021-47238000

ورق روغنی

قیمت ورق روغنی در بازار ایران به صورت روزانه در لیست زیر بروز رسانی می گردد. بنابراین به منظور خرید و استعلام قیمت ورق روغنی با کارشناسان ما تماس بگیرید. این ورق نام دیگر ورق سرد است.

ورق روغنی هفت الماس نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض استاندارد حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.4 1000 ST12 رول بنگاه تهران 433,028 کیلوگرم 1402/8/27
0.4 1250 ST12 رول بنگاه تهران 433,028 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 391,743 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 391,743 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1000 ST12 رول بنگاه تهران 376,147 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1250 ST12 رول بنگاه تهران 376,147 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1000 ST12 رول بنگاه تهران 373,394 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1250 ST12 رول بنگاه تهران 373,394 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1000 ST12 رول بنگاه تهران 359,633 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1250 ST12 رول بنگاه تهران 359,633 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1000 ST12 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1250 ST12 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27
1 1000 ST12 رول بنگاه تهران 364,220 کیلوگرم 1402/8/27
1 1250 ST12 رول بنگاه تهران 364,220 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1000 ST12 رول بنگاه تهران 361,468 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1250 ST12 رول بنگاه تهران 359,633 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 364,220 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27
2 1000 ST12 رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 ST12 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27

ورق روغنی فولاد مبارکه نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض استاندارد حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 406,422 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 406,422 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1000 ST12 رول بنگاه تهران 400,000 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1250 ST12 رول بنگاه تهران 400,000 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1000 ST12 رول بنگاه تهران 394,495 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1250 ST12 رول بنگاه تهران 394,495 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1000 ST12 رول بنگاه تهران 381,651 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1250 ST12 رول بنگاه تهران 369,725 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1000 ST12 رول بنگاه تهران 382,569 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1250 ST12 رول بنگاه تهران 382,569 کیلوگرم 1402/8/27
1 1000 ST12 رول بنگاه تهران 376,147 کیلوگرم 1402/8/27
1 1250 ST12 رول بنگاه تهران 376,147 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1000 ST12 رول بنگاه تهران 370,642 کیلوگرم 1402/8/27
1.25 1250 ST12 رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 373,394 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 369,725 کیلوگرم 1402/8/27
2 1000 ST12 رول بنگاه تهران 389,908 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 ST12 رول بنگاه تهران 389,908 کیلوگرم 1402/8/27

ورق روغنی فولاد غرب نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض استاندارد حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
0.4 1000 ST12 رول بنگاه تهران 433,028 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 391,743 کیلوگرم 1402/8/27
0.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 391,743 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1000 ST12 رول بنگاه تهران 376,147 کیلوگرم 1402/8/27
0.6 1250 ST12 رول بنگاه تهران 376,147 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1000 ST12 رول بنگاه تهران 373,394 کیلوگرم 1402/8/27
0.7 1250 ST12 رول بنگاه تهران 373,394 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1000 ST12 رول بنگاه تهران 359,633 کیلوگرم 1402/8/27
0.8 1250 ST12 رول بنگاه تهران 359,633 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1000 ST12 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27
0.9 1250 ST12 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27
1 1000 ST12 رول بنگاه تهران 364,220 کیلوگرم 1402/8/27
1 1250 ST12 رول بنگاه تهران 364,220 کیلوگرم 1402/8/27
1.2 1000 ST12 رول بنگاه تهران 361,468 کیلوگرم 1402/8/27
1.2 1250 ST12 رول بنگاه تهران 359,633 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1000 ST12 رول بنگاه تهران 364,220 کیلوگرم 1402/8/27
1.5 1250 ST12 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27
2 1000 ST12 رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 ST12 رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/8/27
Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17