میلگرد استیل

قیمت میلگرد استیل

قیمت میلگرد در بازار ایران روزانه و پس از مشخص شدن میزان تقاضا و عرضه در بازار و چندین پارامتر مهم دیگر تعیین می‌شود.  

در مجموعه آهنات، لیست قیمت میلگرد ساده ، میلگرد استیل ، قیمت میلگرد آجدار  و میلگرد خاموت به روز در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد که با استفاده از آرشیو قیمت میلگرد و در نظر گرفتن شرایط بازار می‌توان به بررسی و تحلیل بازار این محصول پر تقاضا پرداخت.

  به طور کلی قیمت میلگرد استیل تحت تاثیر پارامترهایی همچون نوسانات نرخ ارز، حجم تقاضا در صنایع پرمصرف، شرایط فصلی و آب و هوایی، نرخ‌های جهانی فولاد و نرخ شمش و قراضه قرار می‌گیرد.

 لذا رصد و تحلیل قیمت روز میلگردهای استیل توسط خریداران عمده که ساخت پروژه های عظیمی را بر عهده دارند، یک نیاز ضروری است. 

قیمت روز میلگرد استیل

نامسایزابعاد شاخهاستانداردکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروز رسانی
میلگرد استنلس استیل ۱۵۵ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۱۵۵۶متری۳۱۶Lبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۲۲۰ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۲۲۰۶متری۳۱۶Lبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۲۸۰ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۲۸۰۶متری۳۱۶Lبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۹۰ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۹۰۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۲۲۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۱۲۰ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۱۲۰۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۲۲۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۱۳۰ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۱۳۰۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۲۲۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۷۰ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۷۰۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۸۰ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۸۰۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۸۵ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۸۵۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۱۹۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۵۵ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۵۵۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۶۰ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۶۰۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۶۵ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۶۵۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۴۰ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۴۰"۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۴۵ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۴۵۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۵۰ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۵۰۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۲۵ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۲۵۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۲۸ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۲۸"۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۳۰ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۳۰۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۳۶ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۳۶۶متری۳۱۶Lبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۱۵ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۱۵۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۱۶ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۱۶"۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۲۰ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۲۰"۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۵ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۵۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۱۰ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۱۰"۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۱۴ ۶ متری ۳۱۶L (بنگاه تهران)۱۴"۶متری۳۱۶Lبنگاه تهران۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۶۰ ۶ متری ۳۰۴L (بنگاه تهران)۶۰۶متری۳۰۴Lبنگاه تهران۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۶۵ ۶ متری ۳۰۴L (بنگاه تهران)۶۵۶متری۳۰۴Lبنگاه تهران۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۸۰ ۶ متری ۳۰۴L (بنگاه تهران)۸۰۶متری۳۰۴Lبنگاه تهران۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۴۰ ۶ متری ۳۰۴L (بنگاه تهران)۴۰"۶متری۳۰۴Lبنگاه تهران۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۵۰ ۶ متری ۳۰۴L (بنگاه تهران)۵۰۶متری۳۰۴Lبنگاه تهران۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۵۵ ۶ متری ۳۰۴L (بنگاه تهران)۵۵۶متری۳۰۴Lبنگاه تهران۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۲۰ ۶ متری ۳۰۴L (بنگاه تهران)۲۰"۶متری۳۰۴Lبنگاه تهران۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۲۵ ۶ متری ۳۰۴L (بنگاه تهران)۲۵۶متری۳۰۴Lبنگاه تهران۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۳۰ ۶ متری ۳۰۴L (بنگاه تهران)۳۰۶متری۳۰۴Lبنگاه تهران۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۱۰ ۶ متری ۳۰۴L (بنگاه تهران)۱۰"۶متری۳۰۴Lبنگاه تهران۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۱۲ ۶ متری ۳۰۴L (بنگاه تهران)۱۲۶متری۳۰۴Lبنگاه تهران۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۱۴ ۶ متری ۳۰۴L (بنگاه تهران)۱۴"۶متری۳۰۴Lبنگاه تهران۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۵ ۶ متری ۳۰۴L (بنگاه تهران)۵۶متری۳۰۴Lبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۶ ۶ متری ۳۰۴L (بنگاه تهران)۶۶متری۳۰۴Lبنگاه تهران۲,۰۱۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۸ ۶ متری ۳۰۴L (بنگاه تهران)۸۶متری۳۰۴Lبنگاه تهران۲,۰۱۰,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۱-۳۰
میلگرد استنلس استیل ۳ ۶ متری ۳۰۴L (بنگاه تهران)۳۶متری۳۰۴Lبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۱-۳۰

