نبشی

قیمت نبشی

قیمت نبشی به صورت روزانه در سایت آهنات قابل مشاهده می‌باشد.

 از جمله پروفیل های کوچک که به طور گسترده ای مورد استفاده در ساخت و ساز است می توان به نبشی آهنی اشاره کرد. 

بخش های دیگر، از جمله سپری، ناودانی و غیره وجود دارد که در ساخت و ساز استفاده می شود .

  قیمت سپری و ناودانی در وبسایت اهنات به روز می شود.

نبشی جزء جدایی ناپذیر از انواع سازه‌های ساختمانی و به طور کلی سازه های فلزی است که هم به صورت شاخه و هم به صورت خرد یا همون لقمه در بازار به فروش می‌رسند. 

نبشی ها معمولا در حالت منفرد یا مرکب در ساختمان سازی بکار می‌روند. مقطع نبشی به شکل V (بال مساوی) و یا L انگلیسی (بال نامساوی) است. 

به منظور دسترسی سریع و راحتتر به محصول مورد نظر خود در لیست قیمت نبشی می‌توانید از فیلتر سایز و یا برند کارخانه تولیدکننده استفاده کنید.

نبشی کارخانه نستا

کارخانه نستا

نام کالاضخامتسایزابعاد شاخهکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروزرسانی
نبشی ۳ نستا ۵۰*۵۰ - ۶متری بنگاه تهران۳۵۰*۵۰۶مترینستابنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۳ نستا ۴۰*۴۰ - ۶متری بنگاه تهران۳۴۰*۴۰۶مترینستابنگاه تهران۲۶۲,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۳

نبشی کارخانه زنجان

کارخانه زنجان

نام کالاضخامتسایزابعاد شاخهکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروزرسانی
نبشی۶ زنجان ۶۰*۶۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۶۶۰*۶۰۶متریزنجانبنگاه تهران۲۵۸,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
نبشی ۵ زنجان ۶۰*۶۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۵۶۰*۶۰۶متریزنجانبنگاه تهران۲۵۸,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
نبشی ۵ زنجان ۵۰*۵۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۵۵۰*۵۰۶متریزنجانبنگاه تهران۲۵۸,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
نبشی ۴ زنجان ۵۰*۵۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۴۵۰*۵۰۶متریزنجانبنگاه تهران۲۵۸,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
نبشی ۳ زنجان ۵۰*۵۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۳۵۰*۵۰۶متریزنجانبنگاه تهران۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲

نبشی کارخانه آونگان اراک

کارخانه آونگان اراک

نام کالاضخامتسایزابعاد شاخهکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروزرسانی
نبشی ۱۰ آونگان اراک ۱۰۰*۱۰۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۱۰۱۰۰*۱۰۰۶متریآونگان اراکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۸ آونگان اراک ۸۰*۸۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۸۸۰*۸۰۶متریآونگان اراکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۶ آونگان اراک ۶۰*۶۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۶۶۰*۶۰۶متریآونگان اراکبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۱۲ آونگان اراک ۱۲۰*۱۲۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۱۲۱۲۰*۱۲۰۶متریآونگان اراکبنگاه تهران۲۵۶,۰۰۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲

نبشی کارخانه آریا استیل

کارخانه آریا استیل

نام کالاضخامتسایزابعاد شاخهکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروزرسانی
نبشی ۵ آریا استیل ۵۰*۵۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۵۵۰*۵۰۶متریآریا استیلبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۴ آریا استیل ۵۰*۵۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۴۵۰*۵۰۶متریآریا استیلبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳

