قیمت ورق اسیدشوئی W22

ورق اسیدشوئی W22 نمایش قیمت با ارزش افزوده

ضخامت عرض برند حالت تحویل قیمت (ریال) واحد تاریخ بروزسانی نوسانات
2 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 422,727 کیلوگرم 1403/3/6
2 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 422,727 کیلوگرم 1403/3/6
2 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 416,364 کیلوگرم 1403/3/6
2 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 416,364 کیلوگرم 1403/3/6
2.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 418,182 کیلوگرم 1403/3/6
2.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 418,182 کیلوگرم 1403/3/6
2.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 408,182 کیلوگرم 1403/3/6
2.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 408,182 کیلوگرم 1403/3/6
3 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 436,364 کیلوگرم 1403/3/6
3 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 436,364 کیلوگرم 1403/3/6
3 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 427,273 کیلوگرم 1403/3/6
3 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 427,273 کیلوگرم 1403/3/6
3.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/3/6
3.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 433,636 کیلوگرم 1403/3/6
3.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 427,273 کیلوگرم 1403/3/6
3.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 427,273 کیلوگرم 1403/3/6
4 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 407,273 کیلوگرم 1403/3/6
4 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 407,273 کیلوگرم 1403/3/6
4 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 420,000 کیلوگرم 1403/3/6
4 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 420,000 کیلوگرم 1403/3/6
4.5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 436,364 کیلوگرم 1403/3/6
4.5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 436,364 کیلوگرم 1403/3/6
4.5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 420,000 کیلوگرم 1403/3/6
4.5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 427,273 کیلوگرم 1403/3/6
5 1000 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 436,364 کیلوگرم 1403/3/6
5 1250 فولاد مبارکه رول بنگاه تهران 436,364 کیلوگرم 1403/3/6
5 1000 فولاد غرب رول بنگاه تهران 427,273 کیلوگرم 1403/3/7
5 1250 فولاد غرب رول بنگاه تهران 496,364 کیلوگرم 1403/3/7

ورق اسیدشوئی W22

Logo

تیم آهنات به شما تجربه‌ی خرید آسان را هدیه می‌دهد‌ تنها کافی است با بیان نیاز خود، با ما در ارتباط باشید


آدرس

استان تهران - شهر تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - نرسیده به چهار دیواری- خیابان میرطاهری - پلاک 16 - واحد 5

021-47238000

ساعت کار شرکت 8:30 الی 17