میلگرد استیل از نظر ظاهری بسیار شبیه به میلگرد ساختمانی است. این میگرد های ساختمانی در تمامی کارگاه ها به وفور دیده می شود. اما از نظر مصالح میلگرد استیل با میلگرد ساده متفاوت است.

 بنابراین عملکرد آن نیز خاص است. با توجه به اینکه در ساخت این میلگرد از فولاد استفاده شده است ، مقاومت زیادی دارند. آنها در برابر خوردگی مقاوم هستند و رطوبت روی آنها تأثیر نمی گذارد.

خرید میلگرد استیل

میلگرد استیل چیست؟

میلگرد در واقع یک نوع گرد است اما قطر مشخصی دارد که اگر نوع آلیاژ استفاده شده در آن فولادی باشد به آن میلگرد استیل می گویند.

 گرد های استیل در واقع مشابه شمش های فولادی آلیاژی است که برای مصارف خاصی مانند شفت فولادی، لوله های فولادی بدون سایز و غیره استفاده می شود. میلگردهای استیل موجود در بازار ایران:

مشخصات کلی:

    میلگردهای استیل در واقع به عنوان فولاد ضد زنگ و فولاد زنگ نزن شناخته می شود

    این عنصر آلیاژی استحکام بسیار بالایی دارد

    آنها در برابر دماهای بالا بسیار پایدار هستند

    همچنین مقاومت بالایی در برابر خوردگی نشان می دهند

     این فولاد حاوی ۱۱ درصد کروم است که دلیل اصلی مقاومت آن در برابر زنگ زدگی و خوردگی است.

    کرم به کار رفته در این میلگرد باعث می شود که تمام سطح میلگرد استیل ضد زنگ استفاده می شود.

    هر چه مقدار کروم در میلگرد فولادی ضد زنگ بیشتر باشد، سفتی و استحکام میلگرد بیشتر می شود.

کاربرد میلگرد استیل

از کاربردها و مصارف این میلگرد  می توان به عنوان شفت استیل لوله استفاده کرد، در صورتی که این نوع میلگرد همان میلگرد ساختمانی است که در تمامی کارگاه های ساختمانی وجود دارد و جنس آن با میلگرد ساختمانی و البته کارایی و کاربردش متفاوت است.

میلگرد استیل در صنعت متفاوت است این میلگردها در صنایع غذایی کاربرد فراوانی دارند.

از این میلگردها در تولید انواع روغن نیز استفاده می شود. تولید نفت و گاز و پتروشیمی یکی دیگر از صنایعی است که از این میلگردهای مرغوب استفاده می شود.

انواع میلگرد استیل

میلگرد استیل بگیر

استیل بگیر در واقع بر اساس نوع استیلی است که این میلگرد از آن ساخته شده و به نام آن نامگذاری شده است و ویژگی های آن نیز بر اساس ساختار جدید میلگرد است.

 ساختار میلگرد به این صورت می باشد که سری ۴۰۰ استفاده شده که ویژگی های خاص و منحصر به فرد خود را دارد از جمله ویژگی های استیل سری ۴۰۰ آهنربای جذبی می باشد و این و این میلگرد قابل جذب می باشد یکی از راه های تشخیص میلگرد استیل استفاده از آهنربا می باشد. .

