021-47238000

استنلس استیل و آلومینیوم

استنلس استیل یکی از پرمصرف ترین مواد اولیه در صنایع مختلف می باشد که از مهمترین ویژگی های آن می توان به سطح صاف و صیقلی، ظاهر براق و زیبا و همچنین مقاومت در برابر خوردگی آن اشاره کرد.

میلگرد استیل آلیاژ 304 نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
6 304L 6 متری کیلوگرم 194,633 1402/9/11
8 304L 6 متری کیلوگرم 194,633 1402/9/11
10 304L 6 متری کیلوگرم 1,899,083 1402/8/27
12 304L 6 متری کیلوگرم 1,899,083 1402/8/27
14 304L 6 متری کیلوگرم 1,899,083 1402/8/27
20 304L 6 متری کیلوگرم 1,899,083 1402/8/27
25 304L 6 متری کیلوگرم 1,899,083 1402/8/27
30 304L 6 متری کیلوگرم 1,899,083 1402/9/1
40 304L 6 متری کیلوگرم 1,899,083 1402/9/1
50 304L 6 متری کیلوگرم 1,899,083 1402/9/1
55 304L 6 متری کیلوگرم 1,899,083 1402/9/1
60 304L 6 متری کیلوگرم 1,899,083 1402/9/1
65 304L 6 متری کیلوگرم 189,908 1402/9/11
80 304L 6 متری کیلوگرم 189,908 1402/9/11

میلگرد استیل آلیاژ 316 نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
5 316L 6 متری کیلوگرم 283,193 1402/9/11
10 316L 6 متری کیلوگرم 283,193 1402/9/11
14 316L 6 متری کیلوگرم 283,193 1402/9/11
15 316L 6 متری کیلوگرم 283,193 1402/9/11
16 316L 6 متری کیلوگرم 283,193 1402/9/11
20 316L 6 متری کیلوگرم 283,193 1402/9/11
25 316L 6 متری کیلوگرم 283,193 1402/9/11
28 316L 6 متری کیلوگرم 283,193 1402/9/11
30 316L 6 متری کیلوگرم 283,193 1402/9/11
40 316L 6 متری کیلوگرم 283,193 1402/9/11
45 316L 6 متری کیلوگرم 283,193 1402/9/11
50 316L 6 متری کیلوگرم 283,193 1402/9/11
55 316L 6 متری کیلوگرم 283,193 1402/9/11
60 316L 6 متری کیلوگرم 2,831,928 1402/8/27
65 316L 6 متری کیلوگرم 283,193 1402/9/11
70 316L 6 متری کیلوگرم 283,193 1402/9/11
80 316L 6 متری کیلوگرم 283,193 1402/9/11
85 316L 6 متری کیلوگرم 295,651 1402/9/11
90 316L 6 متری کیلوگرم 298,532 1402/9/11
120 316L 6 متری کیلوگرم 339,064 1402/9/11
130 316L 6 متری کیلوگرم 339,064 1402/9/11

ورق استیل آلیاژ 321 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/5 2500*1250 321L شیت کیلوگرم 2,342,202 1402/9/11
1/5 3000*1500 321L شیت کیلوگرم 2,342,202 1402/9/11
3 2000*1000 321L شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1402/9/11
5 2000*1000 321L شیت کیلوگرم 2,342,202 1402/9/11
5 6000*1500 321L شیت کیلوگرم 2,342,202 1402/9/11
8 6000*1500 321L شیت کیلوگرم 2,386,239 1402/9/11
10 6000*1500 321L شیت کیلوگرم 2,386,239 1402/9/11
12 6000*1500 321L شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1402/9/11
14 6000*1500 321L شیت کیلوگرم 2,386,239 1402/9/11
20 6000*1500 321L شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1402/9/11

