قیمت پروفیل صنعتی تهران

پروفیل صنعتی تهران نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت طول واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
100*100 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
100*100 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 422,727 1403/4/17
100*100 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
100*150 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
100*150 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
100*150 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 422,727 1403/4/17
100*180 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
100*180 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 422,727 1403/4/17
100*200 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
100*200 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
100*200 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,727 1403/4/17
120*120 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
120*120 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
120*120 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
140*140 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
140*140 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
140*140 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,727 1403/4/17
150*150 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
150*150 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
150*150 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,727 1403/4/17
150*150 4 12 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
160*160 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
160*160 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
180*180 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
180*180 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
180*180 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 422,727 1403/4/17
40*80 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
50*100 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
50*100 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
60*80 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
70*70 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
70*70 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
80*80 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
80*80 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 422,727 1403/4/17
80*80 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
90*90 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
90*90 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 404,545 1403/4/17
90*90 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 422,727 1403/4/17

پروفیل صنعتی تهران

Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 16 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17