قیمت پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی تهران شرق نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت طول واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
120*120 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
20*20 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
20*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 372,727 1403/4/17
30*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 372,727 1403/4/17
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
40*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 372,727 1403/4/17
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
40*60 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 372,727 1403/4/17
40*80 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 372,727 1403/4/17
50*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
50*50 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
60*60 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
70*70 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
80*80 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
90*90 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
90*90 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17

پروفیل ساختمانی جهان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت طول واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
120*120 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
20*20 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
20*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 372,727 1403/4/17
30*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 372,727 1403/4/17
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
40*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 372,727 1403/4/17
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
40*60 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 372,727 1403/4/17
40*80 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 372,727 1403/4/17
50*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
50*50 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
60*60 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
70*70 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
80*80 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
90*90 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
90*90 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17

پروفیل ساختمانی صابری نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت طول واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
120*120 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
20*20 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
20*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 372,727 1403/4/17
30*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 372,727 1403/4/17
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
40*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 372,727 1403/4/17
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
40*60 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 372,727 1403/4/17
40*80 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 372,727 1403/4/17
50*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
50*50 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
60*60 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
70*70 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
80*80 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
90*90 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
90*90 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17

پروفیل ساختمانی کیان پرشیا نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت طول واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
120*120 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
20*20 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
20*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 372,727 1403/4/17
30*30 2.5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 363,636 1403/4/17
30*30 2 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 372,727 1403/4/17
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
40*40 2 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 372,727 1403/4/17
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
40*60 2 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 372,727 1403/4/17
۴۰*۸۰ 2 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 372,727 1403/4/17
40*80 2 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 372,727 1403/4/17
50*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
50*50 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/13
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
60*60 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
70*70 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
80*80 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
90*90 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17
90*90 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 363,636 1403/4/17

قیمت پروفیل ساختمانی در بازار به صورت روزانه در لیست قیمت آهنات بروزرسانی می گردد. تعداد تولیدکنندگان پروفیل در ایران به رقم نسبتا بالایی در مقایسه با سایر مقاطع رسیده است .

آهنات قیمت انواع پروفیل از جمله قیمت پروفیل صنعتی را از برندهای مطرح و با کیفیتی همچون ساوه، گل نرده و سایر کارخانجات تهران و مشهد در بهترین و مناسب ترین قیمت اعلام می کند.

از پروفیل ها برای افزایش استحکام ، ایمنی و جلوگیری از خوردگی و کاهش وزن سازه ها در ساخت و ساز استفاده می شود. حتی در صنایع خودروسازی و تجهیزات نظامی و تجهیزات پزشکی نیز از مقاومت بالای پروفیل استفاده می شود.

در صنعت ساختمان از مصالح زیادی استفاده می شود که هر کدام نقشی در تکمیل ساختمان دارند. یکی از مصالحی که کاربردهای متعددی در ساختمان دارد پروفیل ها هستند که دو نوع ساختمانی و صنعتی را پوشش می دهند.

این نوع محصول ساختمانی به نام پروفیل ۵۰۸ در ساخت درب و پنجره و نوع صنعتی آن در ساخت خودرو کاربرد دارد. همچنین پروفیل ها به دلیل استحکام و خواص عالی از زمان های قدیم برای ساخت و ساز استفاده می شده اند.

به جرأت می توان گفت که در اجرای هر نوع پروژه ساختمانی و یا مواردی مانند پل ها و زیباسازی شهری از پروفیل قوطی ساختمانی های مختلف به وفور استفاده می شود.

انواع پروفیل قوطی ساختمانی بر اساس فرآیند تولید

انواع پروفیل قوطی ساختمانی بر اساس فرآیند تولید

در حال حاضر روش های مختلفی برای تولید پروفیل ها با مزایای متفاوت وجود دارد.

یکی از روش های تولید پروفیل استفاده از دستگاه نورد است. در روش نورد با استفاده از دو غلتک، تشکیل ورق های فلزی به تدریج انجام می شود. نورد به دو صورت گرم و سرد انجام می شود که هر کدام ویژگی ها و مزایای خاص خود را دارند.

تولید پروفیل را می توان در دمای بالا (رول گرم) یا در دمای اتاق (رول سرد) انجام داد.