ورق استیل آلیاژ 430 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
0/5 2000*1000 430L شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/5 2500*1250 430L شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/5 1250 430L رول کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/3 2500*1250 430L شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/3 2000*1000 430L شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/4 2000*1000 430L شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/4 2500*1250 430L شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/4 1000 430L رول کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/6 2500*1250 430L شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/6 2000*1000 430L شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/6 2440*1220 430L شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/7 2000*1000 430L شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/7 1000 430L رول کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/7 2500*1250 430L شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0/8 2000*1000 430L شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
0.8 2500*1250 430L شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
1 2500*1250 430L شیت کیلوگرم 972,477 1402/9/11
1 2000*1000 430L شیت کیلوگرم 972,477 1402/9/11
1/2 2500*1250 430L شیت کیلوگرم 972,477 1402/9/11
1/2 2000*1000 430L شیت کیلوگرم 972,477 1402/9/11
1/5 2500*1250 430L شیت کیلوگرم 972,477 1402/9/11
1/5 2000*1000 430L شیت کیلوگرم 972,477 1402/9/11
2 1000 430L رول کیلوگرم 963,303 1402/9/11
2 2000*1000 430L شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
2 2440*1220 430L شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
2 2500*1250 430L شیت کیلوگرم 963,303 1402/9/11
3 1500 430L رول کیلوگرم 1,000,000 1402/9/11
3 2000*1000 430L شیت کیلوگرم 1,000,000 1402/9/11
3 3000*1500 430L شیت کیلوگرم 1,000,000 1402/9/11

ورق استیل آلیاژ 304 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
0/3 1250 304L رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
0/4 1250 304L رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/4 2000*1000 304L شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/4 2500*1250 304L شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/5 1000 304L رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/5 1250 304L رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/5 2000*1000 304L شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/6 1000 304L رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/6 1250 304L رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/6 2000*1000 304L شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/6 1250*1250 304L شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/7 1250 304L رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/7 2000*1000 304L شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/7 2440*1220 304L شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/8 1000 304L رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/8 1250 304L رول کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/8 2500*1250 304L شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
0/9 2500*1250 304L شیت کیلوگرم 1,587,156 1402/9/11
1 1000 304L رول کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
1 2000*1000 304L شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
1 1250*1250 304L شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
1 3000*1500 304L شیت کیلوگرم 1,591,743 1402/9/11
2 1000 304L رول کیلوگرم 1,532,110 1402/9/11
2 2500*1250 304L شیت کیلوگرم 1,532,110 1402/9/11
2 2000*1000 304L شیت کیلوگرم 1,532,110 1402/9/11
2 3000*1500 304L شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
2/5 1000 304L رول کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
2/5 1250 304L رول کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
2/5 2000*1000 304L شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
2/5 1250*1250 304L شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
2/5 6000*1500 304L شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
3 1000 304L رول کیلوگرم 1,522,936 1402/9/11
3 1500 304L رول کیلوگرم 1,495,413 1402/9/11
3 2000*1000 304L شیت کیلوگرم 1,522,936 1402/9/11
3 3000*1500 304L شیت کیلوگرم 1,495,413 1402/9/11
4 1250 304L رول کیلوگرم 1,550,459 1402/9/11
4 1500 304L رول کیلوگرم 1,550,459 1402/9/11
4 3000*1500 304L شیت کیلوگرم 1,550,459 1402/9/11
5 1250 304L رول کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
5 1500 304L رول کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
5 2000*1000 304L شیت کیلوگرم 1,550,459 1402/9/11
5 3000*1500 304L شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
5 6000*1500 304L شیت کیلوگرم 1,559,633 1402/9/11
5 1000 304L رول کیلوگرم 1,550,459 1402/9/11
6 1000 304L رول کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
6 1250 304L رول کیلوگرم 1,568,807 1402/9/11
6 1500 304L رول کیلوگرم 1,518,349 1402/9/11
6 2000*1000 304L شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
6 2500*1250 304L شیت کیلوگرم 1,568,807 1402/9/11
6 3000*1500 304L شیت کیلوگرم 1,513,761 1402/9/11
8 1000 304L رول کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
8 1250 304L رول کیلوگرم 1,591,743 1402/9/11
8 1500 304L رول کیلوگرم 1,532,110 1402/9/11
8 2000*1000 304L شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
8 6000*1500 304L شیت کیلوگرم 1,532,110 1402/9/11
10 2000*1000 304L شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
10 2500*1250 304L شیت کیلوگرم 1,577,982 1402/9/11
10 3000*1500 304L شیت کیلوگرم 1,568,807 1402/9/11
12 2000*1000 304L شیت کیلوگرم 1,775,229 1402/9/11
12 3000*1500 304L شیت کیلوگرم 1,724,771 1402/9/11
12 6000*1500 304L شیت کیلوگرم 1,688,073 1402/9/11
15 2000*1000 304L شیت کیلوگرم 1,678,899 1402/9/11
20 3000*1500 304L شیت کیلوگرم 1,623,853 1402/9/11
20 6000*2000 304L شیت کیلوگرم 1,761,468 1402/9/11