میلگرد استیل نگیر

میلگردهای استیل نگیر که یکی دیگر از انواع میلگردهای استیل می باشد و دلیل انتخاب این نام به دلیل عدم جذب آهنربا و عدم خاصیت مغناطیسی می باشد. میلگردهای استیل نگیر از فلز سری ۳۰۰ ساخته شده اند. 

این مدل میلگرد در ۳ نوع محبوب در بازار موجود است:

    میلگردهای استیل نگیر۳۱۴

    میلگردهای استیل نگیر۳۱۴

    میلگردهای استیل نگیر۲۰۱

میلگرد استیل نسوز

میلگردهای فولادی نسوز در ۳ نوع پرطرفدار در بازار موجود است:

    میلگردهای استیل نسوز ۳۰۹

    میلگردهای استیل نسوز ۳۱۰

    میلگردهای استیل نسوز ۳۲۱

میلگرد استیل آلیاژی

این نوع از میلگردها یکی از انواع میلگردهای استیل است که با افزودن عناصر مختلف به فولاد، فولاد، آلومینیوم، مس و … قابل تولید است.

 اگر این عناصر به فولاد اضافه شوند، آلیاژ جدیدی به دست می آید که خواص منحصر به فردی دارد و طیف وسیعی از کاربردها را پوشش می دهد.

معرفی برخی از مدل های معروف

میلگرد استیل ۳۱۰

استیل ۳۱۰ یک فولاد ضد زنگ برای کار در دماهای بالا است. 

این فولاد آستنیتی به دلیل درصد بالای نیکل و کروم در ساختار آلیاژی خود، مقاومت خوبی در برابر سولفیداسیون و کربناته شدن در دمای بالا (تا ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد) دارد. 

استیل ۳۱۰ برای استفاده در محیط‌های با دمای بالا که محتوای کربن در آن‌ها بسیار زیاد است یا در محیط‌هایی با شوک حرارتی و چرخه‌های دمایی متناوب (برخی فرآیندها در عملیات حرارتی آلیاژ) مناسب نیست.

در چنین مواردی سوپرآلیاژهای مبتنی بر نیکل مانند RA330 و RA333 انتخاب های مناسبی هستند.

 در مقایسه با آلیاژهای نیکل مانند اینکونل ۶۰۰ و اینکونل ۸۰۰، استیل ۳۱۰ مقاومت کمتری در برابر خوردگی و نیتراسیون دارد، اما در مقایسه با سایر فولادهای زنگ نزن مقاوم در برابر حرارت، خواص بهتری در برابر خوردگی در دمای بالا دارد. 

به طور کلی میلگردهای استیل ۳۱۰ برای محیط های با دمای بالا با محتوای کربن متوسط که اغلب در کاربردهای پتروشیمی دیده می شود، گزینه ایده آلی است.

میلگرد استیل ۴۲۰

یکی از مهمترین نمونه های فرعی استفاده شده در سری ۴۰۰ میلگرد ۴۲۰ است که استیل آن ۴۲۰ می باشد که در ساختار خودآرایی محفظه کرومی نیز یافت می شود.

 همچنین میلگرد ۴۲۰ با توجه به ۴ ویژگی سازه ای که دارد می تواند در قطعاتی که دارای سایش و حالتی به این شکل باشند استفاده شود. همچنین برای قطعاتی که ممکن است دچار اصطکاک شوند استفاده می شود.

میلگرد استیل ۳۰۴

تفاوت ها یا استثناهایی در مقایسه بین میلگردهای استیل ضد زنگ ساخته شده از فولاد سری ۴۰۰ و میلگردهای استیل نگیر ساخته شده از فولاد سری ۳۰۰ و میلگردهای استیل سری ۳۰۴ وجود دارد که به طور کلی غیرقابل برگشت است.

 می تواند باشد، اما در شرایط خاص، بسته به شرایط ساخت میلگرد، می تواند به عنوان میلگردهای استیل نیز استفاده شود. چه مراحلی در ساخت میلگرد استیل ۳۰۴ انجام شده است.