دما نقش مهمی در تولید دارد. برای تولید پروفیل های ساخته شده از فولاد معمولی یا فولاد ضد زنگ می توان از هر دو روش نورد گرم و سرد استفاده کرد، اما هر محصول نهایی خواص متفاوتی دارد.

پروفیل نورد گرم

این روش معمولا برای تولید انبوه استفاده می شود. قسمت توخالی تولید شده در این روش در دمای بالای ۱۸۰۰ درجه فارنهایت به شدت گرم می شود و پایه غلتک ها روی آن حرکت می کند تا شکل ورق فولادی را تغییر دهد.

پروفیل نورد سرد

نورد سرد شبیه به نورد گرم است، با این تفاوت که فرآیند در دمای اتاق انجام می شود.

تولید قطعات توخالی به روش غلتک سرد به این صورت است که ورق های فولادی توسط پایه غلتکی در دمای معمولی اتاق فشرده شده و تغییر شکل می دهند. نتیجه استفاده از این روش تولید سطوح با دقت بالا و قطعات با مقاومت بالا می باشد.

دقت اشکال و قطعات تولید شده در این روش بسیار بالاست. پروفیل قوطی ساختمانی های نورد سرد برای ساخت چرخ دنده ها و بسیاری از نیازهای صنعتی مناسب هستند و می توان از آنها برای کارهای ساختمانی سبک مانند ناودانی، چهارچوب درب ساختمان و … استفاده کرد.

به طور کلی پروفیل های تولید شده در دو روش نورد سرد و گرم از نظر شکل ظاهری مشابه هستند اما از نظر کیفیت و دقت سطح و همچنین شکل پذیری متفاوت خواهند بود.

مطالب مرتبط : قیمت پروفیل آبرو

پروفیل کامپوزیت

این نوع محصول ترکیبی از دو نوع پروفیل نورد سرد و پروفیل نورد گرم می باشد.

انوع پروفیل قوطی ساختمانی بر اساس جنس

پروفیل فولادی

پروفیل های فولادی از قدیم الایام تا به امروز جایگاه ویژه و مهمی در صنعت ساختمان داشته اند و با وجود عرضه مصالح جدیدتر در بازار، همچنان یکی از عمده ترین مصالح ساختمانی می باشند. اما برخی از کاربردهای آنها مانند ساخت در و پنجره، میز و صندلی و . . . به دلیل توسعه مواد جدید، استفاده محدودتری نسبت به قبل دارند.

پروفیل گالوانیزه

گالوانیزه کردن پروفیل به معنای افزودن لایه ای از پوشش روی به سطح پروفیل است که از خوردگی در هوای مرطوب جلوگیری می کند.

این پروفیل از نظر ظاهری مناسب و زیبا است، مقاومت در برابر خوردگی بالایی دارد و می تواند از پوشش پلاستیکی برای قطعات پروفیل قوطی ساختمانی، استفاده در فضاهای باز و رطوبت بالا مانند پارکینگ در اماکن عمومی استفاده کند.

پروفیل استیل

این نوع پروفیل از فولاد ضد زنگ ساخته شده و مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارد. همچنین ظاهر زیباتری نسبت به سایر پروفیل ها دارند به همین دلیل علاوه بر محیط مرطوب در ساخت وسایل تزئینی نیز کاربرد دارند.
پروفیل های فولادی دارای گریدهای مختلفی از جمله ۳۰۴، ۳۱۶، ۳۰۹، ۳۲۱، ۴۲۰ و … می باشند. پروفیل های فولادی که بیشترین استفاده را دارند گریدهای ۳۰۴ و ۳۱۶ می باشند.

پروفیل فولادی ۳۰۴

این نوع پروفیل در محیط های مستعد خوردگی متوسط به دلیل مقاومت در برابر خوردگی استفاده می شود.

مقاومت حرارتی این پروفیل تا ۸۷۰ درجه سانتیگراد متناوب و تا ۹۲۵ درجه سانتیگراد پیوسته می باشد و با توجه به ویژگی های آن به راحتی در زمینه های صنعتی، حمل و نقل و معماری قالب گیری می شود.

قابلیت جوشکاری با روش های مقاومتی و ذوبی از دیگر ویژگی های پروفیل قوطی ساختمانی می باشد.

