021-47238000

لوله درزدار صنعتی

قیمت لوله صنعتی مانند سایر لوله ها از جمله قیمت لوله گالوانیزه بر اساس مقاومت ، اندازه، ضخامت و گرید آنها متفاوت خواهد بود.

لوله درزدار صنعتی نمایش قیمت با ارزش افزوده

سایز ضخامت حالت استاندارد واحد تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزسانی نوسانات
1/2 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 356,881 1402/9/11
1/2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 347,706 1402/9/11
3/4 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 356,881 1402/9/11
3/4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 347,706 1402/9/11
1 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 354,128 1402/9/11
1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/2 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 354,128 1402/9/11
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/2 1 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/4 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 354,128 1402/9/11
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/4 1 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
2 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 354,128 1402/9/11
2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
2 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
2 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/2 2 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 354,128 1402/9/11
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/2 2 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/2 2 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
1/2 2 اینچ 5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 358,716 1402/9/11
1/2 2 اینچ 6 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 358,716 1402/9/11
3 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
3 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
3 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
3 اینچ 5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 358,716 1402/9/11
3 اینچ 6 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/9/11
4 اینچ 2 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 354,128 1402/9/11
4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
4 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
4 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
4 اینچ 5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 358,716 1402/9/11
4 اینچ 6 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 358,716 1402/9/11
5 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
5 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
5 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
5 اینچ 5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 358,716 1402/9/11
5 اینچ 6 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 358,716 1402/9/11
6 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
6 اینچ 3 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
6 اینچ 4 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 344,954 1402/9/11
5 اینچ 5 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه 358,716 1402/9/11
6 اینچ 6 6 متری صنعتی کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید 1402/9/11


Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 6 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17