باشد، قیمت آن نیز بالاتر می رود و همچنین قیمت این پروفیل با نمره یکسان و استاندارد a2 کمتر از استاندارد a3 است.

هیجان و قیمت در بازار میلگرد آجدار همواره بیش از هر بخش دیگری از بازار فولاد تحت تأثیر نرخ ارز در بازارهای داخلی و خارجی بوده است. اخیراً قیمت میلگرد آجدار به قیمت صادرات تولید کنندگان نزدیک شده است. 

این امر در کاهش تقاضای داخلی موثر بوده است، به عنوان مثال جذابیت خرید کاربران بورس کالا به شدت کاهش یافته است. 

این در حالی است که مسئولان حداکثر افزایش قیمت مجاز میلگرد را حدود ۱۰ درصد کمتر از قیمت صادراتی تعیین کرده اند. صادرات میلگرد تنها زمانی برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه است که قیمت دلار و جهانی در حال افزایش باشد. 

در کل قیمت روز میلگرد آجدار به طور لحظه ای تغییر می کند. 

شما می توانید این تغییرات را در وب سایت و با مراجعه به جدول قیمت میلگرد آجدار  آهنات مشاهده کنید. همچنین برای تعیین آخرین قیمت ها و خرید آنلاین میلگرد آجدار میتوانید با کارشناسان فروش آهنات تماس بگیرید .

سوالات متداول

مجموعه‌ی آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی از طریق شماره‌ تلفن‌های ذیل ، شما را در خریدی مطمئن و آسان یاری کنند.

۱. استاندارد میلگرد فولاد ساختمانی در ایران چگونه است؟

استاندارد میلگرد برای تمام برندهای ایرانی بر اساس استاندارد ملی ۳۱۳۲ است که با استاندارد روسی مطابق دارد. 

۲. چند نوع میلگرد آجدار در بازار ایران وجود دارد؟

در حالت کلی، میلگردهای آجدار در ۳ گرید A2، A3 و A4 وجود دارد که به ترتیب به آجدار مارپیچ، جناغی و مرکب معروف هستند. 

۳.  آیا تحویل از بنگاه و کارخانه در هزینه تفاوتی ایجاد می‌کند؟

بله، در صورت تحویل از بنگاه، هزینه بنگاه داری به میزان مشخصی بر روی هزینه نهایی اعمال می‌گردد. 

۴. در چه شرایطی میتوان از تحویل کارخانه استفاده کرد؟

در صورتی که تناژ سفارشی شما حداقل یک ظرفیت ۲۴-۲۵ تن باشد می‌توان مستقیما از کارخانه بارگیری نمود.

۵.  میلگرد با آرماتور چه فرقی دارد؟

 میلگرد یا کلاف در صورتی که در بتن و برای مسلح کردن آن بکار رود، آرماتور نامیده می‌شود. 

۶. از لحاظ مکانیکی در میلگردهای آجدار چند نوع میلگرد داریم؟

سه نوع میلگرد نرم، نیمه سخت و سخت وجود دارد. 

۷. نرم ترین و مستحکم ترین نوع میلگرد آجدار از لحاظ نوع آج کدام است؟

میلگرد آجدار با آج مارپیچ، نرم‌تر است چراکه دارای حداقل استحکام تسلیم ۳۴۰ مگا پاسکال است در حالی که میلگرد آجدار مرکب مستحکم تر است چرا که دارای حداقل استحکام تسلیم ۵۰۰ مگاپاسکال می‌باشد. 

۸. علامت مشخصه انواع میلگرد آجدار چگونه است؟

علامت مشخصه میلگرد آجدار مارپیچ با آج ۳۴۰ و آج ۳۵۰ میباشد. علامت مشخصه میلگرد آجدار با آج جناغی با آج ۴۰۰ و آج ۴۲۰ است و علامت مشخصه میلگرد آجدار با آج مرکب ، آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰ می‌باشد.

۹.  آیا نوع آج در قیمت میلگرد تاثیر دارد؟

بله، به طور معمول و با در نظر گرفتن شرایط یکسان عرضه و تقاضا، قیمت میلگرد آجدار به ترتیب در مرکب، جناغی و مارپیچ بالاتر است. 

۱۰. چه کارخانه هایی در ایران میلگرد تولید میکنند؟

 بیش از ۳۰ کارخانه در ایران به تولید میلگرد می‌پردازند که برخی از آنها عبارتند از : آریا ذوب، ابهر، آریا فولاد، امیرکبیر، آناهیتا گیلان، تیکمه داش، درپاد تبریز، ذوب آهن، راد همدان، سیرجان ، شاهرود، شاهین بناب، صبا فولاد زاگرس، ظفر بناب، فایکو، قائم، کاشان، میانه، نورد کوثر اهواز، نیشابور

سوالات متداول

مجموعه‌ی آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی از طریق شماره‌ تلفن‌های ذیل

1. گریدها آلیاژی ورق سیاه در بازار کدامند؟

گرید مرسوم ورق سیاه ST37 است. اما گریدهای ST52، A516 و A283 نیز به صورت سفارشی و برش خورده قابلیت سفارش را دارند. 

2. ورق سیاه در چه حالت هایی به بازار عرضه می‌شود؟

دو حالت شیت فابریک و رول 

3. ضخامت و سایز ورق های سیاه فولاد مبارکه چگونه است؟

خط تولید این کارخانه توان تولید ضخامت‌های بین 1.2 تا 16 میلیمتر را دارد، اما مرسوم ترین ضخامت‌هایی که سفارش بیشتری دارد، بین 2 تا 15 میل است. عرض این ورق ها در ضخامت های پایین (بجز در 2 میل) در 1000، 1250 و 1500 میل موجود است. در ضخامت های بالا آن چیزی که مرسوم است، عرض 1500 میل است. 

4. مشخصات ضخامت و عرض ورق های فولاد کاویان چگونه است؟

 ورق‌های نورد شده این کارخانه از ضخامت 8 میل به بالا (تا 40 میل) در عرض‌های 1250 و 1500 میلیمتر می‌باشد. 

5. ورق اکسین اهواز در چه عرض و ضخامت هایی ورق سیاه تولید می‌کند؟

این کارخانه عموما عرض 2 متر تولید می‌کند اما چون توان تولید تا عرض 5/4 متر را دارد بر اساس سفارش مشتری عرض‌های دیگر هم در بازار با نام این کارخانه دیده می‌شود. این کارخانه ورق‌های سیاه خود را در ضخامت‌های 6 میل به بالا (حتی بالاتر از 40 میل) تولید می‌کند. کیفیت محصولات نورد این کارخانه از کیفیت بسیار خوبی برخودار است. 

6. محصولات نورد گرم فولاد گیلان در چه سایزهایی تولید و عرضه می‌شود؟

 این کارخانه در بخش نورد گرم محصولات قابلیت تولید ضخامت‌های 2 تا 17 میل را دارد، اما ضخامت‌های 3 تا 15 میل فولاد گیلان، بیشترین سفارش را در بازار دارد. محدوده عرض ورق‌های سیاه این کارخانه از 600 تا 1420 میلی متر است، اما باز هم آنچه بیشتر در بازار مرسوم است، عرض های 1000، 1250 و 1500 میل می‌باشد. 

Call Now Buttonتماس با آهنات
×

شما میتوانید از طریق شبکه اجتماعی واتساپ با واحد فروش در ارتباط باشید ...

×