پروفیل استیل ۳۱۶

این نوع پروفیل در محیط هایی مانند صنایع دارویی و غذایی که خوردگی زیاد است استفاده می شود.

برای شرایط نامساعد جوی مناسب است و در برابر مواد شیمیایی در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارد و همچنین در برابر موادی مانند آهک، ملات، چسب کاشی و مواد شوینده پایداری خوبی دارد.مقاومت و استحکام این نوع پروفیل در برابر آب نمک و کلر بالا می باشد.

با توجه به خواص و ویژگی های ذکر شده، این نوع فولاد همواره مورد تقاضا می باشد.

پروفیل آلومینیومی

شکل پذیری، مقاومت در برابر خوردگی، زیبایی و وزن سبک و همچنین استحکام از جمله ویژگی هایی است که پروفیل های آلومینیومی را به یکی از پرکاربردترین پروفیل ها در صنعت ساختمان و سایر صنایع تبدیل کرده است.

همچنین استفاده از این نوع پروفیل به عنوان درب و پنجره از اتلاف انرژی جلوگیری می کند.

موارد کاربرد پروفیل قوطی ساختمانی

موارد کاربرد پروفیل قوطی ساختمانی

با توجه به جنس فلز و استحکام کششی بالا، از پروفیل ها برای تقویت سازه بتنی و اجزای آن استفاده می شود.

علاوه بر این، این مصالح ساختمانی فلزی دارای سطح مقطع بسیار قوی است که باعث می شود بدون هیچ گونه تغییر شکلی، نیروهای زیادی را تحمل کند. از مهمترین کاربردهای ساخت پروفیل قوطی ساختمانی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تکنولوژی حفاری
 • صنایع پتروشیمی و نفت و گاز
 • صنعت ساخت و ساز
 • ساخت داربست
 • ساخت نمای ورودی
 • سیستم های تاسیساتی، لوله و اتصالات

به طور کلی در ساخت نرده ها از پروفیل های مربعی و مستطیلی با مقاطع کوچک استفاده می شود که در کاربردهای مختلفی مانند پله یا نرده مورد نیاز است.

پروفیل های سطح مقطع بزرگ برای ستون های اصلی ساختمان ها و شاسی تریلرها و تانکرها استفاده می شود.پروفیل قوطی مربعی برای تولید پایه فلزی میز و صندلی استفاده می شود.

از پروفیل های Z شکل در سقف انبارها و همچنین پروفیل های ناودانی در تهیه چهارچوب درب های فلزی بزرگ استفاده می شود.

عوامل موثر بر قیمت پروفیل قوطی ساختمانی

قیمت پروفیل قوطی ساختمانی نیز به دلیل موج افزایش یا کاهش قیمت آهن آلات دارای نوسان است، اما این بدان معناست که قیمت پروفیل ساختمانی نسبت به سایر اقلام مانند قیمت میلگرد و قیمت تیرآهن و قیمت ورق فولادی، نوسان و شوک کمتری دارد.

قیمت پروفیل ساختمانی به عنوان محصول نهایی صنعت تولید فولاد و آهن با توجه به عوامل موثر بر قیمت تمام شده آهن آلات می باشد.

به این ترتیب ظرفیت تولید چین به عنوان بزرگترین تولید کننده و خریدار سنگ آهن که یکی از مولفه های تولید پروفیل قوطی ساختمانی است .

همچنین نسبت عرضه و تقاضای سنگ آهن در بازار جهانی به غیر از آهن ، قیمت حامل های انرژی مانند قیمت نفت نیز مستقیماً بر قیمت نهایی سخت افزار و در نهایت قیمت پروفیل قوطی تأثیر می گذارد.

عوامل دیگری نیز می توانند بر لیست قیمت پروفیل ساختمانی تأثیر بگذارند. لازم به ذکر است که قیمت پروفیل ساختمانی زد و قیمت پروفیلساختمانی مبلی نیز تابعی از قیمت روز پروفیل قوطی ساختمانی می باشد.

در بازار ایران انواع پروفیل وجود دارد و گستره آن به حدی است که انتخاب برای کاربران و سازندگان پروژه های ساختمانی دشوار است. اما خوشبختانه بیشتر بازار پروفیل در ایران در اختیار شرکت های ایرانی است و تنها در موارد خاص واردات پروفیل ساختمانی انجام می شود.

