021-47238000

پروفیل ساختمانی

قیمت پروفیل ساختمانی در بازار به صورت روزانه در لیست قیمت آهنات بروزرسانی می گردد. تعداد تولیدکنندگان پروفیل در ایران به رقم نسبتا بالایی در مقایسه با سایر مقاطع رسیده است .

پروفیل ساختمانی تهران شرق نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت طول واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
120*120 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
20*20 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
20*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 339,450 1402/9/11
30*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 339,450 1402/9/11
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
40*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 339,450 1402/9/11
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
40*60 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 339,450 1402/9/11
40*80 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 339,450 1402/9/11
50*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
50*50 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
60*60 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
70*70 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
80*80 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
90*90 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
90*90 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11

پروفیل ساختمانی جهان نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت طول واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 334,862 1402/9/11
120*120 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 334,862 1402/9/11
20*20 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 334,862 1402/9/11
20*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 344,037 1402/9/11
30*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 334,862 1402/9/11
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 344,037 1402/9/11
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 334,862 1402/9/11
40*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 344,037 1402/9/11
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 334,862 1402/9/11
40*60 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 344,037 1402/9/11
40*80 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 344,037 1402/9/11
50*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 334,862 1402/9/11
50*50 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 334,862 1402/9/11
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 334,862 1402/9/11
60*60 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 334,862 1402/9/11
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 334,862 1402/9/11
70*70 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 334,862 1402/9/11
80*80 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 334,862 1402/9/11
90*90 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 334,862 1402/9/11
90*90 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 334,862 1402/9/11

پروفیل ساختمانی صابری نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت طول واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
120*120 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
20*20 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
20*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 339,450 1402/9/11
30*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 339,450 1402/9/11
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
40*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 339,450 1402/9/11
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
40*60 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 339,450 1402/9/11
40*80 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 339,450 1402/9/11
50*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
50*50 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
60*60 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
70*70 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
80*80 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
90*90 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
90*90 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11

پروفیل ساختمانی کیان پرشیا نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت طول واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
100*100 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
120*120 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
20*20 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
20*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 339,450 1402/9/11
30*30 2.5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 330,275 1402/9/11
30*30 2 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 339,450 1402/9/11
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
40*40 2 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 339,450 1402/9/11
40*40 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
40*60 2 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 339,450 1402/9/11
۴۰*۸۰ 2 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 339,450 1402/9/11
40*80 2 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 339,450 1402/9/11
50*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
50*50 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
50*50 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
60*60 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
60*60 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
70*70 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
80*80 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
90*90 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
90*90 4 6 متری کیلوگرم کارخانه 330,275 1402/9/11
Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17