ورق استیل آلیاژ 316 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1 1000 316L رول کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1 1250 316L رول کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1 1500 316L رول کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1 2000*1000 316L شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1 2500*1250 316L شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1/5 1000 316L رول کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1/5 2000*1000 316L شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1/5 2500*1250 316L شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1/5 3000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
2 1250 316L رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
2 2000*1000 316L شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
2 2500*1250 316L شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
2 3000*1000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1402/9/11
2/5 1000 316L رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
2/5 2000*1000 316L شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
2/5 3000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
2/5 6000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
3 1000 316L رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
3 1500 316L رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
3 2500*1250 316L شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
3 3000*1500 316L رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
3 6000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
4 2000*1000 316L شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
4 2500*1250 316L شیت کیلوگرم 2,568,807 1402/9/11
4 3000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
4 6000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
5 1250 316L رول کیلوگرم 2,568,807 1402/9/11
5 1500 316L رول کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
5 2000*1000 316L شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
5 2500*1250 316L شیت کیلوگرم 2,568,807 1402/9/11
5 3000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
6 1000 316L رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
6 1500 316L رول کیلوگرم تماس بگیرید 1402/9/11
6 3000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
6 6000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
8 2000*1000 316L شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
8 2500*1250 316L شیت کیلوگرم 2,573,394 1402/9/11
8 3000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,477,064 1402/9/11
8 6000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,477,064 1402/9/11
10 1000 316L رول کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
10 1500 316L رول کیلوگرم 2,666,972 1402/9/11
10 2000*1000 316L شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
10 3000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,621,101 1402/9/11
10 6000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,621,101 1402/9/11
12 1500 316L رول کیلوگرم 2,712,844 1402/9/11
12 3000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
12 6000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
15 2000*1000 316L شیت کیلوگرم 2,733,028 1402/9/11
15 3000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
15 6000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
20 2000*1000 316L شیت کیلوگرم 2,733,028 1402/9/11
20 6000*1500 316L شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
20 6000*2000 316L شیت کیلوگرم 2,697,248 1402/9/11

ورق آلومینیوم پارس نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
0/8 2000*1000 1050 شیت کیلوگرم 1,568,807 1402/9/11
5 2000*1000 1050 شیت کیلوگرم 1,853,211 1402/9/11
6 2000*1000 1050 شیت کیلوگرم 1,853,211 1402/9/11
7 2000*1000 3105 شیت کیلوگرم 1,853,211 1402/9/11
12 2000*1000 1050 شیت کیلوگرم 2,036,697 1402/9/11
14 2000*1000 1050 شیت کیلوگرم 2,036,697 1402/9/11