مطالب مرتبط : قیمت پروفیل زد

انواع پروفیل قوطی ساختمانی بر اساس کارایی

پروفیل قوطی ساختمانی پنجره

از این نوع پروفیل های ساختمانی برای تولید قالب های پنجره استفاده می شود. پروفیل های پنجره بیشتر در ۳ نوع اصلی استفاده می شوند. پروفیل ۵۰۷ ، پروفیل ۵۰۸ و پروفیل ۵۰۹ این محصولات را به اشکال مختلف نشان می دهند.
پروفیل قوطی ساختمانی پنجره نوع ۵۰۷ یا پروفیل محافظ دارای دو لبه محافظ فولادی است.

لبه این پروفیل برای نصب پنجره مناسب است. روش تولید و شکل دهی پروفیل ۵۰۷ با پروفیل مخزن متفاوت است. بنابراین قیمت این نوع پروفیل ساختمان با نوع ساده آن کمی متفاوت است.

پروفیل ۵۰۸ یا پروفیل دو لبه یکی دیگر از انواع پروفیل پنجره است. برخلاف پروفیل های محافظ، این نوع پروفیل سازه ای دارای دو لبه قطری با کاربردهای مربوطه می باشد. قیمت پروفیل ساختمانی ۵۰۸ معمولاً با ۵۰۷ یکی است.
آخرین نوع پروفیل قوطی ساختمانی پنجره ۵۰۹ یا پروفیل یک طرفه است. این نوع بر خلاف دو نوع قبلی دارای لبه های بیرون زده است و برای ساخت قاب پنجره یا درب فلزی استفاده می شود. قیمت پروفیل ساختمانی ۵۰۹ مشابه مدل قبلی است اما کمی با قیمت پروفیل مخزن متفاوت است.

پروفیل قوطی ساختمانی لنگه دری

پروفیل لنگه دری نوع دیگری از پروفیل ساختمانی است که به طور ویژه در تولید چهارچوب درب فلزی و چوبی استفاده می شود. پروفیل قوطی ساختمانی لنگه دری پروفیل باز محسوب می شود.

یعنی سطح مقطع آنها به اندازه نوع قبلی بسته نیست. برای تولید این پروفیل تنها به فرآیند نورد ورق فولادی نیاز است و نیازی به جوشکاری نیست. قیمت پروفیل ساختمانی در نوع لنگه دری نیز متاثر از قیمت ورق استیل و تسمه فولادی می باشد.

بسیاری از ساختمان هایی که در طول روز می بینیم از این نوع استفاده می کنند.

قیمت روز پروفیل قوطی ساختمانی

لیست قیمت ها و قیمت روز پروفیل قوطی ساختمانی بصورت روزانه در سایت آهنات قرار می گیرد و شما می توانید با مراجعه به سایت ما قیمت امروز پروفیل قوطی ساختمانی را مشاهده و مقایسه کنید و نسبت به خرید پروفیل ساختمانی مورد نظر خود اقدام کنید.

در مجموعه آهنات پروفیل ساختمانی با مناسب ترین قیمت و در تناژ بالا به قیمت کارخانه به فروش می رسد.

 • وزن پروفیل قوطی ساختمانی
 • مشخصات کیفیت محصول
 • اثر مستقیم کارخانه پروفیل
 • حضور واسطه ها در بازار
 • تولید کننده برند و پروفیل
 • مواد اولیه مورد استفاده در فرآیند ساخت پروفیل
 • روش های تولید پروفیل های فولادی

طبق بررسی های انجام شده، پروفیل قوطی ساختمانی یکی از ارکان اصلی ساخت و ساز امروزی است. بسته به نوع کاربرد در مصارف صنعتی و غیر صنعتی از پروفیل های سبک و سنگین استفاده می شود.

پروفیل های سبک به دلیل اینکه در ابعاد و اندازه های مختلف تولید می شوند مصرف بالایی دارند. به عنوان مثال از خیابان ها، پیاده روها، نرده های دور کارخانه ها، ساخت پنجره ها و در اماکن عمومی، ساخت سقف سوله و … از پروفیل ساختمانی استفاده می شود.