نبشی کارخانه آریان فولاد

کارخانه آریان فولاد

نام کالاضخامتسایزابعاد شاخهکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروزرسانی
نبشی ۱۲ آریان فولاد ۱۲۰*۱۲۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۱۲۱۲۰*۱۲۰۶متریآریان فولادبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۱۰ آریان فولاد ۱۰۰*۱۰۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۱۰۱۰۰*۱۰۰۶متریآریان فولادبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۸ آریان فولاد ۸۰*۸۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۸۸۰*۸۰۶متریآریان فولادبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۶ آریان فولاد ۶۰*۶۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۶۶۰*۶۰۶متریآریان فولادبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۵ آریان فولاد ۵۰*۵۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۵۵۰*۵۰۶متریآریان فولادبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۴ آریان فولاد ۴۰*۴۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۴۴۰*۴۰۶متریآریان فولادبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۱۰ آریان فولاد ۱۰۰*۱۰۰ - ۶ متری (کارخانه)۱۰۱۰۰*۱۰۰۶متریآریان فولادکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۸ آریان فولاد ۸۰*۸۰ - ۶ متری (کارخانه)۸۸۰*۸۰۶متریآریان فولادکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۷ آریان فولاد ۷۰*۷۰ - ۶ متری (کارخانه)۷۷۰*۷۰۶متریآریان فولادکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۶ آریان فولاد ۶۰*۶۰ - ۶ متری (کارخانه)۶۶۰*۶۰۶متریآریان فولادکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۵ آریان فولاد ۵۰*۵۰ - ۶ متری (کارخانه)۵۵۰*۵۰۶متریآریان فولادکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۴ آریان فولاد ۴۰*۴۰ - ۶ متری (کارخانه)۴۴۰*۴۰۶متریآریان فولادکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۳ آریان فولاد ۴۰*۴۰ - ۶ متری (کارخانه)۳۴۰*۴۰۶متریآریان فولادکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۱۲ آریان فولاد ۱۲۰*۱۲۰ - ۶ متری (کارخانه)۱۲۱۲۰*۱۲۰۶متریآریان فولادکارخانه۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲

نبشی کارخانه ناب تبریز

کارخانه ناب تبریز

نام کالاضخامتسایزابعاد شاخهکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروزرسانی
نبشی ۳ ناب تبریز ۳۰*۳۰ – ۶ متری (کارخانه)۳۳۰*۳۰۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۲/۵ ناب تبریز ۴۰*۴۰ – ۶ متری (کارخانه)۲.۵۴۰*۴۰۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۳/۵ ناب تبریز ۴۰*۴۰ – ۶ متری (کارخانه)۳.۵۴۰*۴۰۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۳ ناب تبریز ۴۰*۴۰ – ۶ متری (کارخانه)۳۴۰*۴۰۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۴ ناب تبریز ۴۰*۴۰ – ۶ متری (کارخانه)۴۴۰*۴۰۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۳ ناب تبریز ۴٫۵*۴٫۵ – ۶ متری (کارخانه)۳۴۵*۴۵۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۵ ناب تبریز ۷٫۵*۷٫۵ - ۶ متری (کارخانه)۵۷۵*۷۵۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۶ ناب تبریز ۷٫۵*۷٫۵ - ۶ متری (کارخانه)۶۷۵*۷۵۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۶ ناب تبریز ۸۰*۸۰ - ۶ متری (کارخانه)۶۸۰*۸۰۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۷ ناب تبریز ۸۰*۸۰ - ۶ متری (کارخانه)۷۸۰*۸۰۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۸ ناب تبریز ۸۰*۸۰ - ۶ متری (کارخانه)۸۸۰*۸۰۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۵ ناب تبریز ۷۰*۷۰ - ۶ متری (کارخانه)۵۷۰*۷۰۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۴ ناب تبریز ۷۰*۷۰ - ۶ متری (کارخانه)۴۷۰*۷۰۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۵ ناب تبریز ۶۰*۶۰ - ۶ متری (کارخانه)۵۶۰*۶۰۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۴ ناب تبریز ۶۰*۶۰ - ۶ متری (کارخانه)۴۶۰*۶۰۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۶ ناب تبریز ۵۰*۵۰ - ۶ متری (کارخانه)۶۵۰*۵۰۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۵ ناب تبریز ۵۰*۵۰ - ۶ متری (کارخانه)۵۵۰*۵۰۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۳ ناب تبریز ۵۰*۵۰ - ۶ متری (کارخانه)۳۵۰*۵۰۶متریناب تبریزکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی۶ ناب تبریز ۶۰*۶۰ - ۶ متری (کارخانه)۶۶۰*۶۰۶متریناب تبریزکارخانه۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲
نبشی ۱۰ ناب تبریز ۱۰۰*۱۰۰ - ۶ متری (کارخانه)۱۰۱۰۰*۱۰۰۶متریناب تبریزکارخانه۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲

نبشی کارخانه شکفته مشهد

کارخانه شکفته مشهد

نام کالاضخامتسایزابعاد شاخهکارخانهتحویلقیمت (ریال)تاریخ بروزرسانی
نبشی ۲/۵ شکفته مشهد ۳۰*۳۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۲.۵۳۰*۳۰۶متریشکفتهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۳ شکفته مشهد ۴۰*۴۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۳۴۰*۴۰۶متریشکفتهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۵ شکفته مشهد ۶۰*۶۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۵۶۰*۶۰۶متریشکفتهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۷ شکفته مشهد ۸۰*۸۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۷۸۰*۸۰۶متریشکفتهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۱۰ شکفته مشهد ۱۰۰*۱۰۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۱۰۱۰۰*۱۰۰۶متریشکفتهبنگاه تهرانتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۳ شکفته مشهد ۴۰*۴۰ - ۶ متری (کارخانه)۳۴۰*۴۰۶متریشکفتهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۲٫۵ شکفته مشهد ۳۰*۳۰ - ۶ متری (کارخانه)۲.۵۳۰*۳۰۶متریشکفتهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۴ شکفته مشهد ۵۰*۵۰ - ۶ متری (کارخانه)۴۵۰*۵۰۶متریشکفتهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۷ شکفته مشهد ۸۰*۸۰ - ۶ متری (کارخانه)۷۸۰*۸۰۶متریشکفتهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۵شکفته مشهد ۶۰*۶۰ - ۶ متری (کارخانه)۵۶۰*۶۰۶متریشکفتهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۱۰ شکفته مشهد ۱۰۰*۱۰۰ - ۶ متری (کارخانه)۱۰۱۰۰*۱۰۰۶متریشکفتهکارخانهتماس بگیرید۲۰۲۳-۰۳-۱۳
نبشی ۴ شکفته مشهد ۵۰*۵۰ - ۶ متری (بنگاه تهران)۴۵۰*۵۰۶متریشکفته مشهدبنگاه تهران۰ ریال۲۰۲۳-۰۳-۱۲

نبشی یکی از مهمترین مصالح ساختمانی است که تنها در صنعت ساختمان استفاده می شود. دلیل این امر را می توان داشتن دو ضلع عمود بر هم در سازه فلزی دانست. 

به طور کلی، اصطلاح نبشی از کلمه نبش گرفته شده است. در واقع، این کلمه به معنای کنج و پیچ است. ظاهر این پروفیل دقیقا نشان دهنده یک پیچ یا سوق است.

خرید نبشی

این پروفیل ها دارای کاربرد گسترده ای در ساختارهای فلزی هستند که با توجه به طرح ارائه شده توسط مهندسان بصورت شاخه و خورد شده یا نبشی لقمه استفاده می شود. 

در حالی که این پروفیل استفاده زیادی در ساخت و ساز دارد، همچنین دارای بسیاری از کاربردهای صنعتی است.

 در این صفحه، قصد داریم به انواع مختلفی از این پروفیل و کاربرد های آن در صنایع مختلف بپردازیم، بنابراین تا پایان همراه با ما باشید.

نبشی چیست؟

قطعه فلزی مورد استفاده در سازه های فلزی نبشی نامیده می شود. 

می توان گفت که وظیفه اتصال دو بخش فلزی به یکدیگر، نبشی است. در واقع، این پروفیل ها برای اتصال پل ها به ستون ها و صفحات به ستون ها استفاده می شود.

علاوه بر این، این پروفیل نیز برای ساخت خرپا استفاده می شود.

 نبشی های خرد شده از سری پروفیل هایی است که در آسانسور زیاد استفاده می شود. این گونه از پروفیل ها، نوع لقمه نامیده می شوند.

انواع نبشی از نظر ظاهر

نبشی ها انواع مختلفی دارند. یکی از این پروفیل ها که در زمان خرید بسیار زیاد با آن مواجه می شوید، نوع آهنی است. 

این نوع از پروفیل در سازه های مختلفی استفاده می شود.

 این پروفیل ها در انواع مختلفی در بازار در دسترس هستند.

به طور کلی، این پروفیل ها را می توان به دو دسته بال مساوی و بال نامساوی تقسیم کرد. 