ورق نورد آلومینیوم اراک نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
0/3 1000 3105 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
0/3 2000*1000 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
0/4 1000 3105 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
0/4 2000*1000 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
0/5 1000 3105 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
0/5 1000*2000 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
0/7 1250 3105 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
0/8 1000 3105 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
1 1000*2000 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
1 1000 3105 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
1/5 1000*2000 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
1/5 1000 3105 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
1/5 2500*1250 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
2 1000 3105 رول کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
2 2000*1000 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
2 2500*1250 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11
3 2000*1000 3105 شیت کیلوگرم 1,722,936 1402/9/11
3 2500*1250 3105 شیت کیلوگرم 1,722,936 1402/9/11
4 2000*1000 3105 شیت کیلوگرم 1,722,936 1402/9/11
4 2500*1250 3105 شیت کیلوگرم 1,722,936 1402/9/11
0/8 2000*1000 3105 شیت کیلوگرم 1,706,422 1402/9/11

نبشی استیل نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
20*20 3 304 6 متری کیلوگرم 2,339,450 1402/8/8
30*30 3 304 6 متری کیلوگرم 2,339,450 1402/8/8
40*40 4 304 6 متری کیلوگرم 2,339,450 1402/8/8
50*50 5 304 6 متری کیلوگرم 2,339,450 1402/8/8
80*80 8 304 6 متری کیلوگرم 2,339,450 1402/8/8

ناودانی استیل نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
4 4 304L 6 متری کیلوگرم 2,935,780 1402/8/29
5 5 304L 6 متری کیلوگرم 2,935,780 1402/8/29
6 5 304L 6 متری کیلوگرم 2,935,780 1402/8/29
8 5 304L 6 متری کیلوگرم 2,935,780 1402/8/29
10 6 304L 6 متری کیلوگرم 2,935,780 1402/8/29
12 6 304L 6 متری کیلوگرم 2,935,780 1402/8/29


استنلس استیل یکی از پرمصرف ترین مواد اولیه در صنایع مختلف می باشد که از مهمترین ویژگی های آن می توان به سطح صاف و صیقلی، ظاهر براق و زیبا و همچنین مقاومت در برابر خوردگی آن اشاره کرد.

ورق های این نوع در گریدهای مختلفی تولید و به بازار عرضه می شوند که هر کدام در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.
شما می توانید علاوه بر اطلاع از روند تغییرات قیمت ورق اسنلس، از آخرین تغییرات قیمت محصولات فولادی ( ورق ، تیرآهن ، میلگرد ، پروفیل …) چند روزه و حتی چند ماهه اخیر در سایت آهنات مطلع شوید تا خریدی مطمئن را تجربه کنید.

ورق استنلس استیل

امروزه خرید ورق های استیل به دلیل استفاده در صنایع مختلف بسیار متداول شده است.

این محصول معمولاً از رول کردن شمش استیل ساخته می شود. این محصول به دلیل ضخامت کم نسبت به طول و عرض است.

انعطاف پذیری بالایی دارد. بنابراین سازندگان می توانند به راحتی آن را با توجه به نیاز خود تغییر دهند.

به همین دلیل است که اکثر افراد در صنایع مختلف از ورق های فولادی ضد زنگ نازک و ضخیم استفاده می کنند.

مشخصات استنلس استیل موجود در بازار

مشخصات استنلس استیل موجود در بازار

ورق ها و صفحات فولادی ضد زنگ مانند فولاد کربن معمولی به راحتی لکه نمی شوند، خورده نمی شوند و زنگ نمی زنند.

افزایش استحکام، مقاومت در برابر ضربه، کیفیت آنتی باکتریال و جذابیت زیبایی شناختی، ورق های فولادی ضد زنگ و صفحات فلزی را برای کاربردهایی که به فلزات بادوام با نرخ ضد اکسیداسیون مطلوب نیاز دارند، بسیار محبوب می کند.

فولاد ضد زنگ

در متالورژی، فولاد ضد زنگ یا استنلس استیل که به عنوان فولاد ضد زنگ نیز شناخته می شود، آلیاژ فولادی است که ترکیبات اصلی آن آهن، کروم و نیکل است که حداقل مقدار کروم آن ۱۰.۵ است.

