قیمت ورق اسیدشوئی ST37

ورق اسیدشوئی ST37 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض برند حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
2 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 443,636 کیلوگرم 1403/4/13
2 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 443,636 کیلوگرم 1403/4/13
2 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 441,818 کیلوگرم 1403/4/13
2 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 441,818 کیلوگرم 1403/4/13
2.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 452,727 کیلوگرم 1403/4/13
2.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 452,727 کیلوگرم 1403/4/13
2.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 400,000 کیلوگرم 1403/4/13
2.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 40,000 کیلوگرم 1403/4/13
3 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 466,364 کیلوگرم 1403/4/13
3 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 466,364 کیلوگرم 1403/4/13
3 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 463,636 کیلوگرم 1403/4/13
3 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 463,636 کیلوگرم 1403/4/13
3.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 466,364 کیلوگرم 1403/4/13
3.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 466,364 کیلوگرم 1403/4/13
3.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 463,636 کیلوگرم 1403/4/13
3.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 463,636 کیلوگرم 1403/4/13
4 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 463,636 کیلوگرم 1403/4/13
4 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 466,364 کیلوگرم 1403/4/13
4 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 467,273 کیلوگرم 1403/4/13
4 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 463,636 کیلوگرم 1403/4/13
4.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
4.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
4.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 467,273 کیلوگرم 1403/4/13
4.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 467,273 کیلوگرم 1403/4/13
5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 463,636 کیلوگرم 1403/4/13
5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/4/13
5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 463,636 کیلوگرم 1403/4/13

ورق اسیدشوئی ST37

Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 16 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17