همانطور که از نام آنها مشخص است، می توان گفت که تفاوت بین این پروفیل ها، به جز روش های تولید، در اندازه های بالشان قرار دارد. ما قصد داریم اطلاعات مفیدی در مورد هر نوع نبشی ها ارائه دهیم.

نبشی بال مساوی

بال های این پروفیل هر دو اندازه و عمود بر یکدیگر هستند.

 از لحاظ ظاهر، این نوع پروفیل شبیه به V یا L انگلیسی است. فرض کنید نبشی ۵۰ * ۵۰ * ۵ دو پارامتر از ۵۰ * ۵۰ نبشی و پارامتر ۵ ضخامت این پروفیل را نشان می دهد.

اگر این پروفیل از دو بال مساوی تشکیل شده یاشد، به عنوان مثال، L100، اندازه بال های این پروفیل، برابر با ۱۰۰ میلی متر است که هنگام خرید نبشی، شما می توانید آن را در این پروفیل ببینید.

نبشی اسپیرال

نوع اسپیرال از نظر ظاهر به صورت بال مساوی است که در دو روش پارچه و پرسی تولید می شود، این نوع پروفیل به دلیل انعطاف پذیری بالا، بسیار کاربردی و دارای عمر بسیار بالایی است.

 نوع اسپیرال بال مساوی در ابعاد ۲۰ * ۲۰ * ۲ تا ۵۰ * ۵۰ * ۵ تولید می شود.

نبشی بال نامساوی

بال های این نوع پروفیل ها برابر نیستند، اما یکی از طول ها بزرگتر از دیگری است، به همین دلیل است که این نوع پروفیل، نبشی بال نامساوی است و از لحاظ ظاهر L انگلیسی است.

 به عنوان مثال، نوع بال نامساوی ۱۰ * ۸۰ * ۱۲۰، نشان می دهد که اندازه بال بزرگتر ۱۲۰ و اندازه بال کوچک ۸۰ است. همچنین، استانداردهای این نوع پروفیل ST37، ST52، ST44 هستند.

انواع نبشی از لحاظ روش تولید

این پروفیل ها غیر از اینکه ممکن است از نظر ظاهر متفاوت باشند، از لحاظ روش های تولید نیز فرق هایی دارند. 

این پروفیل ها به دو روش پرسی و فابریک طبقه بندی شده است، که در اینجا به عنوان مقایسه این دو روش مورد بحث قرار گرفته است:

نبشی پرسی و فابریک

برای تولید نوع پرسی از ورق در حالی که برای تولید نوع فابریک از شمش استفاده می کنند. 

در تولید نوع پرسی، دستگاه رول غلتکی برای فشار دادن ورق های فولادی که برش داده می شود استفاده می شود. از آنجا که این دستگاه دارای سرعت بالا است، می تواند تعداد زیادی از این پروفیل ها را در مدت کوتاهی تولید کند.

در همین حال، شمش های نوع فابریک را به یک کوره حرارتی وارد و از قفسه های ویژه خود عبور می کنند، مقطع عرضی آنها کاهش یافته و به نبشی تبدیل می شوند علاوه بر موارد فوق، انواع خاصی از این پروفیل ها در بازار موجود است، هر کدام، بسته به کاربرد و ویژگی های خاصی که دارند در صنایع مختلف استفاده می شود.

نبشی کرنربید

نوع کرنربید به عنوان اجزای مهم در ساخت و ساز ساختمان استفاده می شود. همچنین این پروفیل را می توان در ستون، سقف کاذب، دیوارها و غیره استفاده کرد.

 نوع کرنربید دارای انواع مختلفی از لحاظ ساخت و ساز و جنس، از لحاظ گالوانیزه، کاغذی و پلیمر (پلاستیک) و از لحاظ ساختار به نوع کرنربید C شکل، U شکل، کرنر تراز، سقفی، UD28 ،CD60 و L25 دسته بندی می شوند.

نبشی آلومینیومی

همانطور که از نام آن پیداست نوع آلومینیومی از فلز سبک آلومینیوم، به دو روش پرسی و فابریک تولید می شود.