درصد و حداکثر درصد جرمی کربن آن ۱.۲ درصد است. ورق های استیل از قطعات فلزی ساخته شده از فولاد خالص، ترکیب شده با عناصر دیگر ساخته شده اند. فولادهای زنگ نزن به صورت آلیاژی و کاربردی تولید و عرضه می شوند.

در دسته بندی کلی ورق های استیل به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

ریخته گری استیل: (صفحه استیل توسط آهنربا جذب می شود)
استیل: (صفحه استیل توسط آهنربا جذب نمی شود).

ورق استنلس استیل ۳۱۶ L

مانند استفاده از ورق های فولادی ضد زنگ ۳۰۴، ورق های استیل ۳۱۶L دارای مقادیر بالایی از نیکل و کروم هستند، اما افزودن مولیبدن مقاومت به خوردگی را به ویژه در برابر کلرید ها یا مواد کلردار افزایش می دهد.

این ویژگی ها ورق ها و صفحات فولادی ضد زنگ درجه ۳۱۶ را برای کاربردهای پزشکی، محیط های دریایی، فیلتراسیون شیمیایی و محیط های بسیار خورنده ایده آل می کند.

مزایای ورق و صفحات فولادی ضد زنگ استیل ۳۱۶

مقاومت در برابر خوردگی و سوراخ شدن پیشرفته؛

 • ویژگی های تحمل سنگین عالی؛
 • دوام برتر؛
 • آهنربا نبودن

ورق استنلس استیل ۴۳۰

همانطور که قبلا ذکر شد، ورق های صنعتی استنلس استیل از قطعات فلزی ساخته شده از استیل خالص، ترکیب شده با عناصر دیگر ساخته شده اند. ورق های فولادی یا استنلس استیل یا فولاد ضد زنگ به صورت آلیاژی و کاربردی تولید و عرضه می شوند.

یکی از رایج ترین و ارزان ترین انواع ورق ها استنلس استیل ۴۳۰ می باشد که در دو نوع براق و مات موجود می باشد.

۴۳۰ ورق معمولاً به درخواست مشتری و با هزینه کم بدون روکش و براق می باشد. بنابراین خرید استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ قطعه مقرون به صرفه تر است. ۴۳۰ ورق فولادی ضد زنگ توسط آهنربا جذب شده و همچنین به مرور زمان زنگ می زند.

ورق های تله دار یا ۴۳۰ همواره یکی از ارزان ترین ورق های روکش دار استیل و فولاد ضد زنگ بوده و تفاوت قابل توجهی بین آنها با آهن گالوانیزه وجود ندارد.

اندازه و وزن ورق استنلس استیل ۴۳۰ چقدر است؟

ورق های استنلس استیل در ابعاد ۱*۲ متر و ۱/۲۵*۲/۵۰ متر و ۲۲.۲*۴۴.۲ متر و ۱.۵*۳* متر و ۱.۵*۶ متر و ۲*۶ متر تولید و عرضه می شود. هزینه نیز با توجه به اندازه، وزن و ضخامت آن تعیین می شود. وزن ورق فولادی ۴۳۰ بر حسب وزن آهن بوده و به دلیل ترکیب آن با عناصری مانند کروم، چگالی فولاد ۷.۸ می باشد. به عنوان مثال، وزن ورق فولادی ۲ متری ۴۳۰ حدود ۳۱ کیلوگرم برای ۱ * ۲ متر است.

ورق استنلس استیل دکوراتیو

ورق های استیل دکوراتیو به دلیل براق بودن، ظاهر زیبا، سطح صیقلی و مقاومت در برابر خوردگی بالا در ظروف تزئینی استفاده می شود. در تولید این ورق های تزئینی فولاد ضد زنگ از ترکیبات شیمیایی آلیاژهایی مانند کروم، نیکل و مولیبدن استفاده می شود. ورق استیل نوعی ورق فلزی با خواص فلز استیل است

. این محصولات مانند ورق روغنی و ورق گالوانیزه به صورت رول یا پولکی در بازار موجود است. بنابراین اگر ظاهر کار برای شما مهم است، باید اقدام به خرید ورق استیل نگیر و آینه ای کنید.

