021-47238000

پروفیل صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی و انواع پروفیل ( قیمت پروفیل ساختمانی ، پروفیل آبرو ، پروفیل سی ..) در وبسایت آهنات به روز می شود . آهنات ارائه دهنده قیمت پروفیل با توجه به نیاز مشتری و با مناسب ترین سطح بازار می باشد.

پروفیل صنعتی اصفهان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت طول واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 344,037 1402/9/11
100*100 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 344,037 1402/9/11
120*120 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 344,037 1402/9/11
120*120 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 344,037 1402/9/11
140*140 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 344,037 1402/9/11
140*140 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 344,037 1402/9/11
250*150 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 344,037 1402/9/11
60*120 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 344,037 1402/9/11
80*80 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 344,037 1402/9/11
90*90 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 344,037 1402/9/11

پروفیل صنعتی تهران نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت طول واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
100*100 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
100*100 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
100*100 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 339,450 1402/9/11
100*150 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
100*150 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
100*150 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
100*180 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
100*180 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
100*200 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
100*200 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
100*200 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
120*120 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
120*120 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
120*120 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
140*140 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
140*140 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
140*140 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
150*150 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
150*150 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
150*150 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
150*150 4 12 متری کیلوگرم کارخانه 339,450 1402/9/11
160*160 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
160*160 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
180*180 5 12 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
180*180 6 12 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
180*180 8 12 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
40*80 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
50*100 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
50*100 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
60*60 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
60*80 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
70*70 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
70*70 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
80*80 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
80*80 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
80*80 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
80*80 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 339,450 1402/9/11
90*90 5 6 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
90*90 6 6 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
90*90 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11

پروفیل صنعتی کالوپ نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت طول واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
140*140 6 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
140*140 8 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
140*140 10 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
150*250 8 6 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
180*180 6 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
180*180 8 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
180*180 10 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
200*200 6 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
200*200 8 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
200*200 10 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
300*300 6 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 353,211 1402/9/11
300*300 8 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
300*300 10 6 متری / 12 متری کیلوگرم کارخانه 376,147 1402/9/11
Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17