 ویژگی های نوع آلومینیوم ، با توجه به وزن سبک آسان در حمل و نقل، مقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی، قابلیت بازیافت مجدد و غیره هستند و در خطوط انتقال برق، انواع سازه‌ ها، ساخت پل های شهری، صنایع هوا و دریایی، و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

وزن نبشی

همانطور که گفتیم، به لحاظ شکل به دو دسته بال مساوی و بال نامساوی طبقه‌بندی می گردند. روش نشان دادن مشخصات ابعاد در این پروفیل این است که اگر نبشی بال مساوی باشد، اندازه و ضخامت بصورت میلیمتر بیان می شود. 

به عنوان مثال، نبشی ۶ با ضخامت ۶ میلی‌متر را به صورت ۶ * ۶۰ نشان می دهد. اما اگر نوع بال نامساوی باشد، اندازه دو بال آن به وضوح مطرح می شود. مثال این مورد نیز نبشی اندازه ۶ * ۴۰ * ۶۰ است.

ویژگی های نبشی

ویژگی های این پروفیل با استفاده از دو روش مختلف بیان می شود و در واقع دو روش برای نام آنها وجود دارد. یکی این که از حرف لاتین L استفاده می شود و تنها اندازه بال ها را مشخص می کند.

 اگر بال های برابر باشند، حرف L به همراه اندازه بال نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، مشخصات یک نوع بال مساوی برابر با اندازه ۵ سانتیمتر در قالب L50 است. اما اگر بال ها نامساوی باشند، حرف L به همراه اندازه دو بال می‌اید.

به عنوان مثال، این پروفیل با اندازه بال‌های ۵ و ۷ سانتیمتر در قالب L50 * 70 نمایش داده می شود. اندازه‌های کنار حرف L به میلی متر هستند. روش دیگری بین مشخصات این پروفیل استفاده از ضخامت و طول بال است. 

به عنوان مثال، نبشی بال مساوی با ضخامت ۴ میلیمتر و اندازه بال ۵ سانتی متر و یک نبشی بال نامساوی با ضخامت و اندازه بال‌های ۵ و ۷ سانتی متر، به ترتیب به شکل ۴ * ۵۰ * ۵۰ * ۵۰ * ۵۰ * ۷۰ نمایش داده می‌شوند.

کاربرد نبشی

این پروفیل کاربرد های مختلفی دارد. از جمله کاربردهای این محصول می توانیم به استفاده از آن برای متصل نمودن پل به ستون، تیرآهن به بیم های باربر، ساختن ستون، ساختن خرپا، ساختن سقف کرمیت برای بال بالایی تیرچه و همچنین برای اتصالات نیم گیردار و گیردار و بسیاری دیگر از موارد اشاره کنیم.

 می توان گفت که این پروفیل یکی از مقاطع اصلی است که در صنایع مختلف، از جمله ساخت و ساز استفاده می شود.

به طور معمول، این پروفیل ها با اندازه ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر برای اتصال پل ها به ستون ها، تیرآهن ها به بیم های باربر, ستون ها به صفحات در فونداسیون در ساختمان سازی و در صنعت استفاده می کنند، افزون بر موارد فوق در ساخت ستون و همین طور خرپا استفاده می شود.

 در برخی از ساختارهای دیگر، مانند ساختارهای مربوط به آسانسور از نبشی های خورد شده استفاده می شود که همان نبشی های لقمه هستند.

در سقف های کرمیت برای بال های بالایی تیرچه نبشی, تسمه یا ناودانی استفاده می شود و در داخل بتن پوششی قرار می گیرند، هرچند استفاده از این پروفیل شایع تر است.

 برای اتصالات ساده در ساختار این پروفیل، انواع اتصالات را می توان نام برد: اتصال نبشی جان، اتصال با نوع نشیمنی تقویت شده و تقویت نشده، اتصال نیم گیردار یعنی صلب و غیره.

در ساختارهای متعارف فولادی ، اتصالات تیر به ستون معمولا با فرض صلب کامل یا مفصل ایده آل طراحی شده اند. با این حال، می توان گفت که بیشتر اتصالات واقعی تیر به ستون، رفتاری مشابه اتصالات نیمه صلب دارند.

 یکی از انواع مشترک اتصالات در ساختارهای فولادی، اتصالات یا نبشی جان و ورق جان می باشد که در صورت تقویت نبشی یا ورق اتصال، اتصال ساده به اتصال نیمه صلب سوق پیدا می کند.