ورق استنلس استیل ۳۰۴ نگیر

ورق استیل ۳۰۴ در دسته ورق استنلس ضد زنگ نگیر است. این ورق به راحتی خم می شود و مقاوم در برابر خوردگی و جوش پذیری عالی آن را به یکی از محبوب ترین و بهترین گرید ها تبدیل کرده است.

نوع ۳۰۴ آلیاژی با مقاومت در برابر خوردگی بالا است که مقاومت بیشتری در برابر خوردگی نوع منفذی ایجاد می کند.

موارد استفاده این ورق در صنایع مختلف :

 • نساجی؛
 • مواد شیمیایی؛
 • مواد غذایی؛
 • حمل و نقل؛
 • هوافضا

ورق استنلس استیل بگیر و نگیر

ورق های استیل زیادی در دنیا وجود دارد که هر کدام با ترکیب شیمیایی خاص خود تولید می شوند و هر کدام کاربردهای خاص خود را در صنایع مختلف دارند.

به طور کلی ورق های استیل به دو دسته ورق استنلس استیل بگیر و ورق استنلس نگیر تقسیم می شوند. همانطور که از نامشان پیداست ورق های بگیر خاصیت مغناطیسی بالایی دارند و به ورق بگیر معروف شده اند.

همچین ورق نگیر خاصیت مغناطیسی ندارد و به اسم ورق های استیل نگیر هم معروف شده اند.

کاربردهای ورق استنلس استیل صنعتی؛ دلیل فروش ورق استیل

ورق های فولادی ضد زنگ صنعتی راه حل های نگهداری کم و مقاومت در برابر خوردگی را برای انواع کاربردهای صنعتی ارائه می دهند. برخی از کاربردهای رایج ورق ها و صفحات فولادی ضد زنگ عبارتند از:

صنایع غذایی؛

 • صنعت پتروشیمی
 • ساختمان سازی
 • خودرو سازی
 • ساخت هواپیما
 • کامیون سازی
 • ساخت لوازم خانگی
 • ساخت بدنه آسانسور، پوشش و سقف.
 • کشتی سازی.

ترکیب شیمیایی ورق استیل

 • کروم
 • هن
 • کربن
 • نیکل
 • مس
 • نیوبیوم
 • مولیبدن
 • سلنیوم
 • تیتانیوم
 • آلومینیوم
 • سیلسیوم

ورق استنلس استیل نورد گرم

ورق ها و صفحات فولادی نورد گرم سطح ناهموارتری نسبت به فولاد و صفحات نورد سرد ایجاد می کنند. هنگامی که به طور مکرر در کاربردهایی که مقاومت در برابر خوردگی الزامی است، گالوانیزه می شود.

ورق ها و صفحات فولادی HR با استحکام بالا و شکل پذیری بالا نیز به راحتی مته کاری، قالب گیری و جوش می شوند. ورق های فولادی HR به صورت نورد گرم استاندارد یا نورد گرم P&O در دسترس هستند.

مزایای ورق استنلس استیل صنعتی نورد گرم

خرید ورق استیل نسوز :

نورد گرم از شمش های بزرگ و رول های احیا کننده بزرگ استفاده می کنند که نه تنها کارایی تولید را بهبود می بخشد. در عوض شرایطی را برای افزایش سرعت نورد و دستیابی به یک فرآیند نورد مداوم و خودکار ایجاد می کند. برخی از مزایای دیگر مرتبط با ورق های فولادی ضد زنگ صنعتی نورد گرم عبارتند از:

 • افزایش شکل پذیری
 • برنامه های کاربردی مختلف
 • ارزان تر از نورد سرد
 • نرخ تولید بالا

ورق استنلس استیل نورد سرد

به طور کلی، ورق های CR استیل می توانند تحمل قوی تری نسبت به نورد گرم در حین ماشین کاری داشته باشند و سطح کلی بهتری را ارائه دهند.

