021-47238000

ورق استیل آلیاژ 316

ورق استیل آلیاژ 316

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1 1250 L 316 رول کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1/5 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1/5 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1/5 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
1/5 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
2 1250 L 316 رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
2 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
2 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
2 3000*1000 L 316 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1402/9/11
2/5 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
2/5 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
2/5 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
2/5 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
3 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
3 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
3 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
3 3000*1500 L 316 رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
3 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,527,523 1402/9/11
4 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
4 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,568,807 1402/9/11
4 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
4 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
5 1250 L 316 رول کیلوگرم 2,568,807 1402/9/11
5 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
5 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
5 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,568,807 1402/9/11
5 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
6 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
6 1500 L 316 رول کیلوگرم تماس بگیرید 1402/9/11
6 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
6 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,481,651 1402/9/11
8 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,545,872 1402/9/11
8 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,573,394 1402/9/11
8 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,477,064 1402/9/11
8 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,477,064 1402/9/11
10 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
10 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,666,972 1402/9/11
10 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
10 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,621,101 1402/9/11
10 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,621,101 1402/9/11
12 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,712,844 1402/9/11
12 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
12 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
15 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,733,028 1402/9/11
15 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
15 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
20 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,733,028 1402/9/11
20 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,752,294 1402/9/11
20 6000*2000 L 316 شیت کیلوگرم 2,697,248 1402/9/11
Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17