نبشی کشی ساختمان

نبشی کشی ساختمان به منظور مقاوم سازی دیوارها انجام می گردد، دیوارها از آسیب پذیر ترین اجزای ساختمان ها هستند. برای این منظور، لازم است بخش های فولادی مانند جمله نبشی، ناودانی و سپری را در برابر طوفان ها، سیل ها و زلزله و غیره تقویت کنید.

 اجرای نبشی کشی ساختمان مراحلی دارد که رعایت همه نکات آن ها بسیار ضروری است.

قیمت نبشی در بازار

قیمت نبشی بر اساس عوامل مختلف تعیین می شود، به عنوان مثال، عواملی همانند:
جنس
ضخامت
انداره بال ها
طول
شرکت تولید کننده

وغیره به همین ترتیب در تعیین قیمت نهایی این محصول دخیل هستند. دو عنصر نوع و اندازه بال این پروفیل مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت نبشی هستند، زیرا اندازه اندازه بال این پروفیل در وزن محصول افزایش می یابد و قیمت نهایی بالاتر می رود. 

این پروفیل در انواع مختلف در بازار ایران یافت می شود.

قیمت نبشی در بازار پر از نوسان محصولات فولادی رابطه ای مستقیم با قیمت آهن دارد عواملی که در قیمت آهن تاثیرگذار هستند عبارت اند از :

تورم در لایه های مرزی و خارجی
قیمت سنگ معدن جهانی
چرخه عرضه و تقاضا
مصرف و کشورهای مازاد
تولید کنندگان و مصرف کنندگان
حمل و نقل
تورم جهانی

این پروفیل همچنین نقش مهمی در تولید محصولات داخلی و خارجی مانند کشورهای روسیه و اوکراین ایفا می کند. این پروفیل از اندازه ۲ تا ۲۰ در بازار فولاد یافت می شود و یکی از محصولاتی است که از شمش فولاد تهیه شده است.

قیمت روز نبشی

جداول قیمت این محصول در برتدهای مختلف و ضخامت های متنوع در ساعات اولیه روز به محض باز شدن قیمت نبشی در کارخانه به روزرسانی می شود به این ترتیب، شما می توانید قیمت روز نبشی وانواع محصولات فولادی از جمله قیمت پروفیل آبرو  را با تغییرات جزئی و کلی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای شما در دسترس قرار می گیرد ، پس از انتخاب پروفیل خود در اندازه مورد نظر سفارش خود را ثبت کنید.

خرید نبشی

برای خرید نبشی، شما همچنین می توانید به کارگاه های فروش این پروفیل بروید و می توانید خرید آنلاین و اینترنتی انجام دهید.در حال حاضر، خرید اینترنتی این محصول می تواند مقرون به صرفه تر باشد.

 از آنجا که از اتلاف وقت جلوگیری می کند و قبل از خرید اطلاعات کاملی از محصولات در اختیار شما قرار می‌گیرد.

ما در مجموعه آهنات ارائه انواع نبشی را برای شما عزیزان بر عهده داریم. 

برای اطلاع از قیمت به صفحه قیمت امروز نبشی مراجعه کنید. شما می‌توانید از طریق تماس با مجموعه ما، هم از قیمت روز انواع نبشی با خبر شده و هم با آن‌ها در مورد مصرف خود و نوع پروفیل مناسب تر برای این کار، مشورت نمایید.

قیمت نبشی

نبشی ها در کجا مورد استفاده هستند ؟

این محصولات در کاربردهای مختلفی به دو صورت شاخه ای و لقمه (خرد) استفاده می شود. از جمله استفاده از این محصول را می توان به موارد زیر اشاره کرد محصولات با اندازه ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر برای اتصال پل ها به ستون ها، تیرآهن ها به بیم های باربر ، ستون ها به صفحات در فونداسیون استفاده می شود.

ساخت ستون و خرپا
استفاده از نوع لقمه در سازه های مرتبط با آسانسور
استفاده از تیرچه نبشی در سقف های کرمیت
برای اتصالات ساده در ساختارها
استفاده در بادبند و سازه های LSF
دستگاه انتقال قدرت
ماشین آلات صنعتی
مهار دیوارهای سفالی

نبشی یکی از مهمترین مصالح ساختمانی است، به طور کلی این پروفیل ها به دو روش فابریک و پرسی تولید می شود و از نظر ظاهر به بال مساوی و نامساوی تقسیم می شوند. 