در غلتک های سرد، ورق های فولادی تا دمای اتاق خنک می شوند (بعد از غلتک های داغ) و سپس آنیل یا نورد می شوند. اگرچه “فولاد نورد سرد” نوع خاصی از فولاد است، این اصطلاح اغلب برای همه انواع مواد فولاد کربنی استفاده می شود. اطلاع از قیمت ورق های استیل برای سازنده مهم است.

ویژگی های ورق استنلس استیل صنعتی

 • ظاهر زیبا
 • مقاوم در برابر خوردگی
 • توانایی جوشکاری
 • ضد زنگ
 • قابلیت بازیافت
 • مفید و ماندگاری

خرید استنلس استیل

به طور کلی قیمت هر محصول به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. هزینه استیل کیلویی و شاخه ای نیز به عواملی مانند نوسانات ارز و دلار، قیمت مواد اولیه، حمل و نقل و شرایط اقتصادی بستگی دارد.

به طور کلی به دلیل کمبود تجهیزات در کشور و نیاز به واردات قطعات استیل باعث افزایش قیمت ورق های استیل در آنها شده است.

از این رو امروزه این محصولات از برندهای مختلف در سراسر دنیا وارد کشور می شوند.

کارخانه هایی در تایوان، کره جنوبی، اسپانیا، چین و آفریقای جنوبی از بهترین برندهای تولید و صادرات این محصولات هستند.

برای خرید اینترنتی استنلس استیل و همچنین اطلاع از قیمت استنلس استیل می توانید به سایت آهنات مراجعه کنید.

فروش استنلس استیل

فروش استنلس استیل این روزها بسیار رایج است. این محصول از قطعات فولادی ساخته شده که تنها کمتر از دو درصد کربن دارند. اصطلاح فولاد ضد زنگ به ضد خوردگی این ورق اشاره دارد.

بنابراین در مواردی که نیاز به زنگ زدگی و ضد زنگ محصول نهایی باشد از این ورق ها استفاده می شود. این ورق ها به صورت رول و شیت در ضخامت ها و اندازه های مختلف به فروش می رسند.

قیمت روز استنلس استیل

قیمت روز استنلس استیل با ضخامت های مختلف متفاوت است. می توانید قیمت استنلس استیل را در آهنات ببینید و در صورت تمایل آن را خریداری کنید.

برای اطلاع از قیمت استنلس استیل امروز می توانید با شماره درج شده در آهنات تماس بگیرید.

لیست قیمت استنلس استیل به همراه نوع ضخامت آن در لیست کالا موجود است.

در لیست می توانید قیمت روز استنلس استیل را با تاریخ آخرین ویرایش آن مشاهده کنید. برای مشاهده قیمت روز استنلس استیل به همراه نمودار نوسان قیمت آن می توانید بر روی کالای مورد نظر کلیک کنید تا به صفحه محصول هدایت شوید.

آلیاژ استنلس استیل

علت نامگذاری این فولاد استنلس استیل این است که برخلاف فولاد معمولی در مجاورت هوا و رطوبت لک نمی شود و زنگ نمی زند. ورق استیل یک آلیاژ پایه آهن با حداقل ۱۱٪ کروم (Cr) است.

کروم در فولاد محافظت یا محافظت در برابر خوردگی (Passivation) را فراهم می کند.

دلیل این خاصیت تشکیل یک لایه اکسید کروم بسیار چسبنده با ضخامت حدود ۱۰۰ آنگستروم بر روی سطح ورق استیل است که اکسیژن کافی در هوا برای ایجاد آن دارد.

در ورق های استیل که فقط حاوی کروم هستند و هیچ عنصر آلیاژی دیگری ندارند، این لایه اکسیدی دارای ترکیب Cr2O3 و در فولادها با سایر عناصر آلیاژی ترکیب اکسیدی آن است که معمولاً آن را در یک محیط شیمیایی تثبیت می کند.