قیمت میلگرد استیل

قیمت این نوع میلگرد نسبت به سایر مصالح استیل در هر کیلو ارزانتر است زیرا فرآیند ساخت ساده ای دارد و در کارگاه های ریخته گری کشور به صورت ریخته گری گریز از مرکز یا گریز از مرکز و همچنین ریخته گری یا ریخته گری ساده تولید می شود.

 قیمت میلگرد استیل ۳۰۴ (میلگرد پرکاربرد) در بازار ایران به دو نوع تولید داخلی توسط ریخته گری در کارگاه های داخلی یا خارجی (تولید کارخانه در شرق آسیا و اروپا) بستگی دارد. 

برای خرید اینترنتی این میلگرد می توانید به سایت ما مراجعه نمایید.

مزایای میلگرد استیل یا فولاد ضد زنگ

یکی دیگر از مزایای فولاد ضد زنگ میلگردهای استیل مقاومت عالی آن در برابر عملیات حرارتی است به طوری که آلیاژ در معرض عملیات حرارتی مانند جوشکاری، پلاسما، تنگستن و پاشش فلز آسیب نمی بیند. 

یکی از مزایای میلگرد استیل میزان بالای نیکل و کروم آن است که آن را غیر مغناطیسی و غیر اکسید کننده می کند.

 یکی دیگر از مزایای میلگردهای استیل ضد زنگ دقت و کیفیت بالای آن در ماشینکاری است. به طوری که دقت این آلیاژ در ماشین ماشینکاری به یک هزارم می رسد که بسیار قابل توجه است. 

ما در خانواده اهنات قصد داریم با قیمت رقابتی این محصول را به فروش برسانیم. جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه فروش میلگرد با مشاوران ما در تماس باشید.

مزایای میلگرد استیل کربن

میلگردهای استیل کربن که نوع دیگری از میلگرد استیل می باشد نیز در صنایع مختلف کاربرد خاصی دارد. مزایای میلگردهای استیل کربن در این بخش توضیح داده شده است.

 یکی از مزایای این نوع میلگرد استحکام بالای آن است که به همین دلیل در ساخت و ساز و آرماتور استفاده می شود. 

یکی دیگر از مزایای آن انعطاف پذیری بالای آن است. این ویژگی میلگرد استیل باعث شد تا در صنایع کشاورزی، نفت و پتروشیمی به ویژه ساختمان سازی به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد.

 البته علاوه بر مزایای میلگردهای استیل کربن معایبی نیز دارد که یکی از آنها اکسیداسیون سریع است. این عیب باعث می شود این میلگرد فقط برای مکان هایی که رطوبت ندارند مناسب باشد.

روش تشخیص میلگردهای استیل ضد زنگ از میلگردهای استیل کربن

میلگردهای استیل ضد زنگ و میلگردهای استیل کربن از نظر ظاهری مشابه هستند و تفاوت ها را نمی توان از ظاهر مشاهده کرد. ساده ترین راه برای تشخیص این دو نوع میلگرد استفاده از آهنربا است.

 میلگرد استیل ضد زنگ حاوی مقادیر زیادی نیکل و کروم است که خواص مغناطیسی آهن را از بین می برد و در نتیجه آهنرباها آن را جذب نمی کنند.

از طرف دیگر میلگرد استیل کربن دارای خواص مغناطیسی بالایی است و توسط آهنرباها جذب می شود. 

به همین دلیل میلگردهای استیل  ضد زنگ را نگیر و میلگردهای استیل کربن را بگیر می نامند. به این ترتیب، میتوان میلگردهای استیل ضد زنگ را از کربن تشخیص داد.

فروش میلگرد استیل

این مدل میلگرد به دلیل داشتن فرآیند ساخت ساده نسبت به سایر متریال استیل در هر کیلو ارزان تر است.

