021-47238000

ورق اسیدشویی

قیمت ورق اسیدشویی و انواع دیگر محصولات فولادی از جمله قیمت ورق استیل ، ورق گالوانیزه ... پس از مشخص شدن نرخ دلار و نوسانات بازار در وبسایت آهنات آپدیت میشود.

ورق اسیدشوئی ST37 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض برند حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
2 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
2 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/9/1
2 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 362,385 کیلوگرم 1402/9/1
2.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 366,055 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 366,055 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/9/1
2.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 360,550 کیلوگرم 1402/9/1
3 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 361,468 کیلوگرم 1402/8/27
3 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 370,642 کیلوگرم 1402/8/27
3 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 355,963 کیلوگرم 1402/9/1
3 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 365,138 کیلوگرم 1402/9/1
3.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 35,780 کیلوگرم 1402/9/11
3.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 35,780 کیلوگرم 1402/9/11
3.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 357,798 کیلوگرم 1402/9/1
3.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 35,321 کیلوگرم 1402/9/11
4 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 35,229 کیلوگرم 1402/9/11
4 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 35,229 کیلوگرم 1402/9/11
4 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 347,706 کیلوگرم 1402/9/1
4 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 34,771 کیلوگرم 1402/9/11
4.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 35,321 کیلوگرم 1402/9/11
4.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 35,321 کیلوگرم 1402/9/11
4.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 34,862 کیلوگرم 1402/9/11
4.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 34,862 کیلوگرم 1402/9/11
5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 36,697 کیلوگرم 1402/9/11
5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 37,156 کیلوگرم 1402/9/11
5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 37,156 کیلوگرم 1402/9/11
5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 368,807 کیلوگرم 1402/9/1

ورق اسیدشوئی W22 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض برند حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
2 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 384,404 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 384,404 کیلوگرم 1402/8/27
2 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
2 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 367,890 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 382,569 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 382,569 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 366,055 کیلوگرم 1402/8/27
2.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 366,055 کیلوگرم 1402/8/27
3 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 377,982 کیلوگرم 1402/8/27
3 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 377,982 کیلوگرم 1402/8/27
3 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 361,468 کیلوگرم 1402/8/27
3 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 361,468 کیلوگرم 1402/8/27
3.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 379,817 کیلوگرم 1402/8/27
3.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 379,817 کیلوگرم 1402/8/27
3.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27
3.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 363,303 کیلوگرم 1402/8/27
4 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 374,312 کیلوگرم 1402/8/27
4 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 374,312 کیلوگرم 1402/8/27
4 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 357,798 کیلوگرم 1402/8/27
4 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 357,798 کیلوگرم 1402/8/27
4.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 375,229 کیلوگرم 1402/8/27
4.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 375,229 کیلوگرم 1402/8/27
4.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 358,716 کیلوگرم 1402/8/27
4.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 358,716 کیلوگرم 1402/8/27
5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 393,578 کیلوگرم 1402/8/27
5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 393,578 کیلوگرم 1402/8/27
5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 377,064 کیلوگرم 1402/8/27
5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 378,899 کیلوگرم 1402/8/27
Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17