از جمله کاربردهای این پروفیل می توانیم به ساختن ستون، ساختن خرپا، ساختن سقف کرمیت برای بال بالایی تیرچه و غیره اشاره کرد. نوع دیگری از این پروفیل مانند کرنربید و آلومینیومی است که از لحاظ کاربرد متفاوت است. 

به طور کلی، بخش های فولادی مانَند نبشی، ناودانی و سپری تفاوت ها و شباهت هایی با یکدیگر دارند.

سوالات متداول

مجموعه‌ آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی از طریق شماره‌ تلفن‌ درج شده، شما را در خریدی امن و آسان یاری کند.

بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟

با سلام خدمت شما اصولا شاخص اندازه گیری فلزات براساس وزن محصول است با این وجود در زمان تحویل بار، ابعاد و مشخصات فنی محصول را با فاکتور و گواهینامه فنی آن مطابقت بدهید.

بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟
من یک آیتم محتوا هستم.برای ویرایش برروی دکمه کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟
من یک آیتم محتوا هستم.برای ویرایش برروی دکمه کلیک کنید.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است
بهترین شاخص سنجش فلزات نظیر آهن یا استیل چیست ؟ وزن یا متر ؟
محتوای آکاردئون

سوالات متداول

مجموعه‌ی آهنات، با استفاده از به‌روز‌ترین راه‌های ارتباطی، به شما این امکان را می‌دهد تا علاوه بر پاسخگویی از طریق شماره‌ تلفن‌های ذیل

1. گریدها آلیاژی ورق سیاه در بازار کدامند؟

گرید مرسوم ورق سیاه ST37 است. اما گریدهای ST52، A516 و A283 نیز به صورت سفارشی و برش خورده قابلیت سفارش را دارند. 

2. ورق سیاه در چه حالت هایی به بازار عرضه می‌شود؟

دو حالت شیت فابریک و رول 

3. ضخامت و سایز ورق های سیاه فولاد مبارکه چگونه است؟

خط تولید این کارخانه توان تولید ضخامت‌های بین 1.2 تا 16 میلیمتر را دارد، اما مرسوم ترین ضخامت‌هایی که سفارش بیشتری دارد، بین 2 تا 15 میل است. عرض این ورق ها در ضخامت های پایین (بجز در 2 میل) در 1000، 1250 و 1500 میل موجود است. در ضخامت های بالا آن چیزی که مرسوم است، عرض 1500 میل است. 

4. مشخصات ضخامت و عرض ورق های فولاد کاویان چگونه است؟

 ورق‌های نورد شده این کارخانه از ضخامت 8 میل به بالا (تا 40 میل) در عرض‌های 1250 و 1500 میلیمتر می‌باشد. 

5. ورق اکسین اهواز در چه عرض و ضخامت هایی ورق سیاه تولید می‌کند؟

این کارخانه عموما عرض 2 متر تولید می‌کند اما چون توان تولید تا عرض 5/4 متر را دارد بر اساس سفارش مشتری عرض‌های دیگر هم در بازار با نام این کارخانه دیده می‌شود. این کارخانه ورق‌های سیاه خود را در ضخامت‌های 6 میل به بالا (حتی بالاتر از 40 میل) تولید می‌کند. کیفیت محصولات نورد این کارخانه از کیفیت بسیار خوبی برخودار است. 

6. محصولات نورد گرم فولاد گیلان در چه سایزهایی تولید و عرضه می‌شود؟

 این کارخانه در بخش نورد گرم محصولات قابلیت تولید ضخامت‌های 2 تا 17 میل را دارد، اما ضخامت‌های 3 تا 15 میل فولاد گیلان، بیشترین سفارش را در بازار دارد. محدوده عرض ورق‌های سیاه این کارخانه از 600 تا 1420 میلی متر است، اما باز هم آنچه بیشتر در بازار مرسوم است، عرض های 1000، 1250 و 1500 میل می‌باشد. 

Call Now Buttonتماس با آهنات
×

شما میتوانید از طریق شبکه اجتماعی واتساپ با واحد فروش در ارتباط باشید ...

×