قیمت میلگرد استیل۳۰۴ (میلگرد قیمتی) در بازار ایران به دو نوع تولید داخلی توسط ریخته گری در کارگاه های داخلی یا خارجی (تولید کارخانه آسیای شرقی و اروپایی) بستگی دارد.

در کارگاه های ریخته گری کشورمان به صورت ریخته گری سانتریفیوژ یا ریخته گری گریز از مرکز و همچنین به صورت ریخته گری ساده یا ریخته گری از کست ( as cast) تولید می شود.

لازم به ذکر است که در برخی از کاربردها و اصطلاحات میلگرد در زبان انگلیسی به راد استیل یا راد استنلس استیل گفته می شود که به معنای همان گرد استنلس استیل است. 

ما در خانواده آهنات در حوزه فروش هستیم جهت خرید می توانید به سایت ما مراجعه نمایید.

قیمت میلگرد استیل

نحوه خرید میلگرد استیل

در هنگام خرید ابتدا باید به موارد زیر توجه کنید:

۱- تحقیق در خصوص محصول: قبل از خرید هر محصولی (از جمله فولاد) ابتدا لازم است در مورد محصولات و مشخصات مربوط به نوع کار خود تحقیقات لازم را انجام دهید زیرا هر نوع فولاد متناسب با نوع کاربرد در ساختمان می باشد. 

پس لطفا قبل از خرید نیازهای خود را به طور کامل ارزیابی کنید زیرا خرید اشتباه عواقب زیادی در پی خواهد داشت.

۲- مشورت با کارشناس فروش میلگرد استیل: پس از انتخاب سایز محصول و سایر مشخصات مورد نیاز خود، باید با مشاوران خانواده آهنات  مشورت کنید. مشاوران ما می توانند شما را به خریدی هدفمند و آسان تر هدایت کنند. 

بنابراین، مشاوره با مشاوران خانواده آهنات بهترین راه برای بررسی روزانه قیمت های میلگرد بازار است.

۳- ظرفیت بار مورد نیاز را بشناسید: برای تسهیل هر چه بیشتر فرآیند خرید لازم است قبل از خرید بار مورد نیاز را مشخص کرده و سپس اقدام به خرید نمایید.

لازم به ذکر است که اگر تقاضای شما محدود است، نمی توانید مستقیماً از کارخانه خرید کنید، زیرا ظرفیت فروش آنها بیش از ۲۵ تن است، بهتر است برای خرید میلگرد استیل به مراکز فروش معتبر مراجعه کنید.

۴- قبل از خرید قیمت را بپرسید: برای استعلام قیمت می توانید به کارشناسان فروش آهنات اعتماد کنید.

 کارشناسان ما  قبل از خرید، قیمت ها را از کارخانه ها و انبارهای مختلف بررسی می کنند و با توجه به کیفیت مورد نظر شما، مناسب ترین قیمت را ارائه می دهند.

۵- بررسی قیمت روز میلگرد استیل در سایت و کانال آهن فروشی های معتبر: برای تصمیم گیری بهتر در این زمینه و انتخاب بهترین قیمت برای میلگردهای استیل مورد نیاز می توانید از خانواده آهنات  استفاده کنید.

۶- دریافت پیش فاکتور خرید: قبل از پرداخت مبلغ مورد نیاز و انجام معامله لازم است از کارشناسان ما پیش فاکتور دریافت نمایید. در این فاکتور مبلغ مورد نیاز ذکر شده است که شفافیت خرید شما و مرکز بازرگانی را افزایش می دهد.

۷- ارسال تاییدیه سفارش برای کارشناس فروش قبل از خرید: لازم است قبل از پرداخت مبلغ به شرکت مورد نیاز تاییدیه خود را برای کارشناس آهنات ارسال نمایید. سپس کارشناس فروش سفارش شما را خریداری می کند.

۸- اعلام آدرس دقیق به کارشناسان مربوطه: برای تحویل کالا باید آدرس دقیق خود را برای کارشناس فروش ارسال کنید.