بنابراین این کاربردها تاثیر زیادی در قیمت پروفیل ساختمانی سبک وزن دارد.همانطور که گفته شد، مهمترین شاخص برای تعیین قیمت پروفیل قوطی ساختمانی، وزن آن است، در حالی که پروفیل سبک به دلیل فرآیند ساخت، گرانتر از پروفیل سنگین است، اما در نهایت به دلیل اینکه قیمت بر اساس وزن است. فرآیند تولید و کنترل کیفی این نوع پروفیل باید بر اساس استانداردهای روز انجام شود.

مزایای پروفیل قوطی ساختمانی

 • مقاوم در برابر خوردگی
 • مقاوم در برابر گرما
 • قابلیت بازیافت
 • ظاهر زیبا
 • مقرون به صرفه
 • عمر طولانی و مفید
 • مقاومت در برابر زنگ زدگی

امروزه شرکت ها به دنبال کاهش هزینه های تولید خود هستند تا در چرخه رقابت باقی بمانند. هزینه پایین و تولید با کیفیت بالا تاثیر زیادی در این رقابت خواهد داشت.

فرآیند تولید پروفیل قوطی ساختمانی

نوعی ساخت قوطی فولادی نورد گرم می باشد. در این روش پروفیل با استفاده از شمش گرم فولادی ساخته می شود. از این نوع در مواردی استفاده می شود که پروفیل قوطی ساختمانی در سازه شکل جدی تری در ایمنی ساختمان داشته باشد.

مدل دیگر ایجاد پروفیل نورد سرد است. در این روش معمولاً قطعات جدا شده و با استفاده از دستگاه فرم دهی مانند پرس، تغییرات ایجاد می شود.

محصولات این روش معمولا در سازه های سبک تر استفاده می شود. زیرا واقعیت این است که پروفیل ساختمانی ایجاد شده توسط نورد گرم قویتر است. دو نوع دیگر بدون درز و جوش هستند.

در جوشکاری بدون درز، ورق ها باز شده و روی هم قرار می گیرند تا ضخیم شوند. سپس با دستگاه مخصوص ERW بدون جوش پروفیل را می سازند. در روش جوشکاری با حرارت الکتریکی، قطعات به هم جوش داده شده و به شکل پروفیل در می آیند.

مشخصات پروفیل قوطی ساختمانی

کاربرد اصلی پروفیل های ساختمانی مورد استفاده در ساخت قاب درب و پنجره پروفیل درب و انواع پروفیل ۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹ می باشد.

این محصول قابلیت جوش و دقت ابعادی با ضخامت و قطر بالا را دارد و همچنین کیفیت سطح کار و مقاومت فشاری در این محصول بسیار بالا می باشد. به همین دلیل تا کنون هیچ محصولی جایگزین پروفیل قوطی ساختمانی به بازار معرفی نشده است.

مشخصات پروفیل قوطی ساختمانی

خرید پروفیل قوطی ساختمانی

برای خرید پروفیل ساختمانی ابتدا باید محدوده کاری خود را مشخص کنید و با توجه به نیاز خود پروفیل های مناسب را خریداری کنید.

پروفیل های ساختمانی انواع مختلفی دارند و شما باید با توجه به نیاز خود بهترین و مناسب ترین انواع پروفیل قوطی ساختمانی را تهیه کنید.

در خرید پروفیل ساختمانی به شرکت سازنده پروفیل توجه کنید و پروفیل های تولید شده توسط شرکت های مطرح داخل و خارج از کشور را تهیه نمایید.

اگر فقط به قیمت پروفیل ساختمانی اهمیت می دهید، می توانید پروفیل های بی کیفیت بخرید، اما اگر کیفیت برایتان مهم است، بهتر است قیمت را به تنهایی ملاک خرید قرار ندهید، بلکه روی کیفیت تمرکز کنید.

آهنات بهترین و با کیفیت ترین پروفیل های ساختمانی را در نمونه های داخلی و خارجی با مناسب ترین قیمت به فروش می رساند. برای خرید اینترنتی پروفیل قوطی ساختمانی مورد نیاز خود کافیست با کارشناسان آهنات تماس بگیرید تا شما را در انتخابی مطمئن و آسان یاری کنند.

Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 16 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17