خواص رویینگی با افزایش درصد کروم افزایش می یابد.

حداقل درصد کروم برای تشکیل یک لایه محافظ ۱۰.۵ درصد است که استنلس استیل فقط در برابر اتمسفر معمولی مقاوم است. زمانی که درصد کروم به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می یابد، خاصیت اصلی ورق های استیل – مقاومت در برابر خوردگی – زیاد شده و مقاومت اکسیداسیون به حداکثر می رسد.

کارخانه حالت موقت و ناپایدار ورق استیل است که پایداری آن علاوه بر ترکیب فولاد به عواملی مانند نوع و غلظت محیط خورنده، دما و … بستگی دارد.

آلیاژ استنلس استیل

زنگ زدگی لوله استنلس استیل

استنلس استیل همانطور که گفته شد با افزودن ۱۰.۵ درصد کروم به فولاد ساخته می شود. این ترکیب در حضور اکسیژن در هوا به اکسید کروم Cr2O3 تبدیل می شود. ضخامت این پوشش ۱۳۰ آنگستروم می باشد. (هر آنگستروم معادل صد میلیونیم سانتی متر است) وبلا فاصله روی آهن را گرفته و مانع از زنگ زدگی آن می گردد.

محیط نامناسب

این پوشش به سختی سرامیک است، اما شکننده است پس از خراشیده شدن، اگر اکسیژن کافی در محیط وجود نداشته باشد، لایه قادر به تشکیل مجدد نخواهد بود و به تدریج زنگ می زند. به همین دلیل است که وقتی واشر استنلس استیل را با واشر لاستیکی سفت می کنیم و به مرور زمان به دلیل کمبود اکسیژن زنگ می زند.
شایان ذکر است که این پوشش اغلب در اثر عملیاتی مانند خمش شکسته می شود. هر روز از این لوله کوچک، آب نمک زیاد یا کلر بالا شروع به تخریب استنلس استیل می کند. این اثر به صورت زنگ زدگی مشاهده می شود و به تدریج گسترش می یابد.

لوله استنلس استیل فریتی

لوله استنلس استیل فریتی دارای محتوای کروم بالایی هستند، اما کربن بسیار کمی دارند (معمولا کمتر از ۰).۱٪) این سری از لوله های فولادی ضد زنگ به این دلیل نامگذاری شده اند که ریزساختار آنها بسیار شبیه به فولادهای کربنی و کم آلیاژ است.

این فولادها برای طیف وسیعی از کاربردها استفاده می شوند، به جز سطوح نازک، که مقاومت کمی در برابر جوش دارند یا کاربردهایی که نیاز به شکل پذیری دارند (فولادهای فریتی کمتر شکل پذیر و انعطاف پذیر هستند).

فولاد را می توان با افزودن مولی به گریدهای فریتی در کاربردهای بسیار خورنده استفاده کرد.

به عنوان آب شیرین کن و آب دریا

این فولاد مقاومت قابل توجهی در برابر ترک های تنشی از خود نشان می دهد.

به همین ترتیب، فولادهای مارتنزیتی، فریت های SS مغناطیسی هستند. رایج ترین گریدهای فریتی ۴۳۰ (۱۷٪ کروم) و ۴۰۹ (۱۱٪ کروم) هستند که عمدتاً در بخش خودرو استفاده می شوند.

این فولادها را می توان قبل از عملیات پیرسازی نهایی تحت شرایط باربری بالا به شکل های بسیار خاص ماشین کاری کرد.

همچنین با روش های سخت کاری و صاف سازی معمولی که در آن فولادهای مارتنزیتی در طول عملیات تغییر شکل می دهند، متفاوت است.

مقاومت در برابر خوردگی فولادهای سخت کننده بارشی با فولادهای آستنیتی استاندارد مانند SS304 قابل مقایسه هستند. رایج ترین سخت کننده بارشی استنلس استیل ۱۷-۴PH است که حاوی ۱۷ درصد کروم و ۴ درصد نیکل است.

Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17