۹- از وزن بار پس از تحویل اطمینان حاصل کنید: نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که پس از دریافت کالا مجددا آن را وزن کرده و از استاندارد بودن وزن میلگرد استیل دریافتی مطمئن شوید.

۱۰- میلگرد خریداری شده را قبل از ارسال تاییدیه بررسی کنید: پس از دریافت محصول، بار را به طور کامل بررسی کنید. نکات اصلی در مورد محصول که باید به آن توجه کنید تا شامل رنگ محصول باشد. مطمئن شوید که میلگرد استیل زنگ زده نباشند.

سوالات متداول

مجموعه‌ آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی از طریق شماره‌ تلفن‌ درج شده، شما را در خریدی امن و آسان یاری کند.

بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟

با سلام خدمت شما اصولا شاخص اندازه گیری فلزات براساس وزن محصول است با این وجود در زمان تحویل بار، ابعاد و مشخصات فنی محصول را با فاکتور و گواهینامه فنی آن مطابقت بدهید.

بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟
من یک آیتم محتوا هستم.برای ویرایش برروی دکمه کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟
من یک آیتم محتوا هستم.برای ویرایش برروی دکمه کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟
محتوای آکاردئون

سوالات متداول

مجموعه‌ی آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی از طریق شماره‌ تلفن‌های ذیل

1. گریدها آلیاژی ورق سیاه در بازار کدامند؟

گرید مرسوم ورق سیاه ST37 است. اما گریدهای ST52، A516 و A283 نیز به صورت سفارشی و برش خورده قابلیت سفارش را دارند. 

2. ورق سیاه در چه حالت هایی به بازار عرضه می‌شود؟

دو حالت شیت فابریک و رول 

3. ضخامت و سایز ورق های سیاه فولاد مبارکه چگونه است؟

خط تولید این کارخانه توان تولید ضخامت‌های بین 1.2 تا 16 میلیمتر را دارد، اما مرسوم ترین ضخامت‌هایی که سفارش بیشتری دارد، بین 2 تا 15 میل است. عرض این ورق ها در ضخامت های پایین (بجز در 2 میل) در 1000، 1250 و 1500 میل موجود است. در ضخامت های بالا آن چیزی که مرسوم است، عرض 1500 میل است. 

4. مشخصات ضخامت و عرض ورق های فولاد کاویان چگونه است؟

 ورق‌های نورد شده این کارخانه از ضخامت 8 میل به بالا (تا 40 میل) در عرض‌های 1250 و 1500 میلیمتر می‌باشد. 

5. ورق اکسین اهواز در چه عرض و ضخامت هایی ورق سیاه تولید می‌کند؟

این کارخانه عموما عرض 2 متر تولید می‌کند اما چون توان تولید تا عرض 5/4 متر را دارد بر اساس سفارش مشتری عرض‌های دیگر هم در بازار با نام این کارخانه دیده می‌شود. این کارخانه ورق‌های سیاه خود را در ضخامت‌های 6 میل به بالا (حتی بالاتر از 40 میل) تولید می‌کند. کیفیت محصولات نورد این کارخانه از کیفیت بسیار خوبی برخودار است. 

6. محصولات نورد گرم فولاد گیلان در چه سایزهایی تولید و عرضه می‌شود؟

 این کارخانه در بخش نورد گرم محصولات قابلیت تولید ضخامت‌های 2 تا 17 میل را دارد، اما ضخامت‌های 3 تا 15 میل فولاد گیلان، بیشترین سفارش را در بازار دارد. محدوده عرض ورق‌های سیاه این کارخانه از 600 تا 1420 میلی متر است، اما باز هم آنچه بیشتر در بازار مرسوم است، عرض های 1000، 1250 و 1500 میل می‌باشد. 

Call Now Buttonتماس با آهنات
×

شما میتوانید از طریق شبکه اجتماعی واتساپ با واحد فروش در ارتباط باشید ...

×