ورق استیل آلیاژ 316

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,812,727 1403/1/30
1 1250 L 316 رول کیلوگرم 2,812,727 1403/1/30
1 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,632,545 1403/1/30
1 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,812,727 1403/1/30
1 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,812,727 1403/1/30
1/5 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,812,727 1403/1/30
1/5 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,812,727 1403/1/30
1/5 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,812,727 1403/1/30
1/5 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,632,545 1403/1/30
2 1250 L 316 رول کیلوگرم 2,797,091 1403/1/30
2 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,788,091 1403/1/30
2 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,788,091 1403/1/30
2 3000*1000 L 316 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1403/1/30
2/5 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,783,545 1403/1/30
2/5 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,783,545 1403/1/30
2/5 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,792,545 1403/1/30
2/5 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1403/1/30
3 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,806,636 1403/1/30
3 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,749,364 1403/1/30
3 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1403/1/30
3 3000*1500 L 316 رول کیلوگرم 2,749,364 1403/1/30
3 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1403/1/30
4 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,779,091 1403/1/30
4 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,815,091 1403/1/30
4 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,779,091 1403/1/30
4 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,616,909 1403/1/30
5 1250 L 316 رول کیلوگرم 2,792,545 1403/1/30
5 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,775,455 1403/1/30
5 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1403/1/30
5 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,720,455 1403/1/30
5 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,775,455 1403/1/30
6 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,783,545 1403/1/30
6 1500 L 316 رول کیلوگرم تماس بگیرید 1403/1/30
6 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,775,455 1403/1/30
6 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,775,455 1403/1/30
8 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,819,545 1403/1/30
8 2500*1250 L 316 شیت کیلوگرم 2,720,455 1403/1/30
8 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,779,091 1403/1/30
8 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,779,091 1403/1/30
10 1000 L 316 رول کیلوگرم 2,791,636 1403/1/30
10 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,735,818 1403/1/30
10 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,791,636 1403/1/30
10 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,731,273 1403/1/30
10 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,641,182 1403/1/30
12 1500 L 316 رول کیلوگرم 2,718,364 1403/1/30
12 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,760,091 1403/1/30
12 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,760,091 1403/1/30
15 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,841,182 1403/1/30
15 3000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,760,091 1403/1/30
15 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,760,091 1403/1/30
20 2000*1000 L 316 شیت کیلوگرم 2,841,182 1403/1/30
20 6000*1500 L 316 شیت کیلوگرم 2,760,091 1403/1/30
20 6000*2000 L 316 شیت کیلوگرم تماس بگیرید 1403/1/30

ورق استیل آلیاژ 316

Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 16 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17