021-47238000

نبشی

قیمت نبشی به صورت روزانه در سایت آهنات قابل مشاهده می باشد. از جمله پروفیل های کوچک که به طور گسترده ای مورد استفاده در ساخت و ساز است می توان به نبشی آهنی اشاره کرد.

نبشی نستا نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 211,009 1402/8/30

نبشی زنجان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 206,422 1402/8/30
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 218,349 1402/8/30
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 227,523 1402/8/29
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/8/29

نبشی آونگان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 232,110 1402/8/29
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 232,110 1402/8/29
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 224,771 1402/8/29
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 224,771 1402/8/29

نبشی فولاد جاوید بناب نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 224,771 1402/8/30
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 250,459 1402/8/29
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 235,321 1402/8/29
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 213,761 1402/8/30
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 235,780 1402/8/29
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 213,761 1402/8/30
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 246,789 1402/8/29

نبشی ناب تبریز نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
360*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 206,422 1402/8/30
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 206,422 1402/8/30
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 206,422 1402/8/30
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 220,183 1402/8/29
50*50 6 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/8/29
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/8/30
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 227,706 1402/8/29
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 226,789 1402/8/29
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 226,789 1402/8/29

نبشی شکفته نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 10 12 متری کیلوگرم کارخانه 224,312 1402/8/29
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 225,138 1402/8/29
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 260,459 1402/8/29
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 225,505 1402/8/29
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 224,404 1402/8/29
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 227,248 1402/8/29
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 225,505 1402/8/29
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 244,679 1402/8/29
80*80 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 224,495 1402/8/29

نبشی آریان فولاد نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 224,312 1402/8/29
100*100 10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 239,083 1402/8/29
120*120 12 6 متری کیلوگرم کارخانه 224,312 1402/8/29
120*120 12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 239,083 1402/8/29
150*150 15 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 365,138 1402/8/29
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 226,147 1402/8/29
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 206,422 1402/8/30
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 224,771 1402/8/30
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 206,422 1402/8/30
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 206,422 1402/8/30
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 222,018 1402/8/30
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 221,101 1402/8/29
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 235,046 1402/8/29
70*70 5 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/8/29
70*70 7 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 235,413 1402/8/29

نبشی صنایع فولاد کوهپایه نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 243,028 1402/8/29
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 240,550 1402/8/29
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 225,688 1402/8/30

نبشی ظهوریان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 10 6 متری کیلوگرم کارخانه 222,477 1402/8/29
30*30 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 232,110 1402/8/29
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 214,679 1402/8/30
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 215,596 1402/8/30
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 224,771 1402/8/29
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 236,330 1402/8/29
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 231,193 1402/8/29
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 224,771 1402/8/29
80*80 8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 232,110 1402/8/29
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 222,018 1402/8/29

نبشی منظومه نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
40*40 4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 222,018 1402/8/30
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 223,394 1402/8/29
50*50 5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 231,193 1402/8/29
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 223,394 1402/8/29
60*60 6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 231,193 1402/8/29
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 223,394 1402/8/29

نبشی فولاد سپهر ایرانیان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
30*30 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 208,257 1402/8/30
40*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29
50*50 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 208,257 1402/8/30
50*50 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29
60*60 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 221,101 